Integraal Kindcentrum Parkrijk opgeleverd

Vrijdag 9 juli 2021 is Integraal Kindcentrum Parkrijk opgeleverd. De nieuwbouw biedt huisvesting aan Librijn Openbaar Onderwijs (Openbare Montessorischool Parkrijk) en kinderopvang De Lange Keizer (dagopvang en buitenschoolse opvang). Wethouder Johanna Besteman (onderwijs) overhandigde de sleutels van de nieuwbouw aan Anneloes van de Graaff (Montessorischool Parkrijk) en Tosca van der Knaap (kinderopvang De Lange Keizer).

IKC Parkrijk ligt in deelgebied Parkrijk van de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten. In dit voormalige glastuinbouwgebied worden tot 2026 ruim 3500 nieuwe duurzame woningen gerealiseerd. ‘RijswijkBuiten is een nieuwbouwwijk in aanbouw waar veel jonge gezinnen wonen, er is dus een enorme behoefte aan onderwijshuisvesting in de wijk. Ik ben blij dat er door de realisatie van IKC Parkrijk meer kinderen in hun eigen buurt basisonderwijs kunnen volgen en na schooltijd in hun eigen buurt buiten kunnen spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes van het schoolplein’, aldus wethouder Besteman. Naast basisonderwijs en kinderopvang is er in de nieuwbouw bovendien een sportzaal gerealiseerd die ruimte biedt voor allerlei sport- en wijkfuncties. Zo fungeert het Kindcentrum straks in meerdere opzichten als centrale ontmoetingsplek in de nieuwbouwwijk.

Toekomstbestendig schoolgebouw

In RijswijkBuiten wordt gebouwd aan de meest duurzame wijk van Nederland. Niet alleen in de woningen maar ook in het openbaar gebied en bij de bouw van voorzieningen in RijswijkBuiten is volop aandacht voor duurzaamheid. Zo is IKC Parkrijk voorzien van een warmtepomp, zonnepanelen en triple gevelbeglazing. Daarnaast is het dak bijna volledig gevuld met zonnepanelen. Hiermee voldoet het nieuwe schoolgebouw aan de eisen van Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)’.

Verhuizing

Montessorischool Parkrijk en Kinderopvang de Lange Keizer zijn momenteel gehuisvest in de tijdelijke school Parkrijk aan de Trilgrasstraat/Laan van ’t Haantje. Deze tijdelijke locatie werd eind 2020 geopend en blijft 10 jaar in gebruik als tijdelijke locatie om de piek in leerlingenaantallen in de kinderrijke nieuwbouwwijk RijswijkBuiten op te vangen. Montessorischool Parkrijk verhuist in de zomervakantie vanuit de tijdelijke school naar IKC Parkrijk. Op dit moment wordt de openbare ruimte rondom de school verder ingericht.

Na de zomervakantie gaan de 180 leerlingen van Montessorischool Parkrijk voor het eerst naar school in het nieuwe schoolgebouw, op dat moment wordt IKC Parkrijk officieel geopend. Kinderdagverblijf De Lange Keizer blijft gehuisvest in het tijdelijke pand aan de Laan van ‘t Haantje, maar opent ook een nieuwe locatie in de nieuwbouw IKC Parkrijk.

Onderwijshuisvesting tijdelijke school Parkrijk

De vrijgekomen onderwijsruimte in de tijdelijke school Parkrijk wordt volgend schooljaar wordt het tijdelijke school Parkrijk in gebruik genomen door Librijn Openbaar Onderwijs als dependance van de Wethouder Brederodeschool.  

Scroll naar boven