Ligplaatsenbeleid voor vaartuigen vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten regels op te stellen voor het aanleggen van vaartuigen. De gemeente gaat wrakken opruimen en voert in fases het nieuwe ligplaatsenbeleid in. Zo komt de basis op orde voor het uiteindelijk kunnen faciliteren van een volwaardige recreatievaart. De nieuwe regels voor het innemen van ligplaatsen gaan in augustus in.

Aantrekkende werking

Rijswijk kent,  in tegenstelling tot de ons omringende gemeenten geen ligplaatsenbeleid voor vaartuigen. Daar gaat een aantrekkende werking vanuit. Dat leidt tot ongewenste en soms potentieel gevaarlijke situaties. Denk daarbij aan verwaarloosde en half gezonken boten. Op diverse locaties zijn door gebruikers van vaartuigen ook eigen aanlegvoorzieningen getroffen, deels op gemeentelijke grond. In sommige gevallen worden die geclaimd.

Het college wil aan die situatie een einde maken. Mede door het intensiever gebruik van de buitenruimte (nieuwbouw) en meer vaarbewegingen is er behoefte aan sturing. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV)  biedt een basis aan het college om regels te stellen met betrekking tot ligplaatsen en voor het stellen van nadere regels voor het innemen van ligplaats.

Verbod

Allereerst wijst het college een aantal locaties aan waar geen ligplaats mag worden ingenomen. Het betreft locaties die ongeschikt zijn in verband met de openbare orde, veiligheid (o.a. een beperkte doorvaart, kans op schade) en het aanzien van de gemeente.

Het betreft:

  • De oever langs de Sionsweg (Noordhoornsche Watering) ter hoogte van nummer 1 tot nummer 76, voor zover niet grenzend aan private grond;
  • De wijk Sion, met uitzondering van:
    a) oevers in watergangen grenzend aan privé grond en
    b) de oever langs de Sionsweg ter hoogte van de nummers 8 t/m 34e;
  • De oever langs het Haantje vanaf de aansluiting met De Schie (de Kerstanjewetering) tot aan het perceel Haantje 10A.

De regels zijn vastgelegd in het ligplaatsenbeleid van de gemeente Rijswijk.

Eigenaren van vaartuigen die nu een ligplaats innemen op een plek waar dit straks niet meer is toegestaan worden geïnformeerd met een op de boot aan te plakken flyer. Daarnaast zullen door middel van bebording de stroken worden aangeduid waar het straks verboden is een ligplaats in te nemen. Wanneer eigenaren hierna nog  in overtreding blijven dan worden de verkeerd geplaatste boten door de gemeente verplaatst of eventueel verwijderd. Daarbij worden de kosten op de eigenaar verhaald.

Scroll naar boven