homeNieuwsActuele (bouw)werkzaamheden Sion

Actuele (bouw)werkzaamheden Sion

Actuele (bouw)werkzaamheden Sion

RijswijkBuiten is een nieuwbouwwijk in aanbouw. De komende jaren staat er nogal wat te gebeuren, zowel in Sion als in Parkrijk. Alle werkzaamheden worden met veel zorgvuldigheid uitgevoerd. Bovendien worden er, om de overlast te beperken en de veiligheid te borgen, op een aantal plekken in de wijk tijdelijke bouwwegen aangelegd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor.


Overzicht actuele (weg)werkzaamheden 

In onderstaande plattegrond vindt u een overzicht van alle actuele werkzaamheden, (langlopende) wegafsluitingen en tijdelijke bouwwegen in Sion. 

Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie over het bestemmingsplan kijk op http://www.ruimtelijke plannen.nl

Bouwwegen

  • a. Bouwweg Kloosterpad en Laan van Sion – Voor het bouwverkeer naar de Gele Lis en Rijshout.

Langlopende wegafsluitingen en werkzaamheden

  • 1. Kloosterpad en Laan van Sion – verkeersbrug: De verkeersbrug van het Kloosterpad naar de Laan van Sion is afgesloten voor autoverkeer, de brug is wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De afsluiting voor autoverkeer is noodzakelijk om te voorkomen dat bouwverkeer naar de Gele Lis en Rijshout schade aan de brug kan veroorzaken. Gezien de nog uit te voeren projecten is de verwachting dat de brug de komende jaren nog afgesloten blijft voor autoverkeer.
  • 2. Terras van Sion – voorbereidende werkzaamheden: Het fiets- en voetpad op de kop van het Terras van Sion is vanaf nieuwbouwproject Buitenplaats Syon tot en met de bouwweg Boomgaard en Terras van Sion afgesloten voor voetgangers en fietsers. De afsluiting is noodzakelijk om de aanvoer van bouwmaterieel veilig te laten verlopen. Voor fietsers en voetgangers richting de Sionsweg (omgeving de Eilanden van Sion) is een omleidingsroute ingesteld via de fiets- en voetgangersbrug van het Terras van Sion richting de Menagerie of via de Laan van Sion en de Gele Lis. Fietsers en voetgangers van en naar de Prinses Beatrixlaan kunnen het beste gebruik maken van de omleiding via de fiets- en voetgangersbrug tussen het Terras van Sion en de Menagerie. Ter plekke zijn omleidingsroutes aangegeven. De afsluiting duurt naar verwachting tot het derde kwartaal van 2021.
  • 3. Afsluiting Rijshout – bouw woningen: in verband met de bouw van 5 woningen wordt de Rijshout, tussen de Gele Lis en de Zilverschoon, tijdens werkdagen overdag afgesloten. De afsluiting duurt naar verwachting tot het derde kwartaal van 2021.

Kortlopende (bouw)werkzaamheden

  • 4. Aanleg brug – Hof van Sion: op 4 januari 2021 start Firma Van Gelder met de aanleg van de brug richting Hof van Sion. De werkzaamheden betreffen het aanbrengen van de brug, het asfalt, het straatwerk en al het benodigde grondwerk. De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio april 2021. Het Hof van Sion blijft gedurende onze werkzaamheden bereikbaar via de Sionsweg. Begin april wordt het asfalt aangebracht en zal het kruisende verkeer tijdelijk worden gestremd. Voor vragen kunt u contact opnemen met Sander Zuyderwijk (omgevingsmanager) op het telefoonnummer 06 – 202 205 23 of per e-mail via szuyderwijk@vangelder.com. 

KLACHTEN, VRAGEN, MELDINGEN OF SUGGESTIES

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor. Afhankelijk van de aard van uw melding, kunt u bij vragen, klachten, suggesties of andere meldingen contact opnemen met programmabureau RijswijkBuiten en de gemeente Rijswijk:

  1. Melding openbare ruimte: Valt u iets op in de buitenruimte? Dit kan gaan om verlichting, zwerfvuil, een scheve lantaarnpaal of een losliggende stoeptegel, maar bijvoorbeeld ook om een onveilige situatie. Dan kunt u eenvoudig een melding openbare ruimte melden bij het meldpunt openbare ruimte van de gemeente Rijswijk. De gemeente gaat daarna aan de slag om uw melding op te lossen. Een melding openbare ruimte kunt u doen via de Mijn Gemeente app (te downloaden via de App Store en de Google Play Store), het webformulier Meldpunt openbare ruimte op www.rijswijk.nl of via het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070. Meer informatie leest u op onze website: www.rijswijkbuiten.nl/bewoners/melding-openbare-ruimte
  1. Bouwwerkzaamheden: Op deze pagina leest u per project de contactmogelijkheden wanneer u vragen hebt over het project en/of de actuele werkzaamheden van dit project. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met informatiecentrum RijswijkBuiten via e-mail: rijswijkbuiten@rijswijk.nl, of in geval van spoed via telefoonnummer 070 – 326 1975. Wij helpen u graag verder.
  1. Leefbaarheid van de wijk: Hebt u vragen en/of ideeën om de leefbaarheid van uw buurt te verbeteren? Neem dan contact op met Chanelle Llobera, gebiedsregisseur RijswijkBuiten via cllobera@rijswijk.nl. Afhankelijk van uw vraag, vervult de gebiedsregisseur de rol van vraagbaak, wegwijzer, doorverwijzer of meedenker. Bovendien heeft de gebiedsregisseur regelmatig contact met Bewonerscommissie Parkrijk.

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Graag benadrukken wij dat de verwachte planning en fasering slechts indicatief is, en onder voorbehoud van voortgang en/of wijzigingen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.


 

Downloads

Geen documenten gevonden.  

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief