Inrichting openbare ruimte Parkrijk

Parkrijk is volop in ontwikkeling, de wijk begint steeds meer vorm te krijgen. In Parkrijk heeft de afgelopen tijd een schoonmaakactie plaatsgevonden. Rondslingerend (bouw)materiaal is opgeruimd en groenvakken zijn opgeschoond.

Na oplevering van Parkrijk fase 1 werd zichtbaar duidelijk dat de inrichting van het openbaar groen in dit gebied beter kan. Landschapsarchitect Wijnand Bouw is gevraagd om voor het toekomstig op te leveren gedeelte van Parkrijk op zoek te gaan naar manieren om het openbaar gebied te vergroenen, en hiermee meer recht te doen aan de groene ambities van RijswijkBuiten. Daarnaast gaan studenten van het Wellantcollege mbo, in het kader van een leeropdracht, onderzoek doen naar de vergroeningsmogelijkheden van de geveltuintjes in Parkrijk. Zodra de ontwerpen voor het nog te realiseren gebied klaar zijn, wordt bekeken wat daarvan in Parkrijk fase 1 alsnog gerealiseerd kan worden.

Daarnaast is op 10 december voor de huidige bewoners van Parkrijk een bewonersavond georganiseerd om met hen in gesprek te gaan over de leefomgeving Parkrijk, en om samen te zoeken naar oplossingen voor de verbeterpunten. Aan de bewoners is een viertal stellingen voorgelegd en aan hen is gevraagd om hierop te reageren. De komende tijd gaan we aan de slag met de opbrengst, een uitgebreide terugkoppeling aan de bewoners van Parkrijk volgt. In elk geval is toegezegd dat de nu nog lege plantvakken en speelplekken in de wijk in overleg met de bewoners worden ingericht. Een aantal bewoners heeft zich tijdens de bewonersavond opgegeven om mee te denken met de inrichting van de openbare ruimte en de speeltuintjes. Bent u bewoner van Parkrijk en wilt u ook graag meedenken? Opgeven kan via rijswijkbuiten@rijswijk.nl onder vermelding van ‘inrichting openbare ruimte Parkijk’.

 

Bewonerscommissie

Het is prettig om in de wijk een gezamenlijk aanspreekpunt te hebben die de belangen van Parkrijk als buurt behartigd. Een aantal bewoners heeft zich tijdens de bewonersavond aangemeld voor de bewonerscommissie. Wilt u zich ook inzetten voor de wijk? Opgeven kan via rijswijkbuiten@rijswijk.nl onder vermelding van ‘bewonerscommissie Parkrijk’.

Scroll naar boven