Gemeente Rijswijk ontvangt bijdrage van provincie voor bouw sociale huurwoningen in RijswijkBuitenI

Impressie De Berken (Theo van Leur Architectuur Presentaties)

Rijswijk heeft €165.000,- subsidie gekregen vanuit de Subsidieregeling sociale woningbouw regio Haaglanden van de provincie Zuid-Holland om de bouw van betaalbare woningen te versnellen. Goed nieuws, want door deze subsidie wordt de bouw van sociale huurwoningen van woningcorporatie Vidomes in ‘De Berken’ in deelgebied Parkrijk in de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten mogelijk gemaakt.

De subsidieaanvraag is gedaan om de realisatie van 28 sociale twee- en driekamerappartementen voor senioren in appartementengebouw De Berken mogelijk te maken.
Wethouder Johanna Besteman (Wonen): ‘Dat de provincie deze subsidie beschikbaar stelt is van betekenis voor de lokale woningmarkt. We verbeteren hiermee de doorstroming op de lokale woningmarkt. De senioren laten immers zelf weer een (eengezins)woning achter die vrijkomt voor nieuwe bewoners. Met dit project zetten we zodoende een grote stap in het realiseren van regionale afspraken die Rijswijk heeft gemaakt met de provincie Zuid-Holland’.

‘Met de bouw van deze appartementen leveren we een bijdrage aan het creëren van voldoende betaalbare woningen in Rijswijk, vult bestuurder Daphne Braal van Vidomes aan, hieraan is in Rijswijk en de regio een groot tekort. Door de komst van deze nieuwbouw dragen we een stukje bij aan het woonaanbod’.

28 SOCIALE HUURWONINGEN VOOR SENIOREN

De Berken is onderdeel van het nieuwbouwproject ‘De Entree’. Op de begane grond van De Berken komt een gezondheidscentrum. Naast appartementengebouw De Berken wordt er in project De Entree een tweede appartementengebouw, De Beuken, gerealiseerd dat bestaat uit 32 koopappartementen.

De appartementengebouwen komen aan de Laan van ’t Haantje in deelgebied Parkrijk in de RijswijkBuiten. De sociale huurappartementen in appartementengebouw De Berken zijn bedoeld voor zowel huurders die doorstromen vanuit een grotere woning naar een appartement, als voor senioren met een zorgbehoefte.

Wethouder Jeffrey Keus (wijkwethouder RijswijkBuiten): ‘In RijswijkBuiten bouwen we aan een duurzame en inclusieve woonwijk waar het goed wonen is voor iedereen. Met een gezondheidscentrum als onderburen en een op moment in aanbouw zijnde supermarkt om de hoek zijn, vooral voor deze doelgroep, zeer belangrijke voorzieningen in de buurt van de appartementen aanwezig’. 

GROEN LICHT VOOR DE START BOUW

Onlangs zijn de overeenkomsten tussen de gemeente Rijswijk, de ontwikkelaars van De Entree en woningcorporatie Vidomes getekend. Daarmee kan De Entree gerealiseerd worden. De bouw start naar verwachting medio april 2022. De sociale twee- en driekamerhuurappartementen in De Berken worden in de eerste helft van 2023 aangeboden via de website van Woonnet Haaglanden. De oplevering staat gepland vanaf het najaar van 2023.

Scroll naar boven