Verkeersschouw Sion

Op 26 juni 2020 heeft een schouw in Sion – RijswijkBuiten plaatsgevonden. Omwonenden en de Bewonerscommissie Sion hebben samen met wethouder Björn Lugthart (verkeer) en programmabureau RijswijkBuiten van de gemeente Rijswijk 25 locaties in kaart gebracht die verkeersveiliger kunnen worden ingericht. Naar aanleiding van de bewonersbrief hebben bewoners van Sion 26 aanvullende locaties gemeld. De afgelopen maanden heeft de gemeente Rijswijk alle 51 locaties onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek leest u terug in de digitale kaart onderaan deze pagina. Ook leest u op deze pagina meer informatie over de herinrichting van de Van Rijnweg.

Van Rijnweg

Van Rijnweg korte termijn

Op 14 oktober 2020 zijn omwonenden geïnformeerd over de herinrichting van een deel van de Van Rijnweg tot fietsstraat, die aan zal sluiten op de fietsstraat die er al ligt. Tijdens de voorbereidingen van dit project bleek dat Stedin, de eigenaar van de gasleiding in de regio, van plan is om de verouderde gasleiding onder de brug ter hoogte van huisnummer 2 te vervangen. Ook de brug moet daar worden vervangen. Dit betekent dat de fietsstraat een aantal maanden later wordt ingericht. Op dit moment worden de werkzaamheden verwacht in maart 2021. Omwonenden worden over de definitieve planning en uitvoering per brief geïnformeerd. De omleidingen worden tijdig aangekondigd.

Viaduct Van Rijnweg lange termijn

Graag geven we een toelichting over de toekomstige nieuwe inrichting van het viaduct Van Rijnweg. Het gaat hier om een wijziging op langere termijn dan de hierboven vermelde fietsstraat die op het viaduct aansluit. Het afsluiten van het viaduct Van Rijnweg voor gemotoriseerd verkeer is de concrete uitwerking van de hoofdplanstructuur van RijswijkBuiten (destijds Rijswijk Zuid) zoals vastgesteld in het Masterplan Rijswijk – Zuid 2009. Hierin is de Van Rijnweg onderdeel van de fietsstructuur en
ecologische structuur van de wijk Sion en van Rijswijk. In het rapport “Duurzaamheidsprofiel Sion” van 20 augustus 2012, dat onderdeel is van het bestemmingsplan, is de verkeersstructuur opgenomen. Hierin wordt de structuur voor autoverkeer gevormd door de gebiedsontsluitingswegen Laan van Sion en het Terras van Sion met een aansluiting op de Prinses Beatrixlaan. De Van Rijnweg vormt een belangrijke verbinding voor het langzaam verkeer. In het bestemmingsplan Sion – ’t Haantje (tweede herziening onherroepelijk en vastgesteld op 6 maart 2018) is een vertaling gemaakt van de beleidsplannen en is de Van Rijnweg bestemd als fietspad. Het project van Rijkswaterstaat voor de snelweg A4 zorgt ervoor dat het viaduct praktisch vervangen moet worden. De gemeenteraad heeft ingestemd met het vervangen van het viaduct door een zogeheten “ecoduct met langzaam verkeersverbinding voor fietsers en voetgangers”. Dit past in de plannen voor de woonwijk, bij het toevoegen van groen in de stad, de biodiversiteit, ecologie en bij het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het afsluiten voor autoverkeer heeft dan ook een positief effect op de verkeersdrukte en verkeersveiligheid op de Monsigneur Bekkerslaan en Van der Kooijweg en het terugdringen van “sluipverkeer” door Sion.
Naar verwachting zal het viaduct in de periode tussen 2022 – 2027 in de nieuwe vorm gebouwd worden. Rijkswaterstaat stelt de komende maanden een gedetailleerde planning op voor de gehele project van de A4, waaronder tevens het vervangen van het viaduct Van Rijnweg. We willen omwonenden en andere belangstellenden meenemen in de uitwerking van de inrichting van de “langzaam verkeer ecoducten” (bij het Wilhelminapark komt er ook een) en de planning van de werkzaamheden voor de komende jaren.

Digitale kaart

De uitkomsten van het onderzoek, de eventueel te nemen maatregelen en de daaraan gekoppelde planning zijn per locatie inzichtelijk gemaakt in de digitale kaart.

Hebt u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met informatiecentrum RijswijkBuiten, via rijswijkbuiten@rijswijk.nl of telefoonnummer 070 – 326 1975.

Legenda: