Tussen maandag 11 en vrijdag 22 december 2023 wordt een passantensteiger aangelegd in het water, tussen Hof van Sion en de Middendorpweg. Dit is een openbare steiger, waar passanten maar ook buurtbewoners hun boot maximaal drie dagen achter elkaar mogen aanleggen.

Waarom een passantensteiger

De vrije kavels aan de Middendorpweg zijn in 2013 verkocht met een mogelijkheid tot het aanleggen van een ligplaats voor boten aan de achterzijde van de woningen (in het water tussen de Middendorpweg en de Laan van Sion). Later was dit niet meer mogelijk, omdat er in het water aan de achterzijde van de woningen een natuurvriendelijke oever is aangelegd. Daarom wordt er in overleg met de omwonenden aan de Middendorpweg in het water tussen de Middendorpweg en Hof van Sion een openbare passantensteiger aangelegd. Zodat bewoners van de Middendorpweg af en toe hun boot in de buurt van hun woning kunnen aanleggen. Ook andere buurtbewoners en passanten mogen gebruik maken van de steiger. Meer informatie over de regels voor het aanleggen van en boot leest u op de achterkant van deze brief.

De steiger wordt 2,5 bij 5 meter en is toegankelijk door het gras. De precieze locatie ziet u op de plattegrond hieronder.

Afbeelding 1: Locatie passantensteiger

wELKE REGELS GELDEN ER BIJ HET AANLEGGEN

  • Een boot mag maximaal drie dagen (zonder wezenlijke tijdsonderbreking) achter elkaar aan de steiger liggen.
  • Wanneer een boot aan de steiger ligt, moet een briefje met het telefoonnummer van de eigenaar duidelijk zichtbaar zijn vanaf de steiger.
  • Het is niet toegestaan om te verblijven op de steiger, behalve bij het aanleggen van de boot. Dat houdt bijvoorbeeld in dat het niet is toegestaan om te vissen vanaf de steiger.

Deze regels zijn vastgelegd in het ligplaatsenbeleid van de gemeente Rijswijk. Op www.rijswijkbuiten.nl/varen vindt u een link naar dit beleid.

WERKZAAMHEDEN

De steiger wordt tussen maandag 11 en vrijdag 22 december 2023 aangelegd door aannemer CMD. De werkzaamheden zijn van maandag tot en met vrijdag en tussen 7.00 en 17.00 uur. Palen worden in de grond gezet en de vlonder van de steiger wordt hierop bevestigd. U kunt daarvan misschien wat geluidsoverlast van ervaren. Houdt ook rekening met het brengen en wegbrengen van materiaal dat nodig is bij de aanleg.

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Jan Haring, projectmanager bij CMD. Stuur een e-mail naar j.haring@cmdcw.nl of bel telefoonnummer 06-43 35 36 36.  

Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met informatiecentrum RijswijkBuiten. Stuur een e-mail naar rijswijkbuiten@rijswijk.nl of bel telefoonnummer 070 – 326 19 75.

Scroll naar boven