Bewoners

Tafeltennistafels in RijswijkBuiten

RijswijkBuiten is weer twee speelgelegenheden rijker: zowel in Sion als Parkrijk. Ook worden er op dit moment voorbereidingen getroffen voor de inrichting van de speelplek op de hoek van de Loofgang en Boomgaard in Sion.

Update bewonersavond Pasgeld

In afstemming met de Contactgroep Rijswijk Zuid is besloten de informatieavond te verplaatsen naar een nog nader te bepalen moment. Bewoners ontvangen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging.

Oplevering speelplek aan de Menagerie feestelijk gevierd

Op woensdag 12 juni heeft wethouder Johanna Besteman op feestelijke wijze stil gestaan bij de oplevering van de speelplek aan de Menagerie. Wethouder Besteman werd bij de onthulling geholpen door ruim 30 aanwezige kinderen. Door luid geklap werd de speeltuin op het scherm onthuld.

Buitenplaats Syon feestelijk ingewijd!

Op zaterdag 27 april heeft wethouder Jeffrey Keus Buitenplaats Syon, de nieuwste ontmoetingsplek van RijswijkBuiten, feestelijk ingewijd! De komende jaren is er op Buitenplaats Syon ruimte voor tijdelijke activiteiten, sport en spel, evenementen en ontmoeting.

Scroll naar top