Feestelijke start bouw programma Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam

Wethouders Björn Lugthart (Mobiliteit) en Jeffrey Keus (projectwethouder RijswijkBuiten) waren woensdag aanwezig bij de feestelijke start van de bouw van het programma Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam. Samen met alle betrokken partijen stonden zij stil bij de start van dit enorme spoorproject. ProRail maakt het spoor geschikt om meer treinen te kunnen laten rijden en zo het reizen per trein gemakkelijker te maken.

Feestelijke start

Ter gelegenheid van de start werd een funderingspaal met een geluidsarme machine de grond in gedraaid. De paal werd vooraf geparafeerd door vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Rijswijk, gemeente Delft, ProRail en aannemers Strukton en VolkerTunnel Delft.

Het project is van groot belang voor de toekomst van het treinverkeer in de randstad. Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart, is blij met de realisatie van het programma. “Rijswijk is een groeiende stad en dat betekent een toename van verkeer en vervoer. Om Rijswijk ook in de toekomst bereikbaar te houden zetten we in op hoogwaardige vervoersnetwerken. Het draagt bij aan het behouden en verbeteren van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de gemeente Rijswijk.” Dit is, naast het versneld bouwen van woningen, vastgelegd in het Verstedelijkingsakkoord dat onlangs door gemeente Rijswijk, samen met diverse gemeenten, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland met het Rijk is gesloten.

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Het project PHS Rijswijk – Rotterdam is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer en valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit ministerie financiert het project, met bijdragen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rijswijk en Delft.

Voor Rijswijk betekent dit een uitbreiding van twee naar vier sporen. De spoorbrug over de Kerstanjewetering op de grens van Rijswijk en Delft maakt plaats voor een brug die geschikt is voor vier sporen. Bovendien wordt er een spooronderdoorgang gerealiseerd ter plaatse van de Laan van ’t Haantje. Deze tunnel ligt straks midden in nieuwbouwwijk RijswijkBuiten, en vervangt de gelijkvloerse spoorovergang aan ’t Haantje. “Om die reden heeft de gemeente Rijswijk aandacht geschonken aan de beeldkwaliteit en de veiligheid bij gebruik van de tunnel, onder andere doordat er geen kolommen in de onderdoorgang zijn opgenomen. Door de spooronderdoorgang kan er in de toekomst een veilige verbinding ontstaan tussen verschillende delen van RijswijkBuiten en Rijswijk,” aldus Wethouder Keus.

Scroll naar boven