homeActuele werkzaamheden

Actuele werkzaamheden

Actuele werkzaamheden

RijswijkBuiten is een nieuwbouwwijk in aanbouw. De komende jaren staat er nogal wat te gebeuren, zowel in Sion als in Parkrijk. Alle werkzaamheden worden met veel zorgvuldigheid uitgevoerd. Bovendien worden er, om de overlast te beperken en de veiligheid te borgen, op een aantal plekken in de wijk tijdelijke bouwwegen aangelegd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor.

In onderstaande plattegrond vindt u een overzicht van alle actuele werkzaamheden, (langlopende) wegafsluitingen en tijdelijke bouwwegen in RijswijkBuiten.

 

 

Bouwwegen

 • a. Bouwweg Kloosterpad en Laan van Sion – Voor het bouwverkeer naar de Gele Lis en Rijshout.
 • b. Bouwweg Loofgang en Terras van Sion – Voor het bouwverkeer naar Eilandrijk (Eilanden van Sion 4). De bouwweg wordt uiterlijk 31 mei 2020 opgeheven.
 • c. Bouwweg Boomgaard en Terras van Sion – Voor het bouwverkeer naar Eilandrijk (Eilanden van Sion 4)
 • d. Bouwweg Parkrijk – Voor het bouwverkeer naar alle (toekomstige) projecten in deelgebied Parkrijk. Om de veiligheid te borgen, is het gedurende de bouwwerkzaamheden niet mogelijk om het Wilheminapark te bereiken via een toegang aan de zuidoostzijde van het park.

Langlopende wegafsluitingen

 • 1. Kloosterpad en Laan van Sion – verkeersbrug: De verkeersbrug van het Kloosterpad naar de Laan van Sion is afgesloten voor autoverkeer, de brug is wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De afsluiting voor autoverkeer is noodzakelijk om te voorkomen dat bouwverkeer naar de Gele Lis en Rijshout schade aan de brug kan veroorzaken. Gezien de nog uit te voeren projecten is de verwachting dat de brug de komende jaren nog afgesloten blijft voor autoverkeer.
 • 2. Loofgang en Terras van Sion – verkeersbrug: Helaas zijn de bouwwerkzaamheden op Eilandrijk (Eilanden van Sion) vertraagd. De verkeersbrug van de Loofgang naar het Terras van Sion is op dit moment afgesloten om te voorkomen dat bouwverkeer schade aan de brug kan veroorzaken.
 • 3. Boomgaard en Terras van Sion – watergang: Helaas zijn de bouwwerkzaamheden op Eilandrijk (Eilanden van Sion) vertraagd. Op dit moment is de watergang in gebruik als bouwweg.
 • 4. Terras van Sion – voorbereidende werkzaamheden: Het fiets- en voetpad op de kop van het Terras van Sion is vanaf nieuwbouwproject Buitenplaats Syon tot en met de bouwweg Boomgaard en Terras van Sion afgesloten voor voetgangers en fietsers. De afsluiting is noodzakelijk om de aanvoer van bouwmaterieel veilig te laten verlopen. Voor fietsers en voetgangers richting de Sionsweg (omgeving de Eilanden van Sion) is een omleidingsroute ingesteld via de fiets- en voetgangersbrug van het Terras van Sion richting de Menagerie of via de Laan van Sion en de Gele Lis. Fietsers en voetgangers van en naar de Prinses Beatrixlaan kunnen het beste gebruik maken van de omleiding via de fiets- en voetgangersbrug tussen het Terras van Sion en de Menagerie. Ter plekke zijn omleidingsroutes aangegeven. De afsluiting duurt naar verwachting tot het derde kwartaal van 2021.

Geplande kortlopende werkzaamheden:

 • 5. Lange Kleiweg – voorbereidende werkzaamheden:  Via de Laan van ’t Haantje is een tijdelijke bouwweg aangelegd voor de werkzaamheden aan de spooronderdoorgang RijswijkBuiten (aan de Laan van ’t Haantje), deze bouwweg wordt alleen gebruikt voor werkverkeer van ProRail. In december 2019 en januari 2020 wordt de voorbelasting aangelegd op het tracé van de aan te leggen Laan van ’t Haantje. Voor deze werkzaamheden wordt een inrit aangelegd vanaf de Lange Kleiweg. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, worden er ter plekke verkeersmaatregelen genomen.
 • 6. Middendorpweg – aanleg parkeerplaatsen: Ter hoogte van Middendorpweg 1 worden eind januari/begin februari 2020 werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. de aanleg van 6 openbare parkeerplaatsen.
 • 7. Tuinen van Sion fase 12- aanleg speelplek: Op donderdag 23 januari 2020 wordt op het grasveld in de Tuinen van Sion fase 12 gestart met de aanleg van een speelplek voor kinderen van 0-6 jaar. In verband met de vochtige weersomstandigheden is het niet mogelijk om de ondergrond van de speeltuin gelijktijdig aan te leggen. Dat betekent dat de speelplek in eerste instantie op het gras wordt geplaatst, zodat de kinderen eerder gebruik kunnen maken van de nieuwe speelplek. Vanaf week 10 wordt gestart met de aanleg van de definitieve ondergrond. Dat betekent dat de speelplek vanaf dat moment tijdelijk wordt afgesloten met bouwhekken zodat de ondergrond kan uitharden. De duur van deze werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden op het moment van de aanleg.


Werkzaamheden ProRail aan het spoor langs RijswijkBuiten

In de zomer van 2019 is ProRail gestart met de uitvoering van het Project Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam. ProRail maakt het spoor geschikt om over dit traject meer treinen te kunnen laten rijden en zo het reizen per trein gemakkelijker te maken. De aanpassingen over het traject tussen Rijswijk en Rotterdam voert ProRail vanaf medio 2019 tot eind 2024 uit.

Werkzaamheden Rijswijk(Buiten)

Voor Rijswijk betekent dit een uitbreiding van twee naar vier sporen. De spoorbrug over de Kerstanjewetering op de grens van Rijswijk en Delft maakt plaats voor een brug die geschikt is voor vier sporen. Bovendien wordt er een spooronderdoorgang gerealiseerd ter plaatse van de Laan van ’t Haantje. Deze tunnel ligt straks midden in RijswijkBuiten, en vervangt de gelijkvloerse spoorovergang aan ’t Haantje.Naar verwachting is de onderdoorgang gereed in de zomer van 2021. Op dat moment zal de gelijkvloerse kruising aan t Haantje worden afgesloten.

Inloopbijeenkomst 9 mei 2019

In mei 2019 heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden om de wijk te informeren over de wijzigingen in Rijswijk en omgeving, namelijk de spoorverdubbeling en de nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten aan de Laan van ’t Haantje. Heeft u de bijeenkomst gemist? Klik hier voor een video-impressie. Bovendien kunt u de brochure op deze pagina downloaden

 

Komende werkzaamheden 

 

 

 

Spooronderdoorgang RijswijkBuiten – funderingen

De eerste damwanden voor de bouwkuipen voor de tunnelingang oost en west zijn in de grond getrild. De contouren van de inritten zijn daarmee nu al te zien. De komende periode gaat aannemer Strukton hiermee verder. In de treinvrije periode werkt Strukton aan een nieuwe funderingsconstructie onder het spoor. Het spoor, de dwarsliggers en ballast moeten daarvoor eerst worden weggehaald en aan het einde van de treinvrije periode worden teruggebouwd. De bovenleiding wordt omhoog gehouden door kranen. Vervolgens brengt een machine funderingspalen de grond in. De zogenaamde Tubexpalen worden de grond in geschroefd. Dit is een geluidsarme methode, die zorgt voor minder hinder in de omgeving. Tegelijkertijd worden ook damwanden in de spoorbaan geplaatst om later de bouwkuip te kunnen ontgraven.

Nieuwe sporen – ruimte maken

De twee nieuwe sporen komen aan weerszijde van de huidige sporen te liggen. De grond langs de spoorbaan wordt daarom opgehoogd. In de afgelopen periode is de voormalige sloot uitgediept een aangevuld met zand. In de treinvrije periode wordt de damwand naast de spoorbaan weer verwijdert. De sloot aan de westzijde wordt in de treinvrije periode over de gehele lengte van overweg ’t Haantje tot aan het Wilhelminapark verder uitgegraven en ook weer met zand aangevuld. De periode daarna wordt de spoorbaan verder opgehoogd zodat de ondergrond kan inklinken.

Brug bij de Kerstanjewetering – funderingen

De brug bij de Kerstanjewetering wordt breder en komt hoger te liggen zodat de doorvaarthoogte voor recreatievaart 1,80 meter wordt. In de treinvrije periode werkt de aannemer aan de fundering van de nieuwe brug. Nadat het spoor, de dwarsliggers en ballast zijn verwijderd, is er ruimte om ook op deze locatie Tubexpalen de grond in te schroeven. Aan de kade bij de brug worden nieuwe damwanden geplaatst als toekomstige beschoeiing. Overdag werkt de aannemer vanaf een ponton op het water.

Wat merkt u ervan?

De bouwmaterialen worden aan- en afgevoerd met vrachtwagens via de Lange Kleiweg of de Laan van ’t Haantje. Dit zorgt mogelijk voor extra verkeersdrukte in uw buurt.  De aannemer werkt op dit project zoveel mogelijk op werkdagen en overdag.  Soms zijn er treinvrije periodes nodig, waarbij er geen treinen rijden en de aannemer veilig dichtbij of aan het spoor kan werken. In die periodes wordt er dag en nacht gewerkt.

Meer informatie

Op www.prorail.nl/rijswijk-rotterdam vind u meer informatie over dit project.

Volledige planning project

De volledige planning van het Project Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam kunt u vinden op de website van ProRail

Live meekijken

U kunt de werkzaamheden aan de spooronderdoorgang bij RijswijkBuiten live volgen via de webcam van ProRail.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met ProRail via :

 • www.prorail.nl/contact
 • 0800-776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden

 


Extra verkeersdrukte verwacht door wegwerkzaamheden aan de Erasmusweg (Den Haag) 

De Gemeente Den Haag vernieuwt de Erasmusweg en verbetert tegelijkertijd de bereikbaarheid en veiligheid. De Erasmusweg is een belangrijke hoofdweg tussen het centrum en de A4. De werkzaamheden duren van maart 2019 tot halverwege 2020. Tijdens de werkzaamheden is telkens een deel van de Erasmusweg afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt voor extra reistijd, ook op andere hoofdroutes.

Op 26 augustus om 06:00 uur start het werk tussen de Moerweg en de Troelstrakade. De weg is hier tot 6 januari afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt voor omleidingsroutes en extra reistijd voor auto’s vanaf de A4/Rijswijk en naar de N211/Wateringen. De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. Geadviseerd wordt om de route via het Erasmusplein, Moerweg en de Melis Stokelaan te vermijden. Dit is de kortste route, het is de verwachting dat het hier erg druk wordt.

Adviesroutes

 • Vanaf Rijswijk/A4, Prinses Beatrixlaan naar het centrum van Den Haag:Volg de Generaal Spoorlaan, Burgemeester Elsenlaan, De Genestetlaan, Slachthuislaan richting Vaillantlaan/Hoefkade of Parallelweg.
 • Vanaf Wateringen/N211: Volg route Lozerlaan (N211), Escamplaan (S104), Oude Haagweg (S104) en Loosduinseweg (S104).

Extra reistijd: ga voorbereid op weg

Door de wegafsluiting wordt het drukker op de wegen in de buurt én op de andere hoofdroutes. De extra reistijd voor auto’s kan oplopen tot 15-30 minuten in de spits. Ga daarom voorbereid op weg.

 • Volg de omleidingsroutes. De digitale borden langs de weg geven de snelste route aan.
 • Op www.denhaag.nl/erasmusweg (externe link) vindt u een kaart met de actuele vertragingen op de route.
 • Download de app Erasmusweg voor Android of iOs (iPhone) voor de actuele vertragingen op uw telefoon en ontvang meldingen bij onverwachte hinder
 • Probeer de spits te vermijden als dat kan of reis met het openbaar vervoer of de fiets.

Meer informatie? Kijk op www.denhaag.nl/erasmusweg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief