Grote belangstelling voor woningen in De Vlinderpoort


Van 14 december 2021 tot 4 januari 2022 vond de start verkoop plaats van de 27 unieke woningen in De Vlinderpoort in RijswijkBuiten. Onder andere middels een drive thru hebben geïnteresseerden de mogelijkheid gekregen om de verkoopdocumentatie op te halen. De interesse in de woningen blijkt groot, er zijn zelfs vele malen meer inschrijvingen binnengekomen dan het aantal beschikbare woningen. Inmiddels zijn de woningen via loting toegewezen aan de kopers. Ook is de realisatieovereenkomst tussen de gemeente Rijswijk en ontwikkelaar Wonen à la Carte getekend. Dat betekent dat de bouw van de woningen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 echt kan gaan beginnen.

27 unieke woningen

De Vlinderpoort is een kleinschalig project dat wordt gebouwd in deelgebied Parkrijk en onderdeel uitmaakt van de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten. Het project bestaat uit 27 woningen in verschillende woningtypes: van drie- en vierlaagse herenhuizen, stadsvilla’s, appartementen tot woonwerk lofts.

De online verkoopgesprekken zijn in volle gang, inmiddels heeft ruim 70% van de kandidaten aan wie een woning is toegewezen besloten om de optie om te zetten in een reservering. Wethouder Jeffrey Keus (wijkwethouder RijswijkBuiten): “Door de verschillende woningtypen is dit project geschikt voor starters, ouderen, alleenstaanden en jonge gezinnen. En wat dit project helemaal uniek maakt, is dat de bewoners de kans krijgen om het ontwerp van de woning samen met de creativiteit en deskundigheid van een architect te personaliseren.”

Deze zogenaamde ontwerpgesprekken staan inmiddels ook gepland. Samen met de woonconsulenten van Wonen à la Carte en de architect van De Vlinderpoort, Bas Rougoor van Zeinstra Veerbeek Architecten, wordt een persoonlijk ontwerp voor de woningen gemaakt. Joubert Ockeloen (eigenaar Wonen à la Carte): “Voor ons is het een vanzelfsprekendheid dat ook voor dit plan de kopers met de architect aan tafel gaan zitten om daarin hun woonwensen nog meer in vervulling te laten gaan. Zo ontstaat er straks, nog meer diversiteit in het gehele plan, maar wel passend binnen één beeldkwaliteitsplan. Iedereen is altijd weer verrast wat voor prachtig en gevarieerd eindresultaat dit oplevert. Ik kijk er nu al naar uit.”

Duurzaam wonen in Parkrijk

RijswijkBuiten is een voormalig glastuinbouwgebied waar tot 2026 ruim 3500 nieuwe woningen worden gerealiseerd. Deelgebied Parkrijk wordt zo gebouwd dat elke straat in verbinding staat met het aangrenzende veelzijdige Wilhelminapark. Daarnaast wordt de wijk klimaatbestendig, met aandacht voor groen en water, ingericht. Zo hebben de woningen geen gasaansluiting, maar zijn ze voorzien van een warmtepomp en wordt elektriciteit opgewekt door zonnepanelen. Ook zijn de bergingen bij de woningen van de Vlinderpoort voorzien van een groen sedumdak ter bevordering van de biodiversiteit.

Normaliter wordt regenwater via het riool afgevoerd, waardoor het meteen uit het zicht verdwijnt. In deelgebied Parkrijk doen we dit anders: hier wordt het regenwater via speciale goten boven de grond via watergangen en speciaal in te richten groenstroken vertraagd afgevoerd naar omliggende waterpartijen. Zo wordt schade door wateroverlast aan woningen en infrastructuur voorkomen. Daarnaast wordt in deelgebied Parkrijk slim omgegaan met mobiliteit. Er is veel ruimte voor fietsers en voetgangers en er zijn minder parkeerplekken dan gebruikelijk. Namelijk 1 parkeerplek per woning en 0,3 parkeerplek per woning voor bezoekersparkeren. Om te voorzien in de mobiliteitsbehoefte zijn er voor de bewoners van Parkrijk (elektrische) deelauto’s en (in de toekomst ook) elektrische deel(bak)fietsen van deelvervoerder Hely beschikbaar in de wijk.

Impressie woningen De Vlinderpoort
Scroll naar boven