homeProjectenTijdelijke school Parkrijk

Tijdelijke school Parkrijk (Parkrijk | voorziening | onderwijs)

In RijswijkBuiten is op dit moment een tekort aan onderwijshuisvesting. De gemeente is op grond van landelijke wetgeving verantwoordelijk voor het verzorgen van voldoende onderwijshuisvesting. De gemeenteraad heeft besloten om voor een periode van 10 jaar een bedrag beschikbaar te stellen voor de realisatie van een tijdelijk schoolgebouw in RijswijkBuiten.


Noodzaak tijdelijke school

Op dit moment zijn er twee basisscholen in de wijk, lntegraal Kindcentrum Buitenrijck aan de Metelerkampstraat en Montessorischool Parkrijk in een tijdelijk schoolgebouw aan de Van Rijnweg. Beide scholen hebben op dit moment een leerlingenstop. In nieuwbouwwijken is er in de beginfase altijd een snellere groei van leerlingen. Deze toename wordt niet meegenomen in het ontwerp van de permanente schoolgebouwen. Om de extra groei op te vangen én kinderen uit RijswijkBuiten de mogelijkheid te bieden om in de wijk naar school te gaan, zijn er op korte termijn noodlokalen nodig. Voor het plaatsen van deze noodlokalen is een locatie gevonden aan de Laan van ’t Haantje, ten oosten van de Parelgraslaan. Bij het zoeken naar een geschikte locatie is onder andere gekeken naar de veiligheid en bereikbaarheid van de schoolomgeving.


Planvorming 

Op maandag 28 oktober 2019 heeft er voor omwonenden een bijeenkomst plaatsgevonden over de tijdelijke school in Parkrijk. Tijdens de bijeenkomst is een toelichting gegeven op de voorgenomen locatie, de inrichting van de openbare ruimte rondom de tijdelijke school en het te doorlopen proces. De gemeente waardeert de inbreng van omwonenden ten aanzien van het getoonde voorlopige ontwerp. Naar aanleiding van uw suggesties is door de afdeling verkeer een aangepaste tekening voor de verkeersinrichting gemaakt. Wij hadden het definitieve ontwerp graag persoonlijk aan u toegelicht. Helaas is dit, in verband met de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, op dit moment niet mogelijk. Het aangepaste voorstel en een toelichting kunt u downloaden op deze website.

Op maandag 16 maart 2020 is Van Gelder gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Het gaat om werkzaamheden voor grondverbetering onder de fundering van het tijdelijke schoolgebouw. Het bestaande terrein wordt afgegraven en opgehoogd met zand.

Op 19 maart 2020 is de omgevingsvergunning voor de bouw van de tijdelijke school Parkrijk aan de Laan van ’t Haantje door het college van burgemeester en wethouders afgegeven. Belanghebbenden hadden tot 30 april 2020 de gelegenheid om bezwaar tegen de bouw van de tijdelijke school in te dienen.

Er zijn vier bezwaren ingediend tegen de bouw van de tijdelijke school. Dat betekent dat de bouw hierdoor helaas is vertraagd. Aanvankelijk had de gemeente in de eerste week van mei 2020, na afloop van de bezwaarfase, willen starten met het plaatsen van de units. Het streven was om de tijdelijke school in de zomervakantie van 2020 op te leveren.

Op dit moment neemt de gemeente de bezwaren in behandeling en zal hierover in overleg gaan met de bezwaarmakers. Het is nog niet duidelijk hoe lang de bouw van de tijdelijke school vertraagd zal worden, dit is mede afhankelijk van de behandeling van de bezwaren en een eventueel hierop volgende juridische procedure.

Zodra er meer duidelijkheid is over de start van de bouw van de tijdelijke school Parkrijk en de geplande oplevering lees u dat op deze website.


Meer informatie

Heeft u aanvullende vragen over onderwijshuisvesting in de gemeente Rijswijk? Neem dan contact met de afdeling Jeugd, Onderwijs & Brede scholen via het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk (telefoonnummer 14 070) of via het contactformulier.


IMPRESSIE WIJKINDELING RIJSWIJKBUITEN

Onderstaande kaart geeft een impressie van de wijk. De inrichting van de openbare ruimte is niet definitief, en  kan (tijdelijk) wijzigen. Voor een overzicht van alle bouwwegen en langlopende wegafsluitingen die op dit moment bekend zijn, verwijzen wij u graag naar de werkzaamheden-pagina pagina met actuele werkzaamheden in RijswijkBuiten. Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente adviseert iedereen die geïnteresseerd is om een woning te kopen in RijswijkBuiten goed kennis te nemen van het bestemmingsplan. Klik hier voor meer informatie.

Downloads


Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief