Geen categorie

Schetsontwerp wijkontmoetingsplaats Hof van Sion is klaar!

Van 29 juni 2022 tot en met 10 juli 2022 vroegen we bewoners van RijswijkBuiten om te stemmen op welke opties zij toe wilde voegen aan het schetsontwerp voor de wijkontmoetingsplaats in Hof van Sion.. De opties met de meeste stemmen zijn toegevoegd aan het schetsontwerp. Deze is nu klaar!

Groen licht voor de bouw van 18 duurzame eengezinswoningen in Parkrijk De Lanen fase 3

Alle seinen voor de bouw van 18 ruime eengezinswoningen in De Lanen fase 3 aan de centrale parksingel in Parkrijk RijswijkBuiten staan op groen. Om de bouw mogelijk te maken tekende Wethouder Armand van de Laar (stadsontwikkeling en RijswijkBuiten) namens de gemeente Rijswijk een overeenkomst met Harnaschpolder C.V. (een samenwerking tussen de gebiedsontwikkelaars AM en VolkerWessels Vastgoed). Gelijktijdig is de samenwerkingsovereenkomst tussen Harnaschpolder C.V. en Lithos bouw & ontwikkeling getekend.

Terugblik op informatieavond voorontwerpbestemmingsplan Pasgeld-West

Op donderdag 1 september 2022 van 19:30 tot 22:00 uur vond een informatieavond over Pasgeld – West plaats in het stadhuis van de gemeente Rijswijk. Tijdens deze bijeenkomst werd de opzet van het voorontwerp bestemmingsplan toegelicht en een presentatie van het stedenbouwkundig plan Pasgeld – West gegeven.

Werkzaamheden Laan van Sion

Vanaf maandag 19 september starten de werkzaamheden voor de aanleg van een tweede ontsluitingsweg via de Laan van Sion en een nieuwe sport- en speelplek aan de Van Rijnweg.

Werkzaamheden Speeltuin Mirabelle

Vanaf 19 september voert Maranus Groenvoorziening BV namens de gemeente Rijswijk diverse renovatie werkzaamheden uit aan de ondergrond van de speeltuin aan de Mirabelle.

Scroll naar top