Werkzaamheden Rijswijksche Vlechterij aan de Sionsweg

Vanaf maandag 15 augustus 2022 zijn er werkzaamheden op de locatie van de voormalige IJzervlechterij aan de Sionsweg en het braakliggende stuk grond op de hoek van de Sionsweg en Hof van Sion. De grond op de voormalige IJzervlechterij wordt gesaneerd en bouwrijp gemaakt. De grond die op dit moment als voorbelasting op de hoek van de Sionsweg en Hof van Sion ligt wordt verwijderd. Deze grond wordt verplaatst naar de locatie van de voormalige IJzervlechterij.

Voorgenomen plannen

Deze werkzaamheden worden vooruitlopend op de planvorming voor deze locaties uitgevoerd. Dit is nodig om de grond op tijd klaar te maken voor de toekomstige bebouwing. We zijn van plan om hier negen grondgebonden woningen (twee-onder-één-kap en vrijstaand) en een ontsluiting voor boten te maken. Zo wordt het vaarverkeer van en naar Sion verdeeld over twee routes. Voor deze tweede ontsluiting is een locatie gevonden nabij de voormalige IJzervlechterij aan de Sionsweg (zie afbeelding 1), zoals ook is aangegeven in het bestemmingsplan. Kijk voor meer informatie op www.rijswijkbuiten.nl/rijswijksche-vlechterij.

De werkzaamheden

De werkzaamheden beginnen op maandag 15 augustus 2022 en worden op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur uitgevoerd door het bedrijf ‘Van der Helm’. Waarschijnlijk zijn de werkzaamheden uiterlijk vrijdag 30 september 2022 klaar.

De grond op de bouwplaats wordt verwijderd met graafmachines. De grond wordt afgevoerd met vrachtwagens. Tijdens de werkzaamheden zijn de Sionsweg en Hof van Sion lopend, fietsend en met de auto gewoon bereikbaar. De vrachtwagens rijden van en naar het Terras van Sion via de Laan van Sion, het Kloosterpad, de Middendorpweg en de Sionsweg (zie afbeelding 1).

De werkzaamheden worden met zorg voor de omgeving uitgevoerd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Meer informatie

In de digitale kaart op www.rijswijkbuiten.nl/werkzaamheden vindt u een overzicht van alle actuele werkzaamheden, (langlopende) wegafsluitingen en tijdelijke bouwwegen in RijswijkBuiten.

Wij houden u de komende tijd op de hoogte van de voortgang van de ontwikkelingen op deze locatie. Wij gaan ervan uit u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Hebt u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Informatiecentrum RijswijkBuiten. Stuur een e-mail naar rijswijkbuiten@rijswijk.nl of bel naar telefoonnummer 070 – 326 19 75.

Scroll naar boven