homeAfval

Afval

Afval

Onlangs is in RijswijkBuiten het omgekeerd inzamelbeleid toegepast. Wat houdt dit precies in?

Voor het inzamelen van het afval heeft u een drietal containers ontvangen. Eén ten behoeve van PMD (bruin), één voor groente, fruit en tuinafval (groen) en de laatste voor papier (blauw). Het afval wordt 1x per week op vrijdag opgehaald door Avalex. Het papier wordt 1x per 2 weken op dinsdag opgehaald. Wanneer u welke container buiten dient te plaatsen is aangegeven op de huisvuilkalender van Avalex. Deze is alleen nog digitaal te lezen op www.avalex.nl.

Het restafval kan weggebracht worden in een ondergrondse container in de buurt. Deze zijn op diverse locaties in Sion geplaatst.

Daarnaast vindt u in de nabijheid van uw woning de verzamelpunten voor de containers. Deze zijn zodanig gesitueerd dat zij vanaf de gezamenlijke parkeerterreinen snel bereikbaar zijn. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de containers in de achtertuinen worden bewaard. Per inzamellocatie worden twee parkeerplaatsen gereserveerd. Deze moeten vrij worden gehouden op de dag dat de containers worden geleegd. De locaties worden aangeduid met een bord. Houdt u alstublieft rekening met de bewoners direct grenzend aan deze verzamelplekken. Zorg ervoor dat er geen vuilnis naast de bakken staat en haal de containers direct na het legen weer op. Alleen op deze manier houden wij de plekken schoon en de wijk leefbaar.

Milieustraat

Aan de (tijdelijke) Verlengde laan van Sion is een (tijdelijk) milieudepot gerealiseerd. Hier kunt u terecht voor het wegbrengen van glas, kunststof en textiel (kleding). Ook deze containers worden regelmatig geleegd door Avalex.

Grofvuil

Grofvuil is alles wat niet in uw container past en niet voor kringloop in aanmerking komt. U kunt hierbij denken aan grof huishoudelijk afval, kapotte meubels, een fietswrak of elektrische apparaten zoals een televisie of computer. Grofvuil kunt u brengen naar de afvalbrengstations van Avalex. Vergeet hierbij uw Avalexpas niet. Alle bewoners van een nieuwbouwwoning ontvangen automatisch een pas van Avalex. Tevens is het mogelijk om deze via www.avalex.nl aan te vragen. Adres: Avalex afvalbrengstation, Laan van ’s Gravenmade 9 in Den Haag.

Bent u niet in de gelegenheid om grofvuil weg te brengen, dan kunt u het ook laten ophalen. Het is niet toegestaan grofvuil buiten te zetten zonder afspraak. Het maken van een afspraak gaat online via: www.avalex.nl/voor-inwoners/grofvuil. Als er bij het door u aangeboden afval nog mogelijk bruikbare spullen zitten, denkt u dan eens aan de kringloopwinkel.

Tuingrond

Indien u van plan bent uw tuin voor een deel af te (laten) graven dient u zelf zorg te dragen voor het afvoeren van de overtollige grond. Er is geen gronddepot waar u deze grond kwijt kunt.

Voor vragen of opmerkingen over het nieuwe inzamelbeleid, de ophaallocaties of de dagen/tijden dat het afval wordt opgehaald kunt u terecht bij Avalex. Avalex is bereikbaar op 0900-0507 of via www.avalex.nl.