homeRijswijkBuitenOnderwijs in RijswijkBuiten

Onderwijs in RijswijkBuiten

Onderwijs in RijswijkBuiten

Onderwijshuisvesting is een gemeentelijke taak. Uitgangspunt is om kinderen in de wijk RijswijkBuiten zoveel mogelijk in de wijk of anders in de nabije omgeving, basisonderwijs te bieden. In RijswijkBuiten komen twee permanente onderwijsvoorzieningen voor het basisonderwijs. In Sion is Kindcentrum Buitenrijck gevestigd. De tweede onderwijsvoorziening komt in Parkrijk.


Kindcentrum BuitenRijck

Kindcentrum BuitenRijck is een basisschool en kinderopvang onder één dak. In de nieuwbouw is huisvesting voor 12 groepen onderwijs. Daarnaast is er een welzijnsruimte van 50m2 en een sportzaal die door derden kan worden gehuurd. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Buitenrijck.


Kindcentrum Parkrijk

Na diverse overleggen met verschillende schoolbesturen is besloten dat Librijn het onderwijs in de nieuwe school in deelgebied Parkrijk van RijswijkBuiten gaat verzorgen. In deze nieuwe brede school wil Librijn een integraal kindcentrum realiseren met de Montessori visie als uitgangspunt. Naast onderwijs en buitenschoolse opvang worden ook voorzieningen gerealiseerd voor 0 – 4 jarigen in de vorm van een kinderdagverblijf. Bij de brede school wordt daarnaast ook een sportzaal gebouwd.

Inmiddels is het Voorlopig Ontwerp van de nieuwbouw gereed. De nieuwbouw, bestaande uit 16 lokalen, een kinderdagopvang en gymzaal,  zal naar verwachting in 2021 in gebruik genomen kunnen worden. Tot die tijd maakt het nieuwe kindcentrum gebruik van de tijdelijke lokalen in Sion. De tijdelijke locatie is gevestigd aan de Van Rijnweg 7 en 11. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Librijn.


Tijdelijke onderwijshuisvesting in RijswijkBuiten

In RijswijkBuiten is op dit moment een tekort aan onderwijshuisvesting. De gemeente is op grond van landelijke wetgeving verantwoordelijk voor het verzorgen van voldoende onderwijshuisvesting. De gemeenteraad heeft besloten om voor een periode van 10 jaar een bedrag beschikbaar te stellen voor de realisatie vaneen tijdelijk schoolgebouw in RijswijkBuiten.

Noodzaak tijdelijke school
Op dit moment zijn er twee basisscholen in de wijk, lntegraal Kindcentrum Buitenrijck aan de Metelerkampstraat en Montessorischool Parkrijk in een tijdelijk schoolgebouw aan de Van Rijnweg. Beide scholen hebben op dit moment een leerlingenstop. In nieuwbouwwijken is er in de beginfase altijd een snellere groei van leerlingen. Deze toename wordt niet meegenomen in het ontwerp van de permanente schoolgebouwen. Om de extra groei op te vangen én kinderen uit RijswijkBuiten de mogelijkheid te bieden om in de wijk naar school te gaan, zijn er op korte termijn noodlokalen nodig. Voor het plaatsen van deze noodlokalen is een locatie gevonden aan de Laan van ’t Haantje, ten oosten van de Parelgraslaan. Bij het zoeken naar een geschikte locatie is onder andere gekeken naar de veiligheid en bereikbaarheid van de schoolomgeving.


Bijeenkomst over plannen tijdelijke school in Parkrijk

Op maandag 28 oktober 2019 heeft er voor omwonenden een bijeenkomst plaatsgevonden over de tijdelijke school in Parkrijk. Tijdens de bijeenkomst is een toelichting gegeven op de voorgenomen locatie, de inrichting van de openbare ruimte rondom de tijdelijke school en het te doorlopen proces.

Tijdens de bijeenkomst is er feedback opgehaald over de inrichting van de aanrijroute en het parkeren rondom de tijdelijke school. Samen met de bewonerscommissie Parkrijk gaat de gemeente hiermee aan de slag. Bewoners worden geïnformeerd over het vervolgtraject.

De presentatie van 28 oktober 2019 kunt u downloaden op deze pagina. De tekeningen hebben een voorlopig karakter, de definitieve uitwerking kan dan ook afwijken. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan de getoonde tekeningen.

Op de hoogte blijven

Via deze website kunt u op hoofdlijnen op de hoogte blijven van de voortgang rondom de realisatie van de tijdelijke school.


Vragen?

De actuele stand van zaken over de onderwijshuisvesting in RijswijkBuiten vindt u op de website van RijswijkBuiten. Heeft u aanvullende vragen over onderwijshuisvesting in de gemeente Rijswijk? Neem dan contact met de afdeling Jeugd, Onderwijs & Brede scholen via het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk (telefoonnummer 14 070) of via het contactformulier.

 

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief