Bouw spooronderdoorgang RijswijkBuiten vordert gestaag

In RijswijkBuiten wordt momenteel hard gebouwd aan de nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten: een veilige verbinding voor auto’s, voetgangers en fietsers van én naar Parkrijk en Pasgeld. De spooronderdoorgang vervangt na de opening, naar verwachting in de zomervakantie, de gelijkvloerse spooroverweg aan ’t Haantje. Wethouders Jeffrey Keus (wijkwethouder RijswijkBuiten) en Björn Lugthart (wethouder mobiliteit) brachten samen met ProRail en aannemer Strukton een bezoek aan de spooronderdoorgang in aanbouw.  

PHS Rijswijk-Rotterdam

In de zomer van 2019 is ProRail gestart met de uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam. ProRail maakt het spoor geschikt om tussen Den Haag en Rotterdam meer treinen te kunnen laten rijden en zo het reizen per trein gemakkelijker te maken. Naast de aanleg van een spooronderdoorgang betekent dit voor Rijswijk dat het spoor wordt verdubbeld van twee naar vier sporen en dat de spoorbrug over de Kerstanjewetering op de grens van Rijswijk en Delft plaats maakt voor een brug die geschikt is voor vier sporen.

Nieuwe, veilige verbinding

‘In RijswijkBuiten bouwt de gemeente Rijswijk aan een moderne en duurzame woonwijk. Dit vraagt ook om toekomstbestendige investeringen in de bereikbaarheid van de wijk en de omgeving. Met de realisatie van de spooronderdoorgang creëren we een veilige verbinding tussen de twee woonwijken Parkrijk en Pasgeld. Zo worden voorzieningen die in de wijk zelf en in de omgeving van RijswijkBuiten worden gebouwd, zoals een supermarkt, basisschool, kinderopvang en speel-en sportvoorzieningen, beter bereikbaar voor de omgeving en de toekomstig bewoners van RijswijkBuiten’, aldus wethouder Keus.   

De in aanbouw zijnde spooronderdoorgang RijswijkBuiten aan de Laan van ’t Haantje vervangt na de opening, naar verwachting in de zomervakantie, de gelijkvloerse spooroverweg aan ’t Haantje. Deze overweg is in april 2021 al gesloten in verband met werkzaamheden van ProRail aan het spoor. Ondanks dat een gelijkvloerse overweg goed beveiligd is, bestaat er altijd een klein risico op ongelukken. Wethouder Lugthart: ‘Een spooronderdoorgang is in meerdere opzichten veiliger. Auto’s, voetgangers en fietsers kunnen straks gebruik maken van een ondergrondse oversteek en worden dus gescheiden van het treinverkeer Bovendien draagt het bij aan een betere verkeersdoorstroming’.

In de spooronderdoorgang zijn extra maatregelen genomen om de ondergrondse verbinding tussen de twee woonwijken Parkrijk en Pasgeld zo veilig mogelijk te maken. Zo wordt langzaam- en snelverkeer van elkaar gescheiden, doordat aan één kant van de weg een gescheiden fiets- en voetpad wordt aangelegd. Door te zorgen voor voldoende zicht én licht wordt ook de sociale veiligheid van de spooronderdoorgang vergroot. Zo is het voet- en fietspad zichtbaar vanaf de autoweg en wordt in de onderdoorgang voor voldoende verlichting gezorgd. Onder andere door de aanleg van twee vides voor daglichtinval.

Verbeterde bereikbaarheid

De spooronderdoorgang zorgt ook voor een verbeterde verkeersdoorstroming en daarmee aan de bereikbaarheid van de omgeving. Het is immers niet meer nodig om te wachten voor een gesloten overweg omdat er een trein langskomt. Bewoners van Sion, Parkrijk en Pasgeld kunnen straks via de nieuwe spooronderdoorgang gemakkelijker op de fiets of lopend naar winkelcentrum In de Bogaard, het Elsenburgerbos, hun sportvereniging of het Wilhelminapark.

Scroll naar boven