Denk mee over de toekomstige invulling van Pasgeld

Pasgeld is een veelzijdig stukje Rijswijk. Het gebied tussen de A4, de Vliet en het spoor kent een rijk verleden met een diversiteit aan functies: van buitenplaats tot wasserij en van kleiwinningsgebied tot tuindersgebied. Ook vandaag de dag kenmerkt Pasgeld zich als een gebied met een verscheidenheid aan functies: naast sportvelden, volkstuinen, bedrijven en woningen maken ook het Elsenburgerbos en het cultuurhistorisch slagenlandschap onderdeel uit van het gebied Pasgeld.

Woningen in Pasgeld-West

Pasgeld biedt een aantal duurzame mogelijkheden voor een groenstedelijke woonomgeving.  De bestemming voor Pasgeld-West, gelegen tussen het spoor en de Lange Kleiweg, is sinds 2011 vastgelegd in het bestemmingsplan Sion-’t Haantje. Hier worden de komende jaren duurzame woningen ontwikkeld worden, geheel aansluitend op de duurzame wijk RijswijkBuiten.

Ontwikkelingen in Pasgeld-Oost

Voor Pasgeld-Oost, het voormalig kassengebied tussen de Lange Kleiweg en de Vliet, is er een aantal mogelijkheden. De grond is hier al sinds de jaren 90 eigendom van projectontwikkelaar Synchroon. Destijds zouden er woningen komen, waarvoor de gemeenteraad in 1999 een exploitatieovereenkomst sloot met de ontwikkelaar. Het bestemmingsplan kon toen niet worden aangepast, vanwege een contour (veiligheidsregels) rondom het defensieterrein van TNO. Door verandering in de activiteiten van TNO is deze contour inmiddels opgeheven, waardoor het gebied nu verder ontwikkeld kan worden. Dit jaar neemt de gemeente een besluit over de verdere voorgenomen invulling van Pasgeld-Oost.

Voor het maken van afgewogen keuzes is het belangrijk om het gehele gebied integraal te bekijken: vanuit de woningopgave en vanuit de mogelijkheden die de gebiedsontwikkeling biedt om de functie en de kwaliteit van groen en de recreatieve en ecologische waarde een verdere impuls te geven. Het gaat erom de juiste balans te vinden in het ruimtegebruik, waarbij woningen, voorzieningen en leefbaarheid naar de toekomst toe gewaarborgd worden.

Schets mee aan het Schetsboek Pasgeld

Om de goede balans tussen gebiedsontwikkelingen, de woningopgave en groen te verkennen, start gemeente Rijswijk binnenkort met een participatietraject. We doen dit in een zorgvuldig en open proces, waarin we samen met inwoners, belangenorganisaties en ontwikkelaars op zoek gaan naar ideeën. Samen vullen we het ‘Schetsboek Pasgeld’. Dat gebeurt op twee manieren: via een online platform waarop iedereen kan meedenken en via een klankbordgroep.

Onlinegroep

Op www.schetsboekpasgeld.nl kunt u meedenken en invulling geven aan het Schetsboek Pasgeld. Wekelijks staan hier nieuwe vragen en dilemma’s centraal, waarvoor de gemeente graag uw antwoord en ideeën hoort. De online reacties zijn ook input voor de bijeenkomsten van de Klankbordgroep Pasgeld. Meedoen is heel eenvoudig: ga naar www.schetsboekpasgeld.nl en vul de eerste vragen in. Daarna krijgt u steeds een e-mail als er nieuwe vragen zijn om te beantwoorden.

Klankbordgroep Pasgeld

In de Klankbordgroep Pasgeld is plaats voor 12-15 personen: omwonenden, inwoners van Rijswijk, geïnteresseerde toekomstige bewoners en vertegenwoordigers van belangenverenigingen. De klankbordgroep komt dit jaar regelmatig online bij elkaar, in totaal ca. 10 bijeenkomsten. Heeft u interesse? Dan kunt u ons dat laten weten op www.schetsboekpasgeld.nl. Daar vindt u ook meer informatie en de data van de bijeenkomsten.

Wij zijn benieuwd naar uw meningen en ideeën voor het Schetsboek. U kunt meedenken op www.schetsboekpasgeld.nl. Wekelijks staan hier nieuwe vragen en dilemma’s, waar wij graag uw reactie op horen. De online reacties zijn ook input voor de bijeenkomsten van de klankbordgroep. Meedoen is heel eenvoudig: ga naar www.schetsboekpasgeld.nl en schets met ons mee.

Resultaat

Het resultaat van het Schetsboek Pasgeld is een aantal varianten voor de hoofdplanstructuur. Die geeft op hoofdlijnen aan waar in Pasgeld ruimte is voor wonen, verkeer, groen, water, cultuurhistorie, economie en duurzaamheid. De gemeente laat deze varianten vervolgens financieel doorrekenen, waarna deze worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad voor besluitvorming. Deze besluitvorming is de basis om aan de slag te gaan met de uitwerking van de verschillende deelgebieden.

Scroll naar boven