Bewoners

Denk mee over de inrichting van de wijkontmoetingsplaats in Hof van Sion

RijswijkBuiten krijgt er een nieuwe wijkontmoetingsplaats bij! In Hof van Sion ligt maar liefst 4.900 vierkante meter grond dat onbebouwd blijft vanwege de archeologische vondsten in de grond. Een mooie plek waar buurtbewoners (jong én oud) elkaar kunnen ontmoeten. Denk je mee over hoe deze wijkontmoetingsplaats eruit moet gaan zien?

Werkzaamheden in de Parelgraslaan

Tussen maandag 29 november en vrijdag 17 december 2021 is er geen doorgaand auto en fietsverkeer mogelijk ter hoogte van de Parelgraslaan huisnummer 31 tot en met 39.www

Infostand over herinrichting groen WarmtelinQ RijswijkBuiten

Wie benieuwd is naar de plannen voor warmtetransportleiding WarmtelinQ en de herinrichtingsplannen van het groen na afloop van de werkzaamheden, kan op donderdag 17 juni tussen 17.00 en 20.00 uur terecht bij informatiecentrum Rijswijk Buiten, Van Rijnweg 3c. Gasunie organiseert daar een (openlucht) inloopbijeenkomst en nodigt geïnteresseerden van harte uit op de koffie.

Ligplaatsenbeleid voor vaartuigen vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten regels op te stellen voor het aanleggen van vaartuigen. De gemeente gaat wrakken opruimen en voert in fases het nieuwe ligplaatsenbeleid in. Zo komt de basis op orde voor het uiteindelijk kunnen faciliteren van een volwaardige recreatievaart. De nieuwe regels voor het innemen van ligplaatsen gaan in augustus in.

Tafeltennistafels in RijswijkBuiten

RijswijkBuiten is weer twee speelgelegenheden rijker: zowel in Sion als Parkrijk. Ook worden er op dit moment voorbereidingen getroffen voor de inrichting van de speelplek op de hoek van de Loofgang en Boomgaard in Sion.

Scroll naar top