Nieuwbouw De Entree in RijswijkBuiten van start: mix van koop- en huurappartementen en gezondheidscentrum klaar in 2023

In het nieuwbouwproject De Entree in RijswijkBuiten worden twee appartementengebouwen van 6 en 7 etages gerealiseerd met daarin een mix van koop- en huurwoningen. Wijkwethouder Jeffrey Keus van de gemeente Rijswijk en aannemer Lithos bouw & ontwikkeling hebben een overeenkomst getekend met Harnaschpolder C.V. (een samenwerking tussen de gebiedsontwikkelaars AM en VolkerWessels Vastgoed), Intercontinental Estate en woningcorporatie Vidomes. Er komen 32 koopappartementen, 28 sociale huurwoningen en een gezondheidscentrum in de twee gebouwen van De Entree in deelgebied Parkrijk in RijswijkBuiten. Wethouder Keus: ‘Het plan voorziet in een grote maatschappelijke behoefte en draagt ook bij aan de diversiteit in de wijk’.

Het ontwerp is van Steenhuis Bukman Architecten uit Delft. Naar verwachting start Lithos bouw & ontwikkeling medio april 2022 met de realisatie van De Entree. De oplevering staat gepland vanaf het najaar van 2023.

28 sociale huurwoningen voor senioren

Vidomes realiseert de 28 sociale twee- en driekamerappartementen voor senioren in appartementengebouw ‘De Berken’. De sociale huurappartementen zijn bedoeld voor zowel huurders die doorstromen vanuit een grotere woning naar een appartement en senioren met een zorgbehoefte. De appartementen komen boven het gezondheidscentrum, in de nabijheid van andere nieuwe voorzieningen in de wijk zoals een supermarkt en het groene en waterrijke Wilhelminapark. Een ideale ligging voor deze doelgroep. De sociale twee- en driekamerhuurappartementen in ‘De Berken’ worden in de eerste helft van 2023 aangeboden via de website van Woonnet Haaglanden.

Energiezuinig gebouwd

Alle appartementen in de Entree worden zeer energiezuinig gebouwd. Zo worden ze voorzien van hoogwaardige isolatie, aangesloten op een warmtepomp en krijgen ze een ventilatiesysteem en douche met warmteterugwinning. Een deel van de huurwoningen wordt aangesloten op zonnepanelen. Wethouder Keus (wijkwethouder RijswijkBuiten): ‘Bij duurzame woningen hoort natuurlijk ook een duurzame woonomgeving. In de openbare ruimte van Parkrijk is volop aandacht voor groen, water(doorlatendheid) en duurzame vormen van mobiliteit’. Zo stroomt regenwater bovengronds af via speciale goten en wordt het water via watergangen en speciaal in te richten groenstroken vertraagd afgevoerd naar omliggende waterpartijen. Daarnaast wordt in deelgebied Parkrijk slim omgegaan met mobiliteit, er is veel ruimte voor fietsers en voetgangers en er zijn minder parkeerplekken dan gebruikelijk. Om te voorzien in de mobiliteitsbehoefte zijn er voor de bewoners van Parkrijk (elektrische) deelauto’s en in de toekomst ook elektrische deel(bak)fietsen beschikbaar in de wijk.

Gezondheidscentrum RijswijkBuiten

Naar verwachting kan ‘Gezondheidscentrum RijswijkBuiten’ eind 2023 in gebruik worden genomen door de huurders van het huidige gezondheidscentrum RijswijkBuiten aan de Van Rijnweg in deelgebied Sion. Hiermee nemen zij hun intrek in de definitieve vestiging. Het gezondheidscentrum wordt door Intercontinental Estate B.V. zeer energiezuinig gebouwd door de toepassing van hoogwaardige isolatie en warmtepompen. 

Harnaschpolder C.V. realiseert 32 koopappartementen

De 32 koopappartementen in appartementengebouw ‘De Beuken’ worden gerealiseerd door Harnaschpolder C.V., een samenwerking tussen AM en VolkerWessels Vastgoed. De Beuken wordt onder andere voorzien van hoogwaardige isolatie, individuele warmtepompen en zonnepanelen. Daarnaast beschikken alle appartementen over een eigen parkeerplaats. De verkoop van de 32 appartementen start in januari 2022. Kijk voor meer informatie over De Beuken op www.rijswijkbuiten.nl/beuken

Scroll naar boven