homeActuele werkzaamheden Pasgeld

Actuele werkzaamheden Pasgeld

Actuele werkzaamheden Pasgeld

RijswijkBuiten is een woonwijk in aanbouw. Op dit moment wordt er door ProRail gebouwd aan de spoorondergang RijswijkBuiten en is de gemeente Rijswijk gestart met de voorbelasting van Pasgeld-West. Op deze pagina leest u een actueel overzicht van de voortgang van alle bouwwerkzaamheden in de wijk. Onderstaande bouwwerkzaamheden worden met zorg voor de omgeving uitgevoerd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Actuele werkzaamheden

1. Spooronderdoorgang RijswijkBuiten

Op dit moment werkt ProRail aan de spooronderdoorgang en het spoor in RijswijkBuiten. De bouw van spooronderdoorgang RijswijkBuiten vordert gestaag. Vanaf het eerste kwartaal van 2021 start de gemeente Rijswijk met de verlenging van de Laan van ‘t Haantje. Het betreft hierbij het weggedeelte vanaf de in aanbouw zijnde spoortunnel tot aan de Lange Kleiweg. De spooronderdoorgang RijswijkBuiten vervangt op termijn de gelijkvloerse overweg ’t Haantje. Naar verwachting is de spooronderdoorgang in 2021 gereed. Meer informatie over de spooronderdoorgang vindt u op projectpagina spooronderdoorgang RijswijkBuiten.

Werkzaamheden Laan van ‘t haantje

In het eerste kwartaal van 2021 wordt de bestaande voorbelasting verwijderd en worden nieuwe watergangen gegraven. Vervolgens worden de funderingen van de twee toekomstige rijbanen en aanliggende fietspaden aangelegd en geasfalteerd. Tenslotte worden de markeringen, bebordingen, openbare verlichting en groenbermen aangelegd. Een overzicht van het werkgebied vindt u in onderstaande plattegrond.

2. Voorbelasting Pasgeld-West

Deelgebied Parkrijk is volop in ontwikkeling en diverse deelplannen zijn op dit moment in aanbouw of staan op het punt van beginnen. Vrijkomende grond uit dit deelgebied wordt in Pasgeld-West toegepast als voorbelasting zodat de ondergrond kan inklinken. De betreffende locaties vindt u in onderstaande plattegrond.

Dat er is gestart met de voorbelasting van Pasgeld-West betekent echter niet dat er al is gestart met bouwactiviteiten en het aanleggen van infrastructuur. Wij houden u als omwonenden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Overzicht locaties werkzaamheden Pasgeld-West versie 24-11-2020.

Klachten, vragen en meldingen

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor.Afhankelijk van de aard van uw melding, kunt u bij vragen, klachten, suggesties of andere meldingen contact opnemen met programmabureau RijswijkBuiten en de gemeente Rijswijk:

  1. Melding openbare ruimte: Valt u iets op in de buitenruimte? Dit kan gaan om verlichting, zwerfvuil, een scheve lantaarnpaal of een losliggende stoeptegel, maar bijvoorbeeld ook om een onveilige situatie. Dan kunt u eenvoudig een melding openbare ruimte melden bij het meldpunt openbare ruimte van de gemeente Rijswijk. De gemeente gaat daarna aan de slag om uw melding op te lossen. Een melding openbare ruimte kunt u doen via de Mijn Gemeente app (te downloaden via de App Store en de Google Play Store), het webformulier Meldpunt openbare ruimte op www.rijswijk.nl of via het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070. Meer informatie leest u op onze website: www.rijswijkbuiten.nl/bewoners/melding-openbare-ruimte
  1. Leefbaarheid van de wijk: Hebt u vragen en/of ideeën om de leefbaarheid van uw buurt te verbeteren? Neem dan contact op met Chanelle Llobera, gebiedsregisseur RijswijkBuiten via cllobera@rijswijk.nl. Afhankelijk van uw vraag, vervult de gebiedsregisseur de rol van vraagbaak, wegwijzer, doorverwijzer of meedenker.

Op de hoogte blijven

De website wordt gedurende de voortgang van de werkzaamheden actueel gehouden. Zo houden wij u te allen tijde op de hoogte van alle werkzaamheden en de voortgang. Ook ontvangen de omwonenden de komende tijd regelmatig op de hoogte via bewonersbrieven op het huisadres.

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Graag benadrukken wij dat de verwachte planning en fasering slechts indicatief is, en onder voorbehoud van voortgang en/of wijzigingen. De getoonde tekening heeft een voorlopig karakter. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Downloads

Geen documenten gevonden.  

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief