Infostand over herinrichting groen WarmtelinQ RijswijkBuiten

Wie benieuwd is naar de plannen voor warmtetransportleiding WarmtelinQ en de herinrichtingsplannen van het groen na afloop van de werkzaamheden, kan op donderdag 17 juni tussen 17.00 en 20.00 uur terecht bij informatiecentrum RijswijkBuiten, Van Rijnweg 3b. Gasunie organiseert daar een (openlucht) inloopbijeenkomst en nodigt geïnteresseerden van harte uit op de koffie.

Er staan medewerkers klaar om informatie te geven over het project zelf, maar ook over de herinrichtingsplannen. De plannen gaan ervoor zorgen dat het groen in RijswijkBuiten er na afloop van de werkzaamheden weer netjes bijligt. De ontwerpen voor de herinrichting van het groen zijn te zien op de inloopbijeenkomst.

Werkzaamheden
De warmtetransportleiding komt onder de grond te liggen, dus er zijn (graaf)werkzaamheden nodig voor de aanleg. In Rijswijk vinden die plaats van eind 2022 tot medio 2023. De vergunningenprocedure voor de plannen loopt momenteel nog. Ondertussen gaat Gasunie door met de voorbereidingen, zodat het project snel van start kan op het moment dat de vergunningen worden verleend.

Restwarmte

WarmtelinQ zal in de toekomst restwarmte uit de Rotterdamse haven vervoeren. Hiermee kunnen woningen en bedrijven in de provincie verwarmd worden. Dat hoeft dan niet meer met aardgas en dat is een belangrijke stap in de energietransitie.

Scroll naar boven