Provincie geeft forse subsidie aan stadsontwikkeling Rijswijk

In april 2021 startte Dura Vermeer met de bouw van woon-winkelcomplex De Koploper in de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten. De bouw is niet alleen gewenst door de komst van de eerste supermarkt en winkels in de wijk, ook de 135 sociale huurappartementen en -studio’s voor woningcorporatie Rijswijk Wonen waren een meer dan welkome aanvulling voor de wijk. De bouw van deze woningen is mede mogelijk gemaakt door een subsidie uit de Knelpuntenpot-regeling van de provincie Zuid-Holland die de gemeente in september 2021 ontving. Deze regeling is bedoeld om de betaalbare (sociale) woningbouw versneld mogelijk te maken. In maart worden de laatste woningen in het complex opgeleverd. De eerste huurders namen in januari al intrek in hun nieuwe duurzame woning. Reden genoeg voor gedeputeerde Anne Koning van de provincie Zuid-Holland en wethouders Gijs van Malsen (o.a. Volkshuisvesting) en Armand van de Laar (o.a. Stadsontwikkeling) van de gemeente Rijswijk om langs te gaan bij enkele kersverse bewoners.

Druk op woningmarkt is groot

Anne Koning (gedeputeerde wonen & ruimtelijke ordening): “De druk op de woningmarkt en de behoefte aan sociale huurwoningen in Zuid-Holland is groot. De provincie ondersteunt gemeenten waar mogelijk om samen voldoende betaalbare woningen toe te voegen aan de woningmarkt. Dat is een uitdaging, maar projecten zoals in Rijswijk helpen daarbij.” Provincie Zuid-Holland ondersteunt het project De Koploper met een subsidie van € 500.000.

Duurzame seniorenappartementen en studio’s voor starters

In De Koploper zijn appartementen gebouwd die vooral bedoeld zijn voor senioren. De studio’s zijn speciaal voor starters. “Een win-winsituatie. Waar de studio’s alleen worden toegewezen aan starters jonger dan 23 jaar, worden de appartementen vooral toegewezen aan mensen van 55 jaar en ouder. Die groep laat een grotere woning achter die vervolgens weer door iemand anders kan worden bewoond. Zo brengen we de broodnodige doorstroming in de volkshuisvesting op gang. Starters krijgen meer kansen om een geschikte en betaalbare woning te vinden en senioren kunnen doorverhuizen naar een comfortabele duurzame nieuwbouwwoning. Dit alles in een wijk met allerlei belangrijke voorzieningen om de hoek”, aldus Van Malsen (Volkshuisvesting).

Versnellen betaalbare woningbouw

Het tekort aan betaalbare woningen in Zuid-Holland vraagt om de versnelling van nieuwbouw. “Ook in Rijswijk leveren we hieraan een belangrijke bijdrage, waarbij we een ruim aanbod aan woningen in de sociale en middenhuur realiseren. We zijn ambitieus als het gaat om woningbouw en gebiedsontwikkeling om zo ruimte te maken voor nieuwe woningen en nieuwe buurten waar prettig wonen en samenleven centraal staan. Dankzij de subsidie van de provincie was het mogelijk om 135 huurwoningen in De Koploper te realiseren. Door een mix aan woningtypen is er ruimte voor een gevarieerde groep bewoners, van jong tot oud, met veel ruimte om elkaar te ontmoeten. Inmiddels zijn alle sociale huurwoningen in De Koploper verhuurd en hebben we de eerste nieuwe bewoners al mogen verwelkomen”, aldus wethouder Van de Laar (Stadsontwikkeling).

Armand van de Laar (wethouder Stadsontwikkeling gemeente Rijswijk) en Gijs van Malsen (wethouder Volkshuisvesting gemeente Rijswijk), Anne Koning (gedeputeerde wonen & ruimtelijke ordening van de provincie Zuid-Holland) en Rob van den Broeke (directeur-bestuurder Rijswijk Wonen). Foto: Ron Jenner
Scroll naar boven