Werkzaamheden Laan van Sion


Vanaf maandag 19 september starten de werkzaamheden voor de aanleg van een tweede ontsluitingsweg via de Laan van Sion en een nieuwe sport- en speelplek aan de Van Rijnweg. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd.

Werkzaamheden per fase

  • Fase 1:
    In fase 1 worden werkzaamheden uitgevoerd voor het aanleggen van de nieuwe Laan van Sion. Deze werkzaamheden vinden plaats van 19 september tot en met 18 november 2022 op maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 17.00 uur. Er wordt een werkterrein ingericht. De voorbelasting (berg grond die op dit moment op deze plek ligt) wordt verwijderd. Hierdoor rijdt er in de week van 26 september bouwverkeer vanaf de Van Rijnweg via de Laan van Sion naar een locatie aan de Sionsweg. Ook wordt de riolering, de weg, het fiets- en voetpad aangelegd. Als alles volgens planning verloopt, wordt de weg op vrijdag 18 november 2022 geopend. Om de Laan van Sion veilig met elkaar te verbinden worden de kruisingen met de Van Rijnweg en de Zoete Aagt begin november afgesloten voor verkeer, hierover volgt later meer informatie.
Locaties waar de werkzaamheden in verschillende fasen plaatsvinden.
  • Fase 2:
    In deze fase zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting van de openbare ruimte en aanleg van de Krajicek Playground en de speelplek die daarnaast komt. Er wordt drainage aangelegd zodat het water goed wegloopt in de grond en er wordt een sloot gegraven. Deze werkzaamheden worden direct nadat de werkzaamheden in fase 1 klaar zijn uitgevoerd.
  • Fase 3:
    Werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe sport- en speelplek worden uitgevoerd in fase 3. Na de voorbereidende werkzaamheden wordt het sportveld aangelegd en naastgelegen speelplek aangelegd. Waarschijnlijk is de Krajicek Playground aan het einde van 2022 klaar en de speelplek eind januari 2023. Bekijk meer informatie over het speel en sportveld op www.rijswijkbuiten.nl/krajicek.

Omwonenden ontvangen deze informatie ook per brief.

Vragen?

Bekijk de digitale kaart op www.rijswijkbuiten.nl/werkzaamheden voor een overzicht van alle actuele werkzaamheden in RijswijkBuiten zoals de aanleg van de nieuwe Laan van Sion en de sport- en speelplek. Hier leest u altijd de actuele planning.

Hebt u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Informatiecentrum RijswijkBuiten. Stuur een e-mail naar rijswijkbuiten@rijswijk.nl of bel naar telefoonnummer 070 – 326 19 75.

Scroll naar boven