Sion Parck I deelgebied Sion

PROJECTINFORMATIE

Deelgebied: Sion

Soort aanbod: Koop

Status: In procedure

Soort woningen: Eengezinswonigen

Aantal woningen: 54

DE WONINGEN

BPD Ontwikkeling B.V. | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is van plan om 54 eengezinswoningen te realiseren op de voormalige bedrijfslocatie van Van der Maarel glastuinbouw aan de Pastoor Verburchweg in RijswijkBuiten. In Sion Parck ontwikkelt BPD 30 rijwoningen, 6 twee-onder-een-kapwoningen en 18 woningen aan het water. De opzet is dat Sion Parck, met een mooie groene binnenplaats en zorgvuldige inpassing in de bestaande groen- en waterstructuren, straks goed aansluit op de bestaande woningen in deelgebied Sion. Passend bij de duurzaamheidsambities van RijswijkBuiten ontwikkelt BPD de woningen in Sion Parck  gasloos en met zeer hoge energieprestaties. De openbare ruimte wordt klimaatbestendig ingericht.

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van Sion Parck is de verbinding met de bestaande wijk. De woningen worden duurzaam gebouwd en de openbare ruimte wordt duurzaam ingericht met aandacht voor groen en water. Ook worden direct omwonenden en de toekomstig kopers van Sion Parck betrokken bij de inrichting van de verbindende groene zone die door Sion Parck naar de naastgelegen Zwethzone loopt.

Planvorming

Op dit moment heeft de locatie van SionParck de bestemming bedrijventerrein. Dat betekent dat een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is om de bouw van de woningen mogelijk te maken. Daarom hebben wij de afgelopen tijd samen met BPD gewerkt aan deze bestemmingsplanwijziging en de hiervoor noodzakelijke onderzoeken. Meer informatie over de laatste ontwikkelingen leest u onder ‘gerelateerd nieuws’.

De processtappen voor de hele procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan zijn:

  1. Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage (vanaf vrijdag 10 februari tot en met donderdag 23 maart 2023, u kunt in deze periode een inspraakreactie indienen);
  2. Verwerken eventuele inspraakreacties;
  3. Ontwerp bestemmingsplan ter inzage (zes weken ter inzage, u heeft dan de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen);
  4. Verzameling en beantwoording zienswijzen;
  5. Vaststelling bestemmingsplan in gemeenteraad (zes weken ter inzage voor beroep).
  6. Wanneer er geen beroep wordt ingediend, wordt het bestemmingsplan onherroepelijk.
Impressie Sion Parck

MEER INFORMATIE

Kijk voor meer informatie op www.nieuwbouw-sionparck.nl. Heeft u een vraag over de voorgenomen plannen voor Sion Parck? Neem dan contact op met BPD door een e-mail te sturen aan verkoop.zuidwest@bpd.nl of te bellen naar 015 -268 0808.

IMPRESSIE WIJKINDELING RIJSWIJKBUITEN

RijswijkBuiten wordt in meerdere fasen gebouwd. In onderstaande kaart vindt u meer informatie over de diverse ontwikkelingen in de wijk. Zo kunt u zien welke (toekomstige) projecten en voorzieningen er in de buurt van Sion Parck worden gebouwd, of al zijn gerealiseerd. Deze kaart wordt regelmatig geactualiseerd. Klik op een project om meer informatie te lezen, op de verschillende projectpagina’s leest u meer informatie over de betreffende projecten.

Aan deze kaart en de impressies op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde tekst, tekeningen en sfeerimpressies zijn een voorbeeld, de daadwerkelijke situatie kan dus afwijken. De gemeente Rijswijk adviseert iedereen die ge├»nteresseerd is in een woning in RijswijkBuiten goed kennis te nemen van het bestemmingsplan. Klik hier voor meer informatie.

De inrichting van de openbare ruimte is niet definitief, en kan (tijdelijk) wijzigen. Voor een overzicht van alle bouwwegen en langlopende wegafsluitingen die op dit moment bekend zijn, verwijzen wij u graag naar de pagina met actuele (bouw)werkzaamheden in RijswijkBuiten.

Gerelateerd nieuws

Scroll naar boven