Nieuw deel Laan van Sion is open voor auto’s

Het nieuwe deel van de Laan van Sion is vanaf vrijdag 18 november 15.00 uur geopend voor autoverkeer. Dit nieuwe deel verbindt de al bestaande delen van de Laan van Sion met elkaar waardoor er een nieuwe toegangsweg ontstaat waarover bewoners van Sion vanuit de wijk van en naar de Prinses Beatrixlaan kunnen rijden.

Tweede ontsluitingsweg

Sinds medio september is er hard gewerkt aan de aanleg van een nieuw deel van de Laan van Sion. De rijbaan voor auto’s is nu klaar. Hiermee is een tweede in- en uitgang van de wijk Sion gerealiseerd, wat vooral belangrijk is voor nood- en hulpdiensten. Het fiets- en voetpad wordt later aangelegd en gaat als alles volgens planning verloopt voor de kerstvakantie open. Op dat moment  wordt de nieuwe weg feestelijk geopend.

Veiligheid fietsers en voetgangers Van Rijnweg verbetert

Het nieuwe deel van de Laan van Sion ligt tussen de Van Rijnweg en de Zoete Aagt. De Van Rijnweg is nu nog een tijdelijke doorgaande route voor sluipverkeer, maar heeft als bestemming om autoluw te worden. Nu de Laan van Sion volledig is open gesteld voor doorgaand verkeer, zullen de geplande voorbereidingen voor het autoluw maken van de Van Rijnweg van start gaan. Daardoor wordt de veiligheid van fietsers en voetgangers op de Van Rijnweg aanzienlijk verbeterd. Concreet betekent dit dat er een verkeersbesluit moet worden genomen voor het afsluiten van het viaduct Van Rijnweg voor gemotoriseerd verkeer en dat er op de weg voorzieningen aangebracht worden. Het voorgenomen verkeersbesluit zal zes weken ter inzage worden gelegd. Hiertegen kan bezwaar worden gemaakt. In de tussentijd zal de gemeente monitoren hoe het verkeer zich ontwikkelt na de openstelling van de Laan van Sion. Na de zes weken wordt een definitief besluit genomen.

Nieuwe speel- en sportplek

Het voormalig kantoor van programmabureau RijswijkBuiten maakt niet alleen plaats voor een nieuwe ontsluitingsweg, ook komt er een nieuwe sport- en speelplek. Dit wordt een ‘Krajicek Playground’, een multifunctioneel sportveld waar kinderen kunnen voetballen, tennissen en basketballen. Haaglanden Beweegt en de Krajicek Foundation organiseren hier allerlei activiteiten. Naast een ‘Krajicek Playground’ komt er ook een nieuwe speelplek voor jonge kinderen, zodat jong én oud elkaar op dezelfde plek kunnen ontmoeten en samen kunnen sporten en spelen. 

Nadat het fiets- en voetpad langs de nieuwe Laan van Sion is aangelegd start de aanleg van de openbare ruimte en de sport- en speelplek. Waarschijnlijk is de sportplek (Krajicek Playground) eind februari/begin maart 2023 klaar en de speelplek eind maart 2023. Dit is later dan gepland, omdat de aanleg van de openbare ruimte rondom het nieuwe deel van Laan van Sion langer duurt dan verwacht.

Geopende rijbaan voor auto’s op nieuw deel Laan van Sion (links: zicht vanaf de Van Rijnweg, rechts: zicht richting de van Rijnweg).
Scroll naar boven