homeAfval

Afval

Afval

Omgekeerd inzamelen

Onlangs is in RijswijkBuiten het omgekeerd inzamelbeleid toegepast. Wat houdt dit precies in?

Het restafval kan weggebracht worden in een ondergrondse container in de buurt. Deze zijn op diverse locaties in Sion geplaatst.

Daarnaast heeft u voor het recyclen van uw afval een drietal containers ontvangen, namelijk een container voor:

  • PMD – Plastic, Metaal en Drinkverpakkingen (bruin)
  • GFT – Groente, Fruit en Tuinafval (groen)
  • Papier (blauw)

Opstelplaatsen containers

In de nabijheid van uw woning vindt u verzamelpunten voor de containers. Deze zijn zodanig gesitueerd dat zij vanaf de gezamenlijke parkeerterreinen snel bereikbaar zijn. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de containers in de achtertuinen worden bewaard.

  • Per inzamellocatie zijn er twee parkeerplaatsen gereserveerd. Deze moeten vrij worden gehouden op de dag dat de containers worden geleegd. De locaties worden aangeduid met een bord. Alle (toekomstige) opstelplaatsen kunt u raadplegen via de kaart op deze pagina.
  • Zorg ervoor dat er geen vuilnis naast de containers staat en haal de containers indien mogelijk direct na het legen weer op. Alleen op deze manier houden we de wijk schoon en  leefbaar.
  • Wanneer u welke container buiten dient te plaatsen is aangegeven op de digitale huisvuilkalender van Avalex

Grofvuil

Grofvuil is alles wat niet in uw container past en niet voor kringloop in aanmerking komt. U kunt hierbij denken aan grof huishoudelijk afval, kapotte meubels, een fietswrak of elektrische apparaten zoals een televisie of computer. Grofvuil kunt u brengen naar de afvalbrengstations van Avalex (Den Haag: Laan van ‘s-Gravenmade 9, 2495 BD of Delft: Voltaweg 11, 2627 BD). Vergeet hierbij uw Avalexpas niet. Alle bewoners van een nieuwbouwwoning ontvangen automatisch een pas van Avalex. Tevens is het mogelijk om deze zelf via de website van Avalex aan te vragen.

Bent u niet in de gelegenheid om grofvuil weg te brengen, dan kunt u het ook laten ophalen. Het is niet toegestaan grofvuil buiten te zetten zonder afspraak. Het maken van een afspraak gaat online via: de website van Avalex.


Tuingrond

Indien u van plan bent uw tuin voor een deel af te (laten) graven dient u zelf zorg te dragen voor het afvoeren van de overtollige grond. Er is geen gronddepot waar u deze grond kwijt kunt.

 


Riool

In RijswijkBuiten met enige regelmaat te maken met storingen die zijn veroorzaakt door voorwerpen en stoffen die niet in het riool thuishoren. Die kunnen veel schade veroorzaken, zoals verstoppingen bij u thuis, vastgelopen pompen en verstopte roosters. Bovendien zijn sommige chemische stoffen, zoals medicijnen en verf, niet of nauwelijks uit het water te verwijderen. Wij vinden een schoon en goedwerkend riool belangrijk. In een schoon riool stroomt het water goed weg en is de kans op overlast door verstoppingen zo klein mogelijk. Door het riool alleen te gebruiken waarvoor het is bedoeld, kunnen we gezamenlijk een bijdrage leveren aan een goed werkend riool, het verminderen van de reparatiewerkzaamheden en daarmee het zo laag mogelijk houden van de gemeentelijke belastingen (rioolheffing en verontreinigingsheffing). In de folder, die u kunt downloaden op deze pagina, kunt u meer informatie vinden over welke zaken wel en niet in het riool thuishoren.

 


Afvalscheidingswijzer

Benieuwd hoe u uw afval kunt recyclen? Milieu Centraal heeft een afvalscheidingswijzer ontwikkeld die via een zoekwoord een advies geeft over hoe een product het beste kan worden weggegooid. De afvalscheidingswijzer kunt u vinden op www.afvalscheidingswijzer.nl, en is ook te downloaden als app in de App Store en Google Play Store.


Vragen?

Voor vragen of opmerkingen over het nieuwe inzamelbeleid, de ophaallocaties of de dagen/tijden dat het afval wordt opgehaald kunt u terecht bij Avalex. Avalex is bereikbaar op 0900-0507 of via www.avalex.nl.

 

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief