Groen licht voor bouw appartementen en zorgwoningen in Buitenpoort Parkrijk

Alle seinen voor de bouw van 90 huurappartementen en 54 zorgwoningen voor kwetsbare ouderen in Buitenpoort Parkrijk in RijswijkBuiten staan op groen.

Appartementen en zorgwoningen

In Buitenpoort Parkrijk aan de Prinses Beatrixlaan in Parkrijk komen drie gebouwen met een hoogte van maximaal 20, 25 en 43 meter. In twee gebouwen komen 90 appartementen. In het derde gebouw komen 54 zorgstudio’s voor ouderen met een zorgindicatie voor verpleeghuiszorg. Deze woningen worden geëxploiteerd door zorginstelling Cardia. De woonzorglocatie wordt een centraal punt in de wijk van waaruit ook thuiszorg geboden kan worden aan wijkbewoners van Parkrijk. Zij kunnen daardoor langer zelfstandig wonen.

Beroep

Om het bouwplan mogelijk te maken was een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. Eerder dit jaar is door enkele omwonenden beroep ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en de afgegeven vergunningen voor de bouw van de drie woongebouwen. Woensdag 16 november 2022 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in de beroepsprocedure. Die uitspraak maakt duidelijk dat de drie woongebouwen mogen worden gebouwd.

Start bouw

Dit besluit betekent dat de bouw van Buitenpoort Parkrijk kan starten. Wanneer dit zal zijn wordt op een later moment bekend gemaakt. Meer informatie over Buitenpoort Parkrijk vindt u op www.rijswijkbuiten.nl/buitenpoort-parkrijk.  

Scroll naar boven