Sion Parck I deelgebied Sion

PROJECTINFORMATIE

Deelgebied: Sion

Soort aanbod: koop

Status: In procedure

Soort woningen: eengezinswonigen

Aantal woningen: circa 54

DE WONINGEN

BPD Ontwikkeling B.V. | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is voornemens om 54 eengezinswoningen te realiseren op de voormalige bedrijfslocatie van Van der Maarel glastuinbouw aan de Pastoor Verburchweg in RijswijkBuiten. In Sion Parck ontwikkelt BPD 30 rijwoningen, 6 twee-onder-een-kapwoningen en 18 woningen aan het water. Op dit moment werkt BPD, samen met het Haagse architectenbureau KOW, aan de nadere uitwerking van het plan. De opzet is dat Sion Parck, met een mooie groene binnenplaats en zorgvuldige inpassing in de bestaande groen- en waterstructuren, straks goed aansluit op de bestaande woningen in deelgebied Sion. Passend bij de duurzaamheidsambities van RijswijkBuiten ontwikkelt BPD de woningen in Sion Parck  gasloos en met zeer hoge energieprestaties. De openbare ruimte wordt klimaatbestendig ingericht.

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van Sion Parck is de verbinding met de bestaande wijk. De woningen worden duurzaam gebouwd en de openbare ruimte wordt duurzaam ingericht met aandacht voor groen en water. Ook worden direct omwonenden en de toekomstig kopers van Sion Parck betrokken bij de inrichting van de verbindende groene zone die door Sion Parck naar de naastgelegen Zwethzone loopt.

Planvorming

Op dit moment heeft deze locatie de bestemming bedrijventerrein. Dat betekent dat een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is. Om de bestemmingsplanwijziging mogelijk te maken hebben gemeente Rijswijk en BPD in februari 2022 een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Begin februari 2022 zijn direct omwonenden in een digitale informatiebijeenkomst geïnformeerd over de plannen voor Sion Parck. Vooruitlopend op de planvorming en de bestemmingsplanwijziging is BPD begin maart 2022 gestart met voorbereidende werkzaamheden. Het terrein is opgeschoond, er is drainage aangelegd en er is zand en grond aangebracht als voorbelasting. Dit is nodig om de grond op tijd klaar te maken voor de toekomstige bebouwing. In dit nieuwsbericht leest u meer informatie over de werkzaamheden.

Op dit moment werkt BPD samen KOW de plannen uit. De gemeente start in 2022 de procedure voor de bestemmingsplanwijziging. Naar verwachting kan de bouw van de nieuwe woningen in 2023 starten.

Impressie Sion Parck

MEER INFORMATIE

Kijk voor meer informatie op www.nieuwbouw-sionparck.nl. Heeft u een vraag over de voorgenomen plannen voor Sion Parck? Neem dan contact op met BPD door een e-mail te sturen aan verkoop.zuidwest@bpd.nl of te bellen naar 015 -268 0808.

IMPRESSIE WIJKINDELING RIJSWIJKBUITEN

RijswijkBuiten wordt in meerdere fasen gebouwd. In onderstaande kaart vindt u meer informatie over de diverse ontwikkelingen in de wijk. Zo kunt u zien welke (toekomstige) projecten en voorzieningen er in de buurt van Sion Parck worden gebouwd, of al zijn gerealiseerd. Deze kaart wordt regelmatig geactualiseerd. Klik op een project om meer informatie te lezen, op de verschillende projectpagina’s leest u meer informatie over de betreffende projecten.

Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Rijswijk adviseert iedereen die ge├»nteresseerd is in een woning in RijswijkBuiten goed kennis te nemen van het bestemmingsplan. Klik hier voor meer informatie.

De inrichting van de openbare ruimte is niet definitief, en kan (tijdelijk) wijzigen. Voor een overzicht van alle bouwwegen en langlopende wegafsluitingen die op dit moment bekend zijn, verwijzen wij u graag naar de pagina met actuele (bouw)werkzaamheden in RijswijkBuiten.

Vragen? Neem contact op met informatiecentrum RijswijkBuiten

Wilt u meer weten over RijswijkBuiten? Of hebt u vragen over de ontwikkeling van de wijk? Neem dan contact op met Informatiecentrum RijswijkBuiten.

Gerelateerd nieuws

Scroll naar top