homeBewonersErfafscheidingen en taluds

Erfafscheidingen en taluds

Erfafscheidingen en taluds

Bij de ontwikkeling van RijswijkBuiten wordt ook veel aandacht besteed aan het openbaar gebied, zoals het ontwerp van de zogenaamde parkeerhoven, autoluwe straten en uiteraard het groen in de wijk. Onderdeel van het groen in de wijk is de groene erfafscheiding, die u bij iedere woning terugvindt in de vorm van de beukenhagen en/of hekwerken met groen. Natuurlijk moeten ook deze groenvoorzieningen nog groeien, maar uiteindelijk zorgen deze voor een mooie, groene en eenduidige uitstraling. Voor het plaatsen van deze hagen en hekwerken is er bij iedere woning (perceel) grond gereserveerd.

Spelregels erfafscheiding

Wij hebben geconstateerd dat de huidige bewoners ook diverse vormen van erfafscheidingen hebben geplaatst, voornamelijk vanuit de behoefte van privacy, wat wij ook respecteren. Wellicht dat u ook deze wens heeft, echter hieraan zijn wel spelregels verbonden.

  • Allereerst merken wij op dat de (groene)erfafscheiding in stand moet blijven. Daarachter kan een erfafscheiding geplaatst worden, maar als uw tuin grenst aan het openbaar groen of de openbare weg gelden restricties die staan aangeven op twee bijlagen die u op deze pagina kunt downloaden.
  • In ieder geval is het zo dat aan de voorzijde (voorgevel rooilijn) de hoogte van een erfafscheiding maximaal 1.00 meter mag bedragen. Voor tuinen grenzend aan de openbare weg en/of openbaar gebied mag zoals weergegeven op de bijlage 1.00 meter achter de voorgevelrooilijn de hoogte 1.80 meter zijn, maar niet hoger dan de haag of het hekwerk met groen.

Wel of geen vergunning?

Erfafscheidingen grenzend aan de openbare weg en/of openbaar gebied, hoger dan 1 meter zijn altijd vergunningplichtig. Hiervoor dient u een vergunningaanvraag in te dienen bij de gemeente. Een formulier kunt u downloaden via www.olo.nl (omgevingsloket). Een toelichting op vergunningsvrije en vergunning plichtige erfafscheidingen treft u als bijlage aan.

Twijfelt u of u wel of geen vergunningaanvraag moet indienen? Dan kunt u uiteraard contact opnemen met het omgevingsloket. Overigens vermelden wij nog, dat aan de aanvraag ook kosten (legesverordening) zijn verbonden.

Taluds

Ten behoeve van de taluds zijn er diverse regels opgesteld. Wat wel of niet aangepast mag worden aan uw tuin treft u in bijgevoegde bijlage aan.

 

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief