Er komt een nieuw kindcentrum in RijswijkBuiten

Na diverse overleggen met verschillende schoolbesturen is besloten dat Librijn het onderwijs in de nieuwe school in deelgebied Parkrijk van RijswijkBuiten gaat verzorgen. In deze nieuwe brede school wil Librijn een integraal kindcentrum realiseren met de Montessori visie als uitgangspunt. Naast onderwijs en buitenschoolse opvang worden ook voorzieningen gerealiseerd voor 0 – 4 jarigen in de vorm van een kinderdagverblijf. Bij de brede school wordt daarnaast ook een sportzaal gebouwd.

De nieuwbouw van het kindcentrum in Parkrijk zal naar verwachting in het schooljaar 2019/2020 gereed zijn. Tot die tijd maakt het nieuwe kindcentrum gebruik van de tijdelijke lokalen in Sion, die vanaf begin 2018 beschikbaar komen met de verhuizing van kindcentrum Buitenrijck naar hun definitieve huisvesting. Na de voorjaarsvakantie van 2018 zal op 3 maart het nieuwe kindcentrum Parkrijk starten op de tijdelijk locatie aan de Van Rijnweg 7 en 11.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Librijn: www.librijn.nl/parkrijk.

 

Scroll naar boven