Bodemonderzoek op 21 en 22 juli 2021

De gemeente Rijswijk is op dit moment bezig om haar bodemkwaliteitskaart te actualiseren. Hiervoor is bodemonderzoek nodig. Dit bodemonderzoek vindt plaats op 21 en 22 juli 2021.

Wat is een bodemkwaliteitskaart?

Een bodemkwaliteitskaart laat zien wat de regionale kwaliteit van de bodem is. Zo zorgt de gemeente voor een veilige en duurzame toepassing van grond binnen het beheergebied. Om een volledig beeld te krijgen van de kwaliteit van de bodem, zal er verspreid door  de gemeente bodemonderzoek uitgevoerd worden.

Wat houdt het onderzoek in?

De gemeente heeft adviesbureau TAUW geselecteerd voor het uitvoeren van metingen in de bodem. Verspreid over de gemeente worden 15 tot 20 boringen handmatig verricht tot een diepte van 2 meter. Uit elke boring wordt een beperkte hoeveelheid grond verzameld. Nadien worden de gaten van de boringen weer gevuld met de vrijgekomen grond en de locatie wordt in oorspronkelijke toestand achtergelaten.

Hoe worden de resultaten verwerkt?

De resultaten van het onderzoek worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van een regionaal beeld en niet om uitspraken te doen over de bodemkwaliteit op specifieke locaties.

Scroll naar boven