Werkzaamheden Rijswijksche Vlechterij aan de Sionsweg

Vanaf maandag 15 augustus 2022 zijn er werkzaamheden op de locatie van de voormalige IJzervlechterij aan de Sionsweg en het braakliggende stuk grond op de hoek van de Sionsweg en Hof van Sion.