homeActuele (bouw)werkzaamheden Parkrijk

Actuele (bouw)werkzaamheden Parkrijk

Actuele (bouw)werkzaamheden Parkrijk

Parkrijk is een nieuwbouwwijk in aanbouw, de komende jaren staat er nogal wat te gebeuren. Inmiddels zijn op diverse bouwlocaties voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en is ook de bouw van een aantal projecten gestart. Op deze pagina leest u een actueel overzicht van de voortgang van alle bouwwerkzaamheden in de wijk. Onderstaande bouwwerkzaamheden worden met zorg voor de omgeving uitgevoerd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor.

In onderstaande plattegrond vindt u een overzicht van alle actuele werkzaamheden, (langlopende) wegafsluitingen en tijdelijke bouwwegen in Parkrijk. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen kortlopende werkzaamheden en langdurige bouwwerkzaamheden. De projecten die zijn opgenomen in onderstaande plattegrond, zijn op dit moment in aanbouw en/of de (voorbereidende) werkzaamheden hiervoor worden binnenkort gestart. Voor de actuele projecten is de verwachte planning en fasering opgenomen. Bovendien leest u per project de contactmogelijkheden wanneer u vragen heeft over het project en/of de actuele werkzaamheden van dit project. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met informatiecentrum RijswijkBuiten via e-mail: rijswijkbuiten@rijswijk.nl, wij helpen u graag verder.

A. Bouwweg Parkrijk

Om de overlast te beperken en de veiligheid in de wijk te waarborgen, is ten zuiden van het Wilhelminapark een bouwweg aangelegd. Het bouwverkeer voor de realisatie van de woningbouw en de openbare ruimte in Parkrijk verloopt voor het overgrote deel via deze bouwweg en de Prinses Beatrixlaan. Helaas kan het incidenteel voorkomen dat een transport niet plaats kan vinden via de bouwweg, maar in plaats daarvan via de Laan van ’t Haantje wordt uitgevoerd. Zo maakt bouwverkeer van De Comphaan, de Linden en ProRail gebruik van de Laan van ’t Haantje, ’t Haantje of de Lange Kleiweg. Uiteraard wordt al het bouwverkeer over de Laan van ’t Haantje met extra zorg voor de omgeving uitgevoerd.


1. De Linden

Over dit project: Appartementencomplex bestaande uit 3 woontorens.

Fasering en planning bouwwerkzaamheden:

 1. (Start) bouwrijp maken (het uitvoeren van grondwerk, het aanbrengen van de riolering en aanleg van bouwwegen): reeds afgerond
 2. Aanbrengen van kabels & leidingen door de nutsbedrijven: reeds afgerond
 3. Start van de bouw: tweede kwartaal 2020
 4. Verwachte oplevering: tweede kwartaal 2022

Contact: Hebt u vragen of opmerkingen over de bouw van dit project, dan kunt u contact opnemen met Tetteroo via e-mail info@tetteroo.nl of telefoonnummer 070-3209212.

Meer weten over dit project: www.wonenindelinden.nl


2. Tijdelijke school Parkrijk

Over dit project: In nieuwbouwwijken is er in de beginfase altijd een snellere groei van leerlingen. Deze toename wordt niet meegenomen in het ontwerp van de permanente schoolgebouwen. Om de extra groei op te vangen én kinderen uit RijswijkBuiten de mogelijkheid te bieden om in de wijk naar school te gaan, wordt er een tijdelijke school gerealiseerd.

Fasering en planning bouwwerkzaamheden:

 1. (Start) bouwrijp maken (het uitvoeren van grondwerk, het aanbrengen van de riolering en aanleg van bouwwegen): reeds afgerond
 2. Aanbrengen van kabels & leidingen door de nutsbedrijven: 2020
 3. Start van de bouw: na de bouwvakvakantie is gestart met het plaatsen van de units van het tijdelijke schoolgebouw
 4. Verwachte oplevering: naar verwachting december 2020

Toelichting op actuele werkzaamheden: Firma Van Gelder is op donderdag 16 juli 2020 gestart met de aanvullende grondwerkzaamheden. Maandag 20 juli 2020 begint de aannemer Jan Snel met de aanleg van de fundering van het gebouw zodat na de bouwvakvakantie de bouw van het schoolgebouw kan starten. Wij streven ernaar om de school en het kinderdagverblijf medio december 2020 op te leveren, zodat het gebouw na de kerstvakantie in gebruik kan worden genomen. Alle werkzaamheden worden met veel zorgvuldigheid uitgevoerd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Contact: Hebt u vragen of opmerkingen over de bouw van de tijdelijke school, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070 of stadhuis@rijswijk.nl.

Meer weten over dit project: www.rijswijkbuiten.nl/projecten/tijdelijke-school-parkrijk/


3. De Buitenparel

Over dit project: 18 herenhuizen en 12 appartementen

Fasering en planning bouwwerkzaamheden:

 1. (Start) bouwrijp maken (het uitvoeren van grondwerk, het aanbrengen van de riolering en aanleg van bouwwegen): reeds afgerond.
 2. Aanbrengen van kabels & leidingen door de nutsbedrijven: vierde kwartaal 2020
 3. Start van de bouw: naar verwachting start De Langen en Van den Berg in december 2020 met de bouw van de woningen in De Buitenparel
 4. Verwachte oplevering: vierde kwartaal 2021

Contact: Hebt u vragen of opmerkingen over werkzaamheden tijdens het bouwrijp maken van dit project, dan kunt u contact opnemen met Combinatie Midden Delfland via rijswijkbuiten@cmdcw.nl. hebt u vragen of opmerkingen over de start bouw en de oplevering? Dan kunt u contact opnemen met contactpersoon bouwer

Meer weten over dit project: www.debuitenparel.nl


4. Park van Rodenburg

Over dit project: 77 eengezinswoningen

Fasering en planning bouwwerkzaamheden:

 1. (Start) bouwrijp maken (het uitvoeren van grondwerk, het aanbrengen van de riolering en aanleg van bouwwegen): september 2020
 2. Aanbrengen van kabels & leidingen door de nutsbedrijven: vierde kwartaal 2020
 3. Start van de bouw: Dura Vermeer Bouw start in oktober 2020 met boorwerkzaamheden, waarna het heiwerk naar verwachting volgt in de tweede helft van november 2020.
 4. Verwachte oplevering: vierde kwartaal 2021

Contact: Hebt u vragen of opmerkingen over werkzaamheden tijdens het bouwrijp maken van dit project, dan kunt u contact opnemen met Combinatie Midden Delfland via rijswijkbuiten@cmdcw.nl.

Meer weten over dit project: www.parkvanrodenburg.nl  


5. De Wilgen

Over dit project: 43 eengezinswoningen

Fasering en planning bouwwerkzaamheden:

 1. (Start) bouwrijp maken (het uitvoeren van grondwerk, het aanbrengen van de riolering en aanleg van bouwwegen): reeds afgerond
 2. Aanbrengen van kabels & leidingen door de nutsbedrijven: reeds afgerond
 3. Start van de bouw: Na de bouwvak is Dura Vermeer Bouw gestart met de bouw van de woningen.
 4. Verwachte oplevering: Naar verwachting worden de woningen vanaf mei 2021 opgeleverd.

Contact: Hebt u vragen of opmerkingen over werkzaamheden tijdens het bouwrijp maken van dit project, dan kunt u contact opnemen met Combinatie Midden Delfland via rijswijkbuiten@cmdcw.nl.

Meer weten over dit project: projectpagina van De Wilgen

6. Spooronderdoorgang RijswijkBuiten

Over dit project: ProRail werkt aan de nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten. Deze nieuwe onderdoorgang zorgt voor een veilige verbinding tussen de deelgebieden Parkrijk en Pasgeld. De overweg aan ’t Haantje komt dan te vervallen. De werkzaamheden zijn onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk-Rotterdam waarbij ProRail het spoor geschikt maakt om over dit traject meer treinen te kunnen laten rijden. Reizen per trein wordt zo nog makkelijker. Op 21 en 22 november 2020 is de vierde treinvrije periode. Een periode waarbij er geen treinen rijden en ProRail samen met aannemer Strukton twee dagen achter elkaar, dag en nacht aan het werk is. Bewoners ontvangen hierover een brief van ProRail. Voor meer informatie over het project kunt u ook kijken op www.prorail.nl/rijswijk

Planning en actuele werkzaamheden: projectpagina van Spooronderdoorgang RijswijkBuiten

Contact: voor vragen kunt u terecht bij ProRail Publieksvoorlichting. Contact opnemen kan via het contactformulier op www.prorail.nl/contact.
Wilt u een onveilige situatie op of rond het spoor melden? Of een ander spoedgeval? Bel dan het noodnummer van ProRail 0800-776 72 45 (gratis).


7. Montessori Integraal Kindcentrum Parkrijk

Over dit project: In de nieuwbouw wordt een basisschool met kinderopvang en een sportzaal gerealiseerd.

Fasering en planning bouwwerkzaamheden:

 1. (Start) bouwrijp maken (het uitvoeren van grondwerk, het aanbrengen van de riolering en aanleg van bouwwegen): vierde kwartaal 2020
 2. Aanbrengen van kabels & leidingen door de nutsbedrijven: derde kwartaal 2020
 3. Start van de bouw: derde kwartaal 2020
 4. Verwachte oplevering: vierde kwartaal 2021

Contact: Hebt u vragen of opmerkingen over werkzaamheden tijdens het bouwrijp maken van dit project, dan kunt u contact opnemen met Combinatie Midden Delfland via rijswijkbuiten@cmdcw.nl. hebt u vragen of opmerkingen over de start bouw en de oplevering? Neem dan contact met informatiecentrum RijswijkBuiten via rijswijkbuiten@rijswijk.nl.

Meer weten over dit project: projectpagina nieuwbouw IKC Parkrijk


8. De Lanen

Over dit project: 67 eengezinswoningen

Fasering en planning bouwwerkzaamheden:

 1. (Start) bouwrijp maken (het uitvoeren van grondwerk, het aanbrengen van de riolering en aanleg van bouwwegen): vierde kwartaal 2020
 2. Aanbrengen van kabels & leidingen door de nutsbedrijven: derde kwartaal 2020
 3. Start van de bouw: De bouw van de 32 woningen van het MorgenWonen-concept is in volle gang. Binnen dit concept worden alle essentiële elementen van de woning (zoals de vloer, muren, gemetselde gevels en het dak) in de fabriek als een bouwpakket geproduceerd. Vervolgens worden de elementen op locatie als het ware in elkaar geklikt en wordt per dag één cascowoning gebouwd. De overige woningen in dit project worden gebouwd door Boele & Van Eesteren. Naar verwachting start de bouw van deze woningen in oktober 2020
 4. Verwachte oplevering: Naar verwachting vindt de oplevering van deMorgenWonen-woningen plaats in december 2020/januari 2021.

Contact: Hebt u vragen of opmerkingen over werkzaamheden tijdens het bouwrijp maken van dit project, dan kunt u contact opnemen met Combinatie Midden Delfland via rijswijkbuiten@cmdcw.nl.

Meer weten over dit project: https://www.parkrijk-delanen.nl/


* Bouw particuliere kavels

De bouw op deze kavels is geen onderdeel van de gebiedsontwikkeling van RijswijkBuiten. De bouwwerkzaamheden op deze kavels worden in opdracht van de toekomstig bewoners uitgevoerd. De werkzaamheden op de noordelijke kavels zijn in september 2020 gestart. De werkzaamheden op de zuidelijke kavels starten vanaf oktober 2020.

Contact: Hebt u vragen of opmerkingen over de bouw van dit project, dan kunt u contact opnemen met informatiecentrum via e-mail: rijswijkBuiten@rijswijk.nl. Wij zorgen er dan voor dat uw vraag wordt doorgestuurd aan de aannemer.


Klachten, vragen, meldingen of suggesties

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor.Afhankelijk van de aard van uw melding, kunt u bij vragen, klachten, suggesties of andere meldingen contact opnemen met programmabureau RijswijkBuiten en de gemeente Rijswijk:

 1. Melding openbare ruimte: Valt u iets op in de buitenruimte? Dit kan gaan om verlichting, zwerfvuil, een scheve lantaarnpaal of een losliggende stoeptegel, maar bijvoorbeeld ook om een onveilige situatie. Dan kunt u eenvoudig een melding openbare ruimte melden bij het meldpunt openbare ruimte van de gemeente Rijswijk. De gemeente gaat daarna aan de slag om uw melding op te lossen. Een melding openbare ruimte kunt u doen via de Mijn Gemeente app (te downloaden via de App Store en de Google Play Store), het webformulier Meldpunt openbare ruimte op www.rijswijk.nl of via het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070. Meer informatie leest u op onze website: www.rijswijkbuiten.nl/bewoners/melding-openbare-ruimte
 1. Bouwwerkzaamheden: Op deze pagina leest u per project de contactmogelijkheden wanneer u vragen hebt over het project en/of de actuele werkzaamheden van dit project. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met informatiecentrum RijswijkBuiten via e-mail: rijswijkbuiten@rijswijk.nl, of in geval van spoed via telefoonnummer 070 – 326 1975. Wij helpen u graag verder.
 1. Leefbaarheid van de wijk: Hebt u vragen en/of ideeën om de leefbaarheid van uw buurt te verbeteren? Neem dan contact op met Chanelle Llobera, gebiedsregisseur RijswijkBuiten via cllobera@rijswijk.nl. Afhankelijk van uw vraag, vervult de gebiedsregisseur de rol van vraagbaak, wegwijzer, doorverwijzer of meedenker. Bovendien heeft de gebiedsregisseur regelmatig contact met Bewonerscommissie Parkrijk.

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Graag benadrukken wij dat de verwachte planning en fasering slechts indicatief is, en onder voorbehoud van voortgang en/of wijzigingen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Downloads

Geen documenten gevonden.  

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief