Hervatting aanbrengen voorbelasting Pasgeld-West

Eind vorig jaar startte de gemeente Rijswijk met het bouwrijp maken van de woningbouwlocatie Pasgeld-West tussen het spoor en de Lange Kleiweg. Het bouwrijp maken bestaat onder andere uit het ‘voorbelasten’ van de grond. Dit om verzakking van de grond tijdens en na de bouw te voorkomen.  Hiervoor worden grote hoeveelheden grond tijdelijk aangebracht op de woningbouwlocatie. Eerder dit jaar zijn de werkzaamheden stilgelegd in het kader van de vergunningenprocedure.

Nadat het Rijswijkse college van burgemeester en wethouders eerder dit jaar besloot de tegen een verleende omgevingsvergunning ingediende bezwaarschriften ongegrond te verklaren, is beroep en tevens een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. Op 16 september jl. heeft de voorzieningenrechter dit verzoek afgewezen en mag de gemeente Rijswijk de werkzaamheden hervatten.

Deze werkzaamheden worden hervat op dinsdag 5 oktober 2021. Het zand en grond wordt gereden van de woningbouwlocatie Parkrijk, waar de grond reeds is voorbelast en de bouw is gestart, naar de locatie Pasgeld-West. Dit betekent niet dat de planvorming voor Pasgeld-West inmiddels gereed is. Het omrijden van grond wordt hervat om de voortgang van de bouwactiviteiten in Parkrijk zeker te stellen.

Vanzelfsprekend worden de werkzaamheden zo uitgevoerd, dat eventuele overlast voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt. Een actueel overzicht van alle (weg)werkzaamheden in RijswijkBuiten kunt u vinden op www.rijswijkbuiten.nl/werkzaamheden.

Scroll naar boven