Schoolroute Parkrijk en speelzone Wilhelminapark


De gemeente Rijswijk wil graag dat er goede speelvoorzieningen zijn voor alle kinderen in Rijswijk. Deze moeten leuk, uitdagend en aantrekkelijk zijn, maar vooral ook veilig en toegankelijk. Voor de inrichting van de speelzone in het Wilhelminapark en de schoolroute in Parkrijk RijswijkBuiten is de hulp van toekomstige gebruikers gevraagd.

Schoolroute Parkrijk

Parkrijk wordt een zeer kindvriendelijke wijk, met autovrije straten. Kenmerkend is dat langzaam verkeer, zoals voetgangers en fietsers, meer ruimte krijgt ten opzichte van de auto. Zo wordt door de wijk een autoluwe voetgangers- en fietszone aangelegd, die de west- en oostzijde van Parkrijk via de parkzone met elkaar verbindt. Onderdeel hiervan is de schoolroute die van oost naar west loopt en er voor zorgt dat kinderen zo veilig en speels mogelijk naar school kunnen lopen of fietsen. Op deze schoolroute komen de kinderen diverse speelaanleidingen, speeltoestellen en groenvoorzieningen tegen.

Afbeelding: Locatie van de speelplekken aan de toekomstige schoolroute.

Van wensen inventarisatie tot passend ontwerp
Om de wensen voor de speelplekken te inventariseren hebben kinderen eventueel met hulp van ouders/verzorgers een eigen speelplek ontworpen. Kinderen tot 12 jaar hebben met de online tool ‘de Speeltuinbouwer’ hun input geleverd. Kinderen en jongeren vanaf 12 jaar hebben in een pizzabijeenkomst georganiseerd door Haaglanden Beweegt de online enquête ingevuld. Daarnaast hebben ouders/verzorgers en andere belangstellenden ook online een enquête ingevuld. Deze wensen zijn door een in speelvoorzieningen gespecialiseerd adviesbureau vertaald in voorlopige ontwerpen.

In november 2021 is iedereen uitgenodigd om zijn of haar reactie te geven op de voorlopige ontwerpen. De inhoudelijke input voor de speelvoorzieningen zijn vooral geleverd door de jongste bewoners van Parkrijk. De kinderen hebben met name aangegeven graag te spelen op een duikelrek, glijbaan en klimtoestel. Ouders vragen vooral aandacht voor de veiligheid van de speelplekken.

Ontwerpen speelplekken definitief
Op basis van reacties op het voorlopig ontwerp zijn de ontwerpen voor de speelplekken in de Ockenburger Tientweg en de Dagpauwoogstraat definitief gemaakt. De speelplek in de Ockenburger Tientweg heeft als thema ‘water’. De licht heuvelachtige vloer lijkt op een eiland in het water. De speelplek is toegankelijk voor iedereen en bestaat uit een uitkijktoren met klimnet en een glijbaan. De speelplek in de Dagpauwoogstraat bestaat uit een vogelnestschommel en een uitdagende balanceer- en klimroute over diverse speeltoestellen. Wij willen iedereen die heeft meegedacht bedanken voor hun bijdrage! Bekijk hier de definitieve ontwerpen.

Aanleg

De aanleg van deze speelplekken start naar verwachting op donderdag 9 juni en duurt tot en met vrijdag 24 juni. Deze planning kan door weersomstandigheden wijzigen. Bijvoorbeeld wanneer de grond te nat is om de speeltoestellen en/of de (val)ondergrond te plaatsen. Via www.rijswijkbuiten.nl/werkzaamheden blijft u op de hoogte van de actuele planning. Zodra de bouwhekken om de speelplek zijn verwijderd, kunnen de kinderen gebruik maken van de speelplek. 

De werkzaamheden vinden op werkdagen plaats. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Denk aan geluidsoverlast en het gebruik van openbare parkeerplekken als tijdelijke stalling voor machines en/of materialen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Speelzone Wilhelminapark

Inwoners hebben in 2021 meegedacht over de inrichting van een speelzone in het Wilhelminapark en de speelplekken in de Ockenburger Tientweg en de Dagpauwoogstraat. De speelzone in het Wilhelminapark zou de aannemer in het voorjaar van 2022 aanleggen. De Gasunie wil over enkele jaren een warmtetransportleiding tussen Rijswijk en Leiden aanleggen. Deze warmteleiding heeft de naam WarmtelinQ. Het beoogde tracé voor deze leiding is de strook waar ook de speelzone is voorzien. Gasunie heeft ons daarom gevraagd om de aanleg van de speelzone uit te stellen en een alternatief speelplan op te stellen als compensatie van het later aanleggen van de speelzone.

Nieuw speelplan voor Wilhelminapark

Het nieuwe speelplan dat de gemeente met Gasunie is overeengekomen, bestaat uit:

  1. Rond de zomer van 2022 leggen we op een andere plek in het Wilhelminapark een speelplaats aan met vooral sport- en spelelementen voor de oudere jeugd. In afbeelding 1 ziet u de plek van deze nieuwe speelplek. Deze sport- en spelplek komt zoveel mogelijk tegemoet aan de eerder aangegeven wensen van de kinderen en de jongeren. Deze extra sport- en spelplek is blijvend.
  2. Ook rond de zomer richten we de speelzone in, op de oorspronkelijke plek waar deze is voorzien. De plek van deze speelzone ziet u in afbeelding 1. Ook hier houden we rekening met de wensen van de kinderen en de jongeren. De speeltoestellen in deze speelzone kunnen tijdelijk worden weggehaald als Gasunie gaat starten met de aanleg van WarmtelinQ.

Zodra de Gasunie klaar is met de aanleg van WarmtelinQ wordt de oorspronkelijk bedachte speelzone alsnog volledig en definitief aangelegd. De verwachting is dat de aanleg van dit deel van WarmtelinQ in 2024 start en halverwege 2025 zal zijn afgerond. Kinderen en jongeren uit de buurt zullen we, voordat we de speelzone definitief aanleggen, vragen om opnieuw mee te denken over het ontwerp zodat het tegemoet zal komen aan hun wensen.

Dit nieuwe speelplan zorgt op den duur voor meer speelvoorzieningen in het Wilhelminapark. Bovendien wordt er geen geld verspild aan het weghalen, tijdelijk opslaan en terugplaatsen van speeltoestellen.

Afbeelding: speelplekken in het Wilhelminapark en Parkrijk.

Gerelateerd nieuws

Scroll naar top