homeRijswijkBuitenOnderwijs in RijswijkBuiten

Onderwijs in RijswijkBuiten

Onderwijs in RijswijkBuiten

Onderwijshuisvesting is een gemeentelijke taak. Uitgangspunt is om kinderen in de wijk RijswijkBuiten zoveel mogelijk in de wijk of anders in de nabije omgeving, basisonderwijs te bieden. In RijswijkBuiten komen twee permanente onderwijsvoorzieningen voor het basisonderwijs. In Sion is Kindcentrum Buitenrijck gevestigd. De tweede onderwijsvoorziening komt in Parkrijk.

Kindcentrum BuitenRijck

Kindcentrum BuitenRijck is een basisschool en kinderopvang onder één dak. In de nieuwbouw is huisvesting voor 12 groepen onderwijs. Daarnaast is er een welzijnsruimte van 50m2 en een sportzaal die door derden kan worden gehuurd. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Buitenrijck.

Kindcentrum Parkrijk

Na diverse overleggen met verschillende schoolbesturen is besloten dat Librijn het onderwijs in de nieuwe school in deelgebied Parkrijk van RijswijkBuiten gaat verzorgen. In deze nieuwe brede school wil Librijn een integraal kindcentrum realiseren met de Montessori visie als uitgangspunt. Naast onderwijs en buitenschoolse opvang worden ook voorzieningen gerealiseerd voor 0 – 4 jarigen in de vorm van een kinderdagverblijf. Bij de brede school wordt daarnaast ook een sportzaal gebouwd.

Inmiddels is het Voorlopig Ontwerp van de nieuwbouw gereed. De nieuwbouw, bestaande uit 16 lokalen, een kinderdagopvang en gymzaal,  zal naar verwachting in 2021 in gebruik genomen kunnen worden. Tot die tijd maakt het nieuwe kindcentrum gebruik van de tijdelijke lokalen in Sion. De tijdelijke locatie is gevestigd aan de Van Rijnweg 7 en 11. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Librijn.

Tijdelijke onderwijshuisvesting in RijswijkBuiten

Op dit moment zijn er onvoldoende lokalen om een groeiend aantal leerlingen in RijswijkBuiten op de middellange termijn te kunnen huisvesten. Voor de lange termijn bieden het huidige kindcentrum BuitenRijck en de nieuw te bouwen locatie voor Montessorischool Parkrijk wel voldoende huisvesting.

In nieuwbouwwijken is er in de beginfase altijd een snellere groei van leerlingen dan het reguliere ‘leerlingenbestand’ en aanwas waarvoor de permanente gebouwen zijn ontworpen. De extra groei wordt niet meegenomen in het ontwerp van de permanente lokalen. Om de tijdelijke groei op te vangen is er met Delft een convenant afgesloten waardoor het mogelijk is om kinderen op een Delftse school te plaatsen. Om de extra groei in de wijk op te vangen én kinderen uit RijswijkBuiten mogelijkheid te bieden om in de wijk naar school te gaan, zijn er noodlokalen nodig. Voor de tijdelijke uitbreiding van de onderwijshuisvesting worden op dit moment gesprekken gevoerd door Programmabureau RijswijkBuiten.

Vragen

De actuele stand van zaken over de onderwijshuisvesting in RijswijkBuiten vindt u op deze pagina. Heeft u aanvullende vragen over onderwijshuisvesting in de gemeente Rijswijk, neem dan contact met de Opgave Jeugd, Onderwijs & Brede scholen via het Klant Contact Center (telefoonnummer 14 070) of via het contactformulier.

 

Downloads

Geen documenten gevonden.  

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief