homeProjectenTijdelijke school Parkrijk

Tijdelijke school Parkrijk (Parkrijk | voorziening | onderwijs)

In RijswijkBuiten is op dit moment een tekort aan onderwijshuisvesting. De gemeente is op grond van landelijke wetgeving verantwoordelijk voor het verzorgen van voldoende onderwijshuisvesting. De gemeenteraad heeft besloten om voor een periode van 10 jaar een bedrag beschikbaar te stellen voor de realisatie van een tijdelijk schoolgebouw in RijswijkBuiten.


Noodzaak tijdelijke school

Op dit moment zijn er twee basisscholen in de wijk, lntegraal Kindcentrum Buitenrijck aan de Metelerkampstraat en Montessorischool Parkrijk in een tijdelijk schoolgebouw aan de Van Rijnweg. Beide scholen hebben op dit moment een leerlingenstop. In nieuwbouwwijken is er in de beginfase altijd een snellere groei van leerlingen. Deze toename wordt niet meegenomen in het ontwerp van de permanente schoolgebouwen. Om de extra groei op te vangen én kinderen uit RijswijkBuiten de mogelijkheid te bieden om in de wijk naar school te gaan, zijn er op korte termijn noodlokalen nodig. Voor het plaatsen van deze noodlokalen is een locatie gevonden aan de Laan van ’t Haantje, ten oosten van de Parelgraslaan. Bij het zoeken naar een geschikte locatie is onder andere gekeken naar de veiligheid en bereikbaarheid van de schoolomgeving.

In eerste instantie verhuist Montessorischool Parkrijk vanaf de tijdelijke locatie aan de Van Rijnweg, naar de tijdelijke locatie in Parkrijk. Zodra de definitieve huisvesting voor Montessorischool Parkrijk is gerealiseerd zal de Montessorischool de tijdelijke locatie aan de Laan van ’t Haantje verlaten. Op dat moment wordt op basis van actuele leerlingenprognoses bekeken aan welke van de twee scholen de extra onderwijshuisvesting wordt toegewezen.


Planvorming

De gemeente waardeert de inbreng van omwonenden ten aanzien van het ontwerp van de tijdelijke school. In overleg met direct omwonenden is het ontwerp van de tijdelijke school aangepast. De toegang naar de entree van de school is verplaatst naar de linkerzijde van het gebouw en de zoen- en zoefparkeerplaatsen voor de school zijn verplaatst van de ventweg naar het parkeerterrein aan de linkerzijde van schoolgebouw. Op de ventweg aan de zijde van de Laan van ’t Haantje worden 10 parkeerplaatsen voor personeelsleden aangelegd. Het aangepaste ontwerp kunt u bovendien onderaan deze pagina downloaden op groot formaat.

Ontwerp tijdelijke school Parkrijk

Voortgang Bouw

De verleende omgevingsvergunning is definitief. De bouw van de school en het kinderdagverblijf is in de zomer van 2020 gestart. Ook de bouw van de tijdelijke school Parkrijk vordert gestaag. De gevelbekleding wordt momenteel aangebracht, en is gestart met de werkzaamheden aan de binnenkant van het gebouw. Naar verwachting wordt de tijdelijke school medio december 2020 opgeleverd, zodat het gebouw na de kerstvakantie in gebruik kan worden genomen door Montessorischool Parkrijk.

Alle werkzaamheden worden met veel zorgvuldigheid uitgevoerd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor.


Meer informatie

Heeft u aanvullende vragen over onderwijshuisvesting in de gemeente Rijswijk? Neem dan contact met de afdeling Jeugd, Onderwijs & Brede scholen via het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk (telefoonnummer 14 070) of via het contactformulier.


IMPRESSIE WIJKINDELING RIJSWIJKBUITEN

Onderstaande kaart geeft een impressie van de wijk. De inrichting van de openbare ruimte is niet definitief, en  kan (tijdelijk) wijzigen. Voor een overzicht van alle bouwwegen en langlopende wegafsluitingen die op dit moment bekend zijn, verwijzen wij u graag naar de werkzaamheden-pagina pagina met actuele werkzaamheden in RijswijkBuiten. Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente adviseert iedereen die geïnteresseerd is om een woning te kopen in RijswijkBuiten goed kennis te nemen van het bestemmingsplan. Klik hier voor meer informatie.

Downloads


Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief