Werkzaamheden Parkrijk

Vanaf 25 september tot 30 oktober 2023 zullen er werkzaamheden plaatsvinden in de Park-as

Tijdelijke verlaging erfpachtcanon

Onlangs heeft de gemeenteraad de erfpachtregeling in RijswijkBuiten gewijzigd vastgesteld tot 1 januari 2026. Dit besluit is genomen als verkoop bevorderende maatregel.

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Pasgeld Oost

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het plangebied pasgeld Oost een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld. Dit ligt 6 weken ter inzage, vanaf vrijdag 25 augustus tot en met donderdag 5 oktober 2023. Gedurende deze periode kan een inspraakreactie worden ingediend.

Scroll naar boven