Tijdelijke onderwijshuisvesting in RijswijkBuiten

Op dit moment zijn er onvoldoende lokalen om een groeiend aantal leerlingen in RijswijkBuiten op de middellange termijn te kunnen huisvesten. In nieuwbouwwijken is er in de beginfase altijd een snellere groei van leerlingen dan het reguliere ‘leerlingenbestand’ en aanwas waarvoor de permanente gebouwen zijn ontworpen. Om de extra groei in de wijk op te vangen én kinderen uit RijswijkBuiten mogelijkheid te bieden om in de wijk naar school te gaan, zijn er noodlokalen nodig. Voor de tijdelijke uitbreiding van de onderwijshuisvesting worden op dit moment gesprekken gevoerd door Programmabureau RijswijkBuiten. Voor meer informatie over het basisonderwijs in RijswijkBuiten verwijzen wij u naar pagina over onderwijs in RijswijkBuiten.

Scroll naar boven