homeVragen en meldingen over uw woonomgeving

Vragen en meldingen over uw woonomgeving

Vragen en meldingen over uw woonomgeving

Wij ontvangen met enige regelmaat vragen en/of meldingen over de woonomgeving met een algemene strekking. Deze vragen, met bijbehorende antwoorden, kunt u vinden in onderstaand overzicht.

  • Aanleg openbaar groen: Geregeld komen er vragen over de aanleg van het openbaar groen. Mede vanwege de extreme droogte in 2018 is er in het planten van bomen en struiken in algemene zin vertraging ontstaan. Veel voorraad is bij de kweker of in onze opslag helaas dood gegaan. Het aanbrengen van openbaar groen vindt zoveel mogelijk plaats in het plantseizoen, tussen 1 december en 1 april.
  • Beukenhaagjes: Bij de ontwikkeling van RijswijkBuiten is veel aandacht besteed aan het groene karakter van het openbare gebied. Onderdeel van het groen in de wijk is de groene erfafscheiding, die u in iedere voortuin terugvindt in de vorm van beukenhagen. Voor vragen over beukenhagen verwijzen wij u graag naar de ontwikkelaar.
  • Opslag bouw-en tuinmateriaal in de openbare ruimte: Met enige regelmaat komen er meldingen binnen over het opslaan van bouw-en tuinmaterialen in de openbare ruimte. Het is niet de bedoeling om in het openbaar gebied, zowel in de groenvakken als op de verharding, bouwmaterialen en andere goederen op te slaan. Dit kan schade veroorzaken aan reeds aangelegde groen en verharding. Tevens wordt de uitvoering van de inrichting van het openbare gebied belemmerd. De afdeling handhaving zal hier dan ook op toe zien en waar nodig optreden.
  • Storing rioolgemaal: In Sion aan de Jasmijn is een nieuw, groter, rioolgemaal gebouwd. Helaas komt het voor dat er materialen, zoals kledingstukken en schoonmaak attributen, in het riool terecht komen die daar niet thuis horen. Hierdoor raakt de pomp verstopt en ontstaat een storing. Wij verzoeken u alert te zijn op het voorkomen hiervan.
  • Opstelplaats mini-containers: Voor het plaatsen van de mini-containers zijn opstelplaatsen ingericht. Op diverse plekken in zowel Sion als Parkrijk, worden de mini-containers helaas niet geplaatst op de daarvoor aangegeven opstelplaatsen. In Sion zijn inmiddels op alle opstalplaatsen verkeersborden geplaatst, Parkrijk volgt zo spoedig mogelijk. Een plattegrond met alle aangewezen opstelplaatsen in Sion kunt u vinden op de website van RijswijkBuiten. Wij willen u verzoeken om voor het aanbieden van uw afval de aangewezen opstelplaatsen te gebruiken.
  • Buurtpreventie: RijswijkBuiten heeft op dit moment nog geen buurtpreventieteam. Wel hebben enkele bewoners uit de wijk eerder aangegeven hierin interesse te hebben. Een buurtpreventieteam moet minimaal uit 5 personen bestaan om op te kunnen starten. Als gemeente zien wij uiteraard graag een grotere groep, omdat in de praktijk is gebleken dat niet iedereen elke week enkele uren beschikbaar is. Bent u geïnteresseerd in buurtpreventie en wilt u deelnemen aan het buurtpreventieteam van RijswijkBuiten? Geef u dan snel op via https://www.rijswijk.nl/inwoners/leven/veiligheid/buurtpreventie/aanmelden.
  • Gladheidsbestrijding: Bij gladheid wordt er gestrooid op de hoofdverkeersroutes. De busroutes, wijkontsluitingswegen, gevaarlijke kruisingen en doorgaande fietspaden horen daarbij. Ook bruggen en viaducten krijgen speciale aandacht, omdat die sneller opvriezen. De gemeente Rijswijk is verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding in Rijswijkbuiten

Vragen

Mist u iets, of heeft u een melding of een aanvullende vraag? Wie u daarvoor het beste kunt benaderen is afhankelijk van het gebied waarop uw vraag betrekking heeft. Om de beantwoording van uw vragen te bespoedigen is het prettig als uw vraag bij de juiste afdeling binnenkomt. Hiervoor verwijzen wij u naar onderstaand overzicht. Dit overzicht is tevens op groot formaat te downloaden op deze pagina.


Spoed melding

Buiten kantooruren of in het weekend is de piketdienst van de gemeente Rijswijk ingeschakeld voor dringende klachten over werkzaamheden of calamiteiten in de openbare ruimte. De piketdienst is bereikbaar onder nummer: 06-53653202. Buiten de kantooruren en in het weekend bellen is alleen bedoeld voor zeer dringende zaken die direct een oplossing behoeven. 

 

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief