homeActuele werkzaamheden

Actuele werkzaamheden

Actuele werkzaamheden


RijswijkBuiten is een nieuwbouwwijk in aanbouw. De komende jaren staat er nogal wat te gebeuren, zowel in Sion als in Parkrijk. Alle werkzaamheden worden met veel zorgvuldigheid uitgevoerd. Bovendien worden er, om de overlast te beperken en de veiligheid te borgen, op een aantal plekken in de wijk tijdelijke bouwwegen aangelegd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Samen veilig doorwerken tijdens Corona

De effecten van de corona crisis zijn ook in de bouwsector flink te merken. Maar op veel plekken in het land, waaronder ook in RijswijkBuiten, wordt met in achtneming van alle veiligheidsvoorschriften toch door gewerkt waar dat kan. Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het protocol biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe er op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. De belangrijkste punten zijn: ga zo veel mogelijk zelfstandig naar de bouwplaats, werk in kleine vaste teams op vaste locaties, houdt 1,5 meter afstand ook bij overleg en eten in een bouwkeet. Voor werkzaamheden in huis is het belangrijk dat bewoners zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven, zij en de werknemers niet verkouden of ziek zijn en dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.


Overzicht actuele (weg)werkzaamheden 

In onderstaande plattegrond vindt u een overzicht van alle actuele werkzaamheden, (langlopende) wegafsluitingen en tijdelijke bouwwegen in RijswijkBuiten.

Bouwwegen

 • a. Bouwweg Kloosterpad en Laan van Sion – Voor het bouwverkeer naar de Gele Lis en Rijshout.
 • b. Bouwweg Boomgaard en Terras van Sion – Voor het bouwverkeer naar Buitenplaats Syon.
 • c. Bouwweg Boomgaard/Loofgang en Terras van Sion – Op 6 april 2020 start Dura Vermeer met het verwijderen van de bouwweg en het graven van de watergang tussen eiland 3 en 4. Afhankelijk van de voortgang worden deze werkzaamheden in juni 2020 afgerond.  Bewoners van de Boomgaard en de Loofgang hebben hierover een bewonersbrief ontvangen. Het bouwverkeer voor Eilandrijk (Eilanden van Sion 4) zal vanaf 6 april gebruik maken van de Loofgang en Boomgaard. Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Dan kun u per e-mail contact opnemen j.geers@duravermeer.nl. Bij zeer dringende zaken kunt u contact opnemen met telefoonnummer  06-20490112 (tussen 7.00 uur en 18.00 uur.)
 • d. Bouwweg Parkrijk – Om de overlast te beperken en de veiligheid in de wijk te waarborgen, is ten zuiden van het Wilhelminapark inmiddels een bouwweg aangelegd. Al het bouwverkeer voor de realisatie van de woningbouw en de openbare ruimte in Parkrijk verloopt via deze bouwweg en de Prinses Beatrixlaan. Alleen het bouwverkeer van De Comphaan, de Linden en ProRail maakt gebruik van de Laan van ’t Haantje, ’t Haantje of de Lange Kleiweg. ProRail heeft u via een bewonersbrief geïnformeerd over de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten.

Langlopende wegafsluitingen en werkzaamheden

 • 1. Kloosterpad en Laan van Sion – verkeersbrug: De verkeersbrug van het Kloosterpad naar de Laan van Sion is afgesloten voor autoverkeer, de brug is wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De afsluiting voor autoverkeer is noodzakelijk om te voorkomen dat bouwverkeer naar de Gele Lis en Rijshout schade aan de brug kan veroorzaken. Gezien de nog uit te voeren projecten is de verwachting dat de brug de komende jaren nog afgesloten blijft voor autoverkeer.
 • 2. Loofgang en Terras van Sion – verkeersbrug: De verkeersbrug wordt vanaf 6 april 2020 opengesteld.
 • 3. Boomgaard en Terras van Sion – watergang: Helaas zijn de bouwwerkzaamheden op Eilandrijk (Eilanden van Sion) vertraagd. Op dit moment is de watergang in gebruik als bouwweg.
 • 4. Terras van Sion – voorbereidende werkzaamheden: Het fiets- en voetpad op de kop van het Terras van Sion is vanaf nieuwbouwproject Buitenplaats Syon tot en met de bouwweg Boomgaard en Terras van Sion afgesloten voor voetgangers en fietsers. De afsluiting is noodzakelijk om de aanvoer van bouwmaterieel veilig te laten verlopen. Voor fietsers en voetgangers richting de Sionsweg (omgeving de Eilanden van Sion) is een omleidingsroute ingesteld via de fiets- en voetgangersbrug van het Terras van Sion richting de Menagerie of via de Laan van Sion en de Gele Lis. Fietsers en voetgangers van en naar de Prinses Beatrixlaan kunnen het beste gebruik maken van de omleiding via de fiets- en voetgangersbrug tussen het Terras van Sion en de Menagerie. Ter plekke zijn omleidingsroutes aangegeven. De afsluiting duurt naar verwachting tot het derde kwartaal van 2021.
 • 5. Laan van ’t Haantje en Lange Kleiweg –  aanleg Spooronderdoorgang: In de zomer van 2019 is ProRail gestart met de uitvoering van het Project Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam. De aanpassingen over het traject tussen Rijswijk en Rotterdam voert ProRail vanaf medio 2019 tot eind 2024 uit.

Kortlopende werkzaamheden:

De voortgang van de werkzaamheden is mede afhankelijk van de weersomstandigheden:

 • 6. Middendorpweg – aanleg parkeerplaatsen: Ter hoogte van Middendorpweg 1 worden 6 openbare parkeerplaatsen aangelegd.
 • 7. Tuinen van Sion fase 12- aanleg speelplek: Op donderdag 23 januari 2020 wordt op het grasveld in de Tuinen van Sion fase 12 gestart met de aanleg van een speelplek voor kinderen van 0-6 jaar. In verband met de vochtige weersomstandigheden is het niet mogelijk om de ondergrond van de speeltuin gelijktijdig aan te leggen. Dat betekent dat de speelplek in eerste instantie op het gras wordt geplaatst, zodat de kinderen eerder gebruik kunnen maken van de nieuwe speelplek. Vanaf week 10 wordt gestart met de aanleg van de definitieve ondergrond. Dat betekent dat de speelplek vanaf dat moment tijdelijk wordt afgesloten met bouwhekken zodat de ondergrond kan uitharden. De duur van deze werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden op het moment van de aanleg.
 • 8. ’t Haantje – aanleg riool: Ter hoogte van ’t Haantje 24 t/m 24C wordt een riool aangelegd. In verband met deze werkzaamheden is de weg half afgezet en wordt het autoverkeer omgeleid. De route is wel toegankelijk voor bewoners en fietsverkeer. De werkzaamheden zijn op maandag 9 maart 2002 gestart en duren naar verwachting 2 weken.
 • 9. Laan van ’t Haantje – voorbereidende werkzaamheden: Op maandag 16 maart a.s. start Van Gelder met de voorbereidende werkzaamheden. Het gaat om werkzaamheden voor grondverbetering onder de fundering van het tijdelijke schoolgebouw. Het bestaande terrein wordt afgegraven en opgehoogd met zand. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen.

RijswijkBuiten is een nieuwbouwwijk in aanbouw. Deelgebied Sion krijgt inmiddels steeds meer vorm, en in de wijk is steeds minder bouwverkeer te vinden. Dat betekent dat ook de inrichting van het verkeer in Sion op veel plaatsen definitief kan worden ingericht. De komende maanden worden er daarom op diverse plekken in Sion verkeersvoorzieningen aangepast naar een definitieve situatie. Hierbij gaat het in veel gevallen om kleine aanpassingen zoals het aanbrengen en/of wijzigen van bebording. Op verschillende plaatsen in Sion worden er bovendien verkeersremmende maatregelen gerealiseerd om de snelheid van het aanwezige verkeer te verlagen, zoals de aanleg van in-en uitritten en verkeersdrempels. Hieronder vindt u een overzicht van alle actuele werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van verkeersremmende maatregelen, dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd. De voortgang van de werkzaamheden is mede afhankelijk van de weersomstandigheden:

 • 10. Kruising Spieringsweteringweg en Anna van Hogendorpstraat – aanleg verkeersdrempel: van 6 tot en met 10 april 2020 wordt er een verkeersdrempel aangelegd op de kruising van de Spieringsweteringweg en Anna van Hogendorpstraat, ter hoogte van de voetgangersbrug.
 • 11. Kruising Spieringsweteringweg met Ida Hooftstraat – aanleg verkeersdrempel: van 6 tot en met 10 april 2020 wordt er een verkeersdrempel aangelegd op de kruising van de Spieringsweteringweg met Ida Hooftstraat.

Start voorbereidende werkzaamheden De Wilgen Parkrijk

De Combinatie Midden Delfland (CMD) start in de eerste helft van februari 2020 met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de woningen in project ‘De Wilgen’ in Parkrijk. Nieuwbouwproject de Wilgen wordt ter hoogte van de Oyevaerswey en de Ockenburger Tientweg gerealiseerd. Naar verwachting start de Combinatie Midden Delfland in de week van 10 februari 2020 met de werkzaamheden in de Wilgen, deze bestaan hoofdzakelijk uit:

 • het opruimen en inrichten van het werkterrein op locatie;
 • het uitvoeren van grondwerk;
 • de aanleg van de riolering;
 • de aanleg van een aansluiting op de bouwweg Parkrijk, ten zuiden van het Wilhelminapark.

De werkzaamheden worden op werkdagen uitgevoerd tussen 7.00 uur en 16.00 uur. Afhankelijk van de weersomstandigheden duren de werkzaamheden tot eind maart 2020, waarna Dura Vermeer Bouw start met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de woningen.

Vragen

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor. Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Combinatie Midden Delfland via rijswijkbuiten@cmdcw.nl.

 


Werkzaamheden ProRail aan het spoor langs RijswijkBuiten

In de zomer van 2019 is ProRail gestart met de uitvoering van het Project Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam. ProRail maakt het spoor geschikt om over dit traject meer treinen te kunnen laten rijden en zo het reizen per trein gemakkelijker te maken. De aanpassingen over het traject tussen Rijswijk en Rotterdam voert ProRail vanaf medio 2019 tot eind 2024 uit.

 

 

 

 

Wat betekent dit voor RijswijkBuiten

Voor Rijswijk betekent dit een uitbreiding van twee naar vier sporen. De spoorbrug over de Kerstanjewetering op de grens van Rijswijk en Delft maakt plaats voor een brug die geschikt is voor vier sporen. Bovendien wordt er een spooronderdoorgang gerealiseerd ter plaatse van de Laan van ’t Haantje. Deze tunnel ligt straks midden in RijswijkBuiten, en vervangt de gelijkvloerse spoorovergang aan ’t Haantje.Naar verwachting is de onderdoorgang gereed in de zomer van 2021. Op dat moment wordt de gelijkvloerse kruising aan t Haantje afgesloten. In mei 2019 heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden om de wijk te informeren over de wijzigingen in RijswijkBuiten en omgeving, namelijk de spoorverdubbeling en de nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten aan de Laan van ’t Haantje. Heeft u de bijeenkomst gemist? Klik hier voor een video-impressie. Bovendien kunt u de brochure op deze pagina downloaden

Planning actuele werkzaamheden 

 

De brug over de Kerstanjewetering wordt breder en komt hoger te liggen zodat de doorvaarthoogte voor recreatievaart 1,80 meter wordt. In het weekend van 18 en 19 april 2020 worden twee van de vier nieuwe brugdelen aangevoerd. De brugdelen wegen elk ongeveer 87 ton en worden met een grote kraan geplaatst. De overweg is tijdens de werkzaamheden tijdelijk afgesloten. Het treinverkeer gaat gewoon door.

Inhijsen nieuwe brugdelen

Op vrijdagavond 17 april 2020 bouwt ProRail een grote kraan op aan de westkant van de overweg (kant van de Prinses Beatrixlaan ter hoogte van huisnummer 20). In de nacht van 17 op 18 april 2020 vinden de eerste hijswerkzaamheden plaats als voorbereiding op het inhijsen van de eerste brug op zaterdagmorgen. De aanvoer van materialen en materieel gebeurt vanaf de Prinses Beatrixlaan, Laan van het Haantje, Poldermeesterstraat, en ’t Haantje. Op zaterdagavond 18 april 2020 breekt ProRail de kraan weer af, rijden zij om via Rijswijk en bouwen de kraan in de nacht van zaterdag op zondag weer op aan de oostkant (kant Lange Kleiweg, bij Pleunis Tuinmaterialen). Daar herhaalt ProRail de procedure om de tweede brug op zondagmorgen 19 april 2020 in te hijsen. De aanvoerroute is dan via de Lange Kleiweg naar ’t Haantje.

Bereikbaarheid woningen aan ’t Haantje

Op zaterdag 18 april 2020 is ’t Haantje aan de oostkant (kant Lange Kleiweg) bereikbaar tot aan het spoor. Aan de westkant is ’t Haantje dan ter hoogte van de Poldermeesterstraat afgesloten met dranghekken. Bestemmingsverkeer is mogelijk, maar misschien moet u even wachten vanwege transporten. Er is een verkeersregelaar aanwezig. Vanaf zaterdag na middernacht is ’t Haantje aan de westkant weer bereikbaar. Dan is de oostkant afgesloten met dranghekken. Bestemmingsverkeer is toegestaan, maar misschien moet u even wachten vanwege transporten.

De bruggen worden aangevoerd met speciaal transport. Daarnaast worden ook verschillende andere onderdelen aangevoerd. Omdat ’t Haantje smal is, vragen we u om uw auto niet te parkeren op de parkeerstroken op ’t Haantje, maar op eigen terrein of buiten de aanvoerroutes. Daarom geldt ook een tijdelijk parkeerverbod:

 • voor ’t Haantje nummers 20 tot en met 24g: van vrijdag 17 april 2020 19.00 uur tot zondagochtend 19 april 2020 01.00 uur.

 • voor ’t Haantje nummers 1 tot en met 8: van zaterdag 18 april 2020 22.00 uur tot maandagochtend 20 april 2020 07.00 uur.

Wat merkt u ervan?
De overweg is afgesloten van vrijdag 17 april 2020 19.00 uur tot maandag 20 april 2020 07.00 uur. Ook vaarverkeer onder de brug door is in deze periode niet mogelijk. Omleidingsroutes staan aangegeven met borden, en verkeersregelaars zijn aanwezig. Fietsers worden omgeleid via de Ruys de Beerenbrouckstraat in Delft. Mogelijk heeft u soms last van geluid of trillingen van de machines die we inzetten. Wij begrijpen dat dit vervelend voor u is. Onze mensen proberen daarom zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving. Bijvoorbeeld door machines niet langer aan te zetten dan strikt noodzakelijk is.


Volgen van de werkzaamheden

Hoewel de hijswerkzaamheden spectaculair zijn om te zien, vragen we u om gezien de maatregelen om het Coronavirus tegen te gaan, afstand te houden en niet bij het bouwhek te komen kijken.  U kunt het werk volgen via de webcam verderop deze pagina. Op www.prorail.nl/rijswijk plaatst ProRail gedurende het weekend regelmatig foto’s en filmpjes.

Vervolg werkzaamheden

De volgende afsluiting van de overweg is gepland in het weekend van 8, 9 en 10 mei 2020. Ook dan is de overweg afgesloten voor doorgaand verkeer, zodat we verder kunnen werken aan de bruggen over de Kerstanjewetering en de nieuwe onderdoorgang in het verlengde van de Laan van Het Haantje. Dan geldt er geen parkeerverbod.

Spoorbaan opgehoogd

De twee nieuwe sporen komen aan weerszijde van de huidige sporen te liggen. De grond langs de spoorbaan is in de afgelopen periode opgehoogd zodat de ondergrond kan inklinken.

Wat merkt u ervan?

De bouwmaterialen worden aan- en afgevoerd met vrachtwagens via de Lange Kleiweg of de Laan van ’t Haantje. Dit zorgt mogelijk voor extra verkeersdrukte in uw buurt.  De aannemer werkt op dit project zoveel mogelijk op werkdagen en overdag.  Soms zijn er treinvrije periodes nodig, waarbij er geen treinen rijden en de aannemer veilig dichtbij of aan het spoor kan werken. In die periodes wordt er dag en nacht gewerkt.

Tijdens bepaalde werkzaamheden is de overweg ’t Haantje tijdelijk afgesloten. Verkeer wordt dan omgeleid, de route staat aangegeven met gele borden. De woningen en bedrijven aan ’t Haantje blijven bereikbaar, maar houdt u rekening met de omleiding. Fietsers worden omgeleid via de Ruys de Beerenbrouckstraat in Delft.

 • vrijdag 17 april 19.00 uur tot maandag 20 april 07.00 uur
 • donderdag 7 mei 19.00 uur tot maandag 11 mei 07.00 uur

Gevolgen voor het treinverkeer

Van vrijdag 8 mei tot en met zondag 10 mei 2020 rijden er minder of geen treinen vanwege de werkzaamheden. Wilt u reizen met de trein? Kijk dan voor actuele reisinformatie op www.ns.nl. Of raadpleeg 9292 voor een reisadvies op maat, via www.9292.nl of telefonisch 0900-9292 (€0,90 eurocent per minuut).

Meer informatie

Op www.prorail.nl/rijswijk-rotterdam vind u meer informatie over dit project.

Volledige planning project

De volledige planning van het Project Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam kunt u vinden op de website van ProRail

Live meekijken

U kunt de werkzaamheden aan de spooronderdoorgang bij RijswijkBuiten live volgen via de webcam van ProRail.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met ProRail via :

 • www.prorail.nl/contact
 • 0800-776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden

Extra verkeersdrukte verwacht door wegwerkzaamheden aan de Erasmusweg (Den Haag) 

 

De Gemeente Den Haag vernieuwt de Erasmusweg en verbetert tegelijkertijd de bereikbaarheid en veiligheid. De Erasmusweg is een belangrijke hoofdweg tussen het centrum en de A4. De werkzaamheden duren van maart 2019 tot halverwege 2020. Tijdens de werkzaamheden is telkens een deel van de Erasmusweg afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt voor extra reistijd, ook op andere hoofdroutes.

Op 26 augustus om 06:00 uur start het werk tussen de Moerweg en de Troelstrakade. De weg is hier tot 6 januari afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt voor omleidingsroutes en extra reistijd voor auto’s vanaf de A4/Rijswijk en naar de N211/Wateringen. De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. Geadviseerd wordt om de route via het Erasmusplein, Moerweg en de Melis Stokelaan te vermijden. Dit is de kortste route, het is de verwachting dat het hier erg druk wordt.

Adviesroutes

 • Vanaf Rijswijk/A4, Prinses Beatrixlaan naar het centrum van Den Haag: Volg de Generaal Spoorlaan, Burgemeester Elsenlaan, De Genestetlaan, Slachthuislaan richting Vaillantlaan/Hoefkade of Parallelweg.
 • Vanaf Wateringen/N211: Volg route Lozerlaan (N211), Escamplaan (S104), Oude Haagweg (S104) en Loosduinseweg (S104).

Extra reistijd: ga voorbereid op weg

Door de wegafsluiting wordt het drukker op de wegen in de buurt én op de andere hoofdroutes. De extra reistijd voor auto’s kan oplopen tot 15-30 minuten in de spits. Ga daarom voorbereid op weg.

 • Volg de omleidingsroutes. De digitale borden langs de weg geven de snelste route aan.
 • Op www.denhaag.nl/erasmusweg (externe link) vindt u een kaart met de actuele vertragingen op de route.
 • Download de app Erasmusweg voor Android of iOs (iPhone) voor de actuele vertragingen op uw telefoon en ontvang meldingen bij onverwachte hinder
 • Probeer de spits te vermijden als dat kan of reis met het openbaar vervoer of de fiets.

Meer informatie? Kijk op www.denhaag.nl/erasmusweg


 

 

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief