Bouwen aan een duurzame woonwijk voor de 21e eeuw. In RijswijkBuiten gebeurt dat!

Ontwikkelpartners  DuraVermeer,  AM,   De Langen & Van Den Berg, Roosdom Tijhuis, Stevastgoed, Tetteroo, Volker Wessels, Waal Bouw, Ter SteegeVastgoed  en Wonen à la Carte zijn,  onder regie van de gemeente Rijswijk, ook in deze tijd van toenemende onzekerheid volop betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van RijswijkBuiten. En met succes!

In de nieuwe duurzame woonwijk worden tot 2026 circa 3500 woningen gerealiseerd. Zowel koop- en huurwoningen, verdeeld over de deelgebieden Sion, Parkrijk en Pasgeld.  Inmiddels zijn circa 1600 woningen gerealiseerd of deels in aanbouw. Op veel deelgebieden in RijswijkBuiten zijn deze partners van de gemeente Rijswijk actief en wordt gewerkt aan een evenwichtige gebiedsontwikkeling met oog voor woningbouw én verbetering van landschap, groen, water en mobiliteit.

Foto: Erwin Dijkgraaf

RijswijkBuiten levert met deze partners een bijdrage aan een duurzame woonwijk in al z’n facetten. Het is een voorbeeld hoe samenwerking tussen overheid en markt door bundeling van kracht en kennis, ook in mogelijk mindere tijden bijdraagt aan de gewenste groei van de woningvoorraad, bestemd voor vele doelgroepen. De bewoners zijn blij met hun nieuwe wijk waar het goed wonen is tussen groen en water. Een wijk om trots op te zijn!

Duurzame woonwijk voor de 21e eeuw

Alle woningen zijn zonder gasaansluiting gebouwd en hebben een hoge energieprestatie, geheel in lijn met toekomstige duurzaamheidsnormen. Naast de woningen wordt ook het openbaar gebied ingericht met aandacht voor de toekomst. Ook wordt ingezet op duurzame mobiliteit: het verbeteren van de bereikbaarheid per (elektrische) fiets, deelmobiliteit en het verder optimaliseren van het openbaar vervoer. Met de groei van RijswijkBuiten komen er ook meer voorzieningen in de wijk zoals scholen, winkels, een gezondheidscentrum en een bedrijventerrein.

Ook wonen in RijswijkBuiten?

Op dit moment zijn er diverse projecten in (voor)verkoop. Ook in de komende maanden gaan er nieuwe projecten in verkoop. Op de website www.rijswijkbuiten.nl/projecten vindt u meer informatie. Of blijf u op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in RijswijkBuiten via de digitale nieuwsbrief van RijswijkBuiten.

Scroll naar boven