homeRijswijkBuitenOnderwijshuisvesting in RijswijkBuiten

Onderwijshuisvesting in RijswijkBuiten


Onderwijshuisvesting is een gemeentelijke taak. Uitgangspunt is om kinderen in de wijk RijswijkBuiten zoveel mogelijk in de wijk of anders in de nabije omgeving, basisonderwijs te bieden.  Op dit moment zijn er twee basisscholen in de wijk, lntegraal Kindcentrum Buitenrijck aan de Metelerkampstraat en Montessorischool Parkrijk in een tijdelijk schoolgebouw aan de Van Rijnweg. Op deze pagina vindt u actuele informatie over de onderwijshuisvesting in RijswijkBuiten. De aanmeldprocedure voor de scholen verschilt per onderwijsinstelling, de gemeente Rijswijk speelt hierin geen rol. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de onderwijsinstellingen. 


| Nieuwbouw | Kindcentrum BuitenRijck

Kindcentrum BuitenRijck is een basisschool en kinderopvang onder één dak. De nieuwbouw, gelegen in deelgebied Sion, is in januari 2018 in gebruik genomen en biedt huisvesting voor 12 groepen onderwijs. Bovendien beschikt het gebouw over een inpandige gymzaal en welzijnsruimte ‘Buurtsuper Sion’, welke ook door derden kunnen worden gehuurd. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Kindcentrum Buitenrijck en ‘Buurtsuper Sion’.


| Nieuwbouw | Montessorischool Integraal Kind Centrum Parkrijk

Op dit moment is Montessorischool IKC Parkrijk gevestigd in een tijdelijke locatie aan de Van Rijnweg 7 en 11 in deelgebied Sion. In 2019 heeft de gemeenteraad besloten om voor een periode van 10 jaar een bedrag beschikbaar te stellen voor de realisatie van een extra tijdelijk schoolgebouw in Parkrijk RijswijkBuiten. In eerste instantie zal Montessorischool IKC Parkrijk tijdelijk intrek nemen in deze tijdelijke locatie aangezien de bouw van de definitieve huisvesting in deelgebied Parkrijk door een bestemmingsplanprocedure vertraging heeft opgelopen. Meer informatie over de planvorming van de tijdelijke school vindt u verderop deze pagina. De planvorming voor de bouw van de nieuwbouw is gestart. Naar verwachting wordt de school in 2021 opgeleverd. Voor meer informatie over Montessorischool IKC Parkrijk, verwijzen wij u graag naar de website van Librijn.


| Tijdelijke onderwijshuisvesting | Parkrijk

In RijswijkBuiten is op dit moment een tekort aan onderwijshuisvesting. De gemeente is op grond van landelijke wetgeving verantwoordelijk voor het verzorgen van voldoende onderwijshuisvesting. De gemeenteraad heeft besloten om voor een periode van 10 jaar een bedrag beschikbaar te stellen voor de realisatie van een tijdelijk schoolgebouw in RijswijkBuiten.

Noodzaak tijdelijke school
Op dit moment zijn er twee basisscholen in de wijk, lntegraal Kindcentrum Buitenrijck aan de Metelerkampstraat en Montessorischool Parkrijk in een tijdelijk schoolgebouw aan de Van Rijnweg. Beide scholen hebben op dit moment een leerlingenstop. In nieuwbouwwijken is er in de beginfase altijd een snellere groei van leerlingen. Deze toename wordt niet meegenomen in het ontwerp van de permanente schoolgebouwen. Om de extra groei op te vangen én kinderen uit RijswijkBuiten de mogelijkheid te bieden om in de wijk naar school te gaan, zijn er op korte termijn noodlokalen nodig. Voor het plaatsen van deze noodlokalen is een locatie gevonden aan de Laan van ’t Haantje, ten oosten van de Parelgraslaan. Bij het zoeken naar een geschikte locatie is onder andere gekeken naar de veiligheid en bereikbaarheid van de schoolomgeving.

Voortgang planvorming 

Op maandag 28 oktober 2019 heeft er voor omwonenden een bijeenkomst plaatsgevonden over de tijdelijke school in Parkrijk. Tijdens de bijeenkomst is een toelichting gegeven op de voorgenomen locatie, de inrichting van de openbare ruimte rondom de tijdelijke school en het te doorlopen proces.

Tijdens de bijeenkomst zijn er reacties opgehaald over de inrichting van de aanrijroute en het parkeren rondom de tijdelijke school. De gemeente waardeert de inbreng van omwonenden ten aanzien van het getoonde voorlopige ontwerp. Op dit moment werkt de afdeling verkeer aan een aangepast voorstel voor de garage, de kiss and ride en de aansluiting van het fietspad op de ventweg. Tijdens de bewonersavond is de gemeente door Bewonerscommissie Parkrijk uitgenodigd om hierover verder van gedachten te wisselen. Omwonenden worden daarna geïnformeerd over het vervolgtraject.

De presentatie van 28 oktober 2019 kunt u downloaden op deze pagina. Graag benadrukken wij dat de informatie die is opgehaald tijdens de bewonersavond op 28 oktober jl., in de getoonde tekeningen nog niet is verwerkt. De tekeningen hebben een voorlopig karakter, de definitieve uitwerking kan dan ook afwijken. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan de getoonde tekeningen

Op de hoogte blijven

Via deze website kunt u op hoofdlijnen op de hoogte blijven van de voortgang rondom de realisatie van de tijdelijke school.


| Vragen |

De actuele stand van zaken over de onderwijshuisvesting in RijswijkBuiten vindt u op de website van RijswijkBuiten. Heeft u aanvullende vragen over onderwijshuisvesting in de gemeente Rijswijk? Neem dan contact met de afdeling Jeugd, Onderwijs & Brede scholen via het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk (telefoonnummer 14 070) of via het contactformulier.

 

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief