Startsein gegeven voor vervolg participatie voor Pasgeld-Oost

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk heeft het startsein gegeven voor een vervolg participatietraject voor de verdere uitwerking van de plannen voor Pasgeld-Oost. Het college heeft daarvoor de uitgangspunten voor deze participatie vastgesteld. Met deze stap is de ontwikkeling van een nieuwe en duurzame woonbuurt in Pasgeld een stap dichterbij gekomen. Medio december vindt de eerste participatiebijeenkomst voor Pasgeld-Oost plaats.

Omwonenden, bewoners en andere geïnteresseerden uit Rijswijk worden uitgenodigd om mee te denken over de nadere invulling van het conceptplan voor deze nieuwe woonbuurt. Via het participatieplatform Samen.Rijswijk.nl van de gemeente Rijswijk kunnen geïnteresseerden zich aanmelden.

Meer ruimte voor natuur

Om de ontwikkeling van de nieuwe woonbuurt mogelijk te maken, ondertekenden wethouder Armand van de Laar van gemeente Rijswijk  en gebiedsontwikkelaar Synchroon een herziene anterieure overeenkomst. Deze herziene overeenkomst biedt plaats aan maximaal 100-110 energiezuinige vrije sector woningen in plaats van de eerder genoemde 200 woningen. Door deze  nagenoeg halvering van het aantal woningen komt er meer ruimte voor groen en ecologische verbindingen in het hele Pasgeld gebied. Bestaande bomen blijven behouden en een robuuste groenstructuur gehandhaafd. Deze sluit aan op het Elsenburgerbos en het slagenlandschap. Dit bestaande natuurnetwerk in Pasgeld geldt als onderlegger voor de verder planuitwerking van de nieuwe woonbuurt.

Wethouder Armand van de Laar (Participatie, Stadsontwikkeling en RijswijkBuiten) zegt hierover: “Dit is een heel mooie volgende stap in het maken van een nieuwe buurt in dit bijzondere gebied met een historisch en groen karakter. Die twee elementen moeten wat mij betreft echt terugkomen in het ontwerp dat de ontwikkelaar gaat maken.” 

Hoog duurzaamheidsniveau RijswijkBuiten

De nieuwe woonwijk RijswijkBuiten wordt ontwikkeld in 3 delen: deelgebied Sion, Parkrijk en Pasgeld. Méér nog dan al is gebeurd in Rijswijk Buiten, zijn de klimaatambities voor Pasgeld-Oost hoog. Er wordt ruimte gemaakt voor onder meer extra flora en fauna, het gebruik van duurzame materialen, schone energie en klimaatadaptieve maatregelen. Het mooie is dat nieuwe bewoners in de toekomst hun vervoer kunnen delen.

Wat vooraf ging

Afgelopen jaar is veel waardevolle informatie en adviezen verzameld tijdens het participatietraject. Op basis hiervan is het Schetsboek Pasgeld tot stand gekomen dat mede ten grondslag ligt aan de kaders en uitgangspunten voor gebiedsontwikkeling van Pasgeld. Op 12 oktober 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de hoofdplanstructuur Pasgeld. Daarnaast heeft de gemeenteraad voor Pasgeld-West besloten de ontwikkeling van maximaal 1.000 woningen mogelijk te maken. Tot voor kort lag het voorontwerpbestemmingsplan Pasgeld-West ter inzage. Op dit moment worden binnengekomen reacties verzameld en beantwoord.  

Ondertekening door Gemeente Rijswijk en Synchroon (foto: Erwin Dijkgraaf)
Scroll naar boven