Kinderen Montessorischool Parkrijk gaan voor het eerst naar school in de Tijdelijke school Parkrijk

Op maandag 8 februari 2021 gingen de kinderen van Montessorischool Parkrijk voor het eerst naar school in het tijdelijke schoolgebouw aan de Laan van ’t Haantje/Trilgrasstraat in Parkrijk. De school is in december 2020 opgeleverd. Kinderopvang De Lange Keizer is sinds december 2020 al gevestigd in het tijdelijke onderkomen in Parkrijk.

Opening uitgesteld

Vanwege de coronamaatregelen ging de geplande opening van de tijdelijke school begin januari 2021 niet door. De afgelopen weken volgden de kinderen thuis onderwijs. Voor de ruim 180 leerlingen van Montessorischool Parkrijk is het daarom extra spannend om weer naar school te mogen gaan. Zeker nu RijswijkBuiten bedekt is onder een dik pak sneeuw. Daarom waren er tijdens het begin en einde van de eerste schooldag verkeersregelaars aanwezig zodat de kinderen en hun ouders konden wennen aan de nieuwe route naar school.

Scholen in de wijk

Op dit moment zijn er twee basisscholen in de wijk, Kindcentrum Buitenrijck in Sion en (tijdelijke) Montessorischool Parkrijk. Kindcentrum BuitenRijck is sinds 2018 gevestigd in de nieuwbouw aan de Metelerkampstraat in deelgebied Sion. De nieuwbouw voor Montessorischool Parkrijk is momenteel in aanbouw en wordt naar verwachting deze zomer opgeleverd.

Daarnaast is het gebruik van noodlokalen in RijswijkBuiten noodzakelijk om de extra groei op te vangen én kinderen uit RijswijkBuiten de mogelijkheid te bieden om in de wijk naar school te gaan. In nieuwbouwwijken is er in de beginfase altijd een snellere groei van leerlingen. Deze toename wordt niet meegenomen in het ontwerp van de permanente schoolgebouwen.

Tijdelijke school Parkrijk

De tijdelijke school Parkrijk is eind 2020 gerealiseerd voor een periode van 10 jaar. In deelgebied Sion wordt sinds 2014 gebruik gemaakt van tijdelijke noodlokalen aan de Van Rijnweg. De Montessorischool en kinderopvang De Lange Keizer verhuisden vanuit de Tijdelijke school Sion naar hun tijdelijke onderkomen Laan van ’t Haantje/Trilgrasstaat in Parkrijk. Deze zomer verhuizen zij naar de nieuwbouw van Integraal Kindcentrum Parkrijk verderop in de wijk. Op dat moment wordt op basis van actuele leerlingenprognoses bekeken aan welke van de twee scholen de extra tijdelijke onderwijshuisvesting wordt toegewezen.

IKC Parkrijk (links) is momenteel in aanbouw en de bouw vordert gestaag (Foto RijswijkBuiten)

Tijdelijke school Sion

De lokalen in de Tijdelijke school Sion aan de Van Rijnweg zijn na de verhuizing van Montessorischool Parkrijk weer in gebruik genomen door KC BuitenRijck. Op dit moment is het onbekend hoe lang het tijdelijke schoolgebouw aan de van Rijnweg in gebruik blijft om de capaciteit van de onderwijshuisvesting in RijswijkBuiten tijdelijk op te vangen.

Scroll naar boven