Online slotbijeenkomsten Pasgeld

Ben je benieuwd naar de toekomstplannen voor Pasgeld en de resultaten van het participatieproces Schetsboek Pasgeld? Meld je dan aan voor de online slotbijeenkomst op donderdagavond 15 juli 2021. Via Zoom praten we je bij over hoe de afgelopen maanden met omwonenden en andere betrokkenen is gewerkt aan plannen voor dit veelzijdige gebied. Ontwerpers hebben verschillende varianten uitgewerkt voor de hoofdstructuur van Pasgeld. Die geeft aan waar in Pasgeld ruimte is voor wonen, verkeer, groen, water, cultuurhistorie, economie en duurzaamheid. Deze varianten komen 15 juli aan bod, net als een toelichting op het vervolgproces. En uiteraard is er gelegenheid om je vragen te stellen. Aanmelden kan hier: https://rijswijk-buiten.citizenlab.co/nl-NL/projects/slotbijeenkomst-15-juli-2021

Graag tot dan!

Scroll naar boven