homeActuele werkzaamheden

Actuele werkzaamheden

Actuele werkzaamheden

U woont in een nieuwbouwwijk in aanbouw. De komende jaren staat er nogal wat te gebeuren, zowel in Sion als in Parkrijk. Alle werkzaamheden worden met veel zorgvuldigheid uitgevoerd. Toch kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor.

In onderstaand overzicht kunt u alle actuele werkzaamheden en (langlopende) wegafsluitingen vinden die de komende periode in RijswijkBuiten op de planning staan. Deze plattegrond is tevens op groot formaat te downloaden op deze pagina.

 

 

Langlopende wegafsluitingen

  • 1. Kloosterpad en Laan van Sion – verkeersbrug: De verkeersbrug van het Kloosterpad naar de Laan van Sion blijft nog zeker tot medio 2021 gesloten. De afsluiting is noodzakelijk om te voorkomen dat bouwverkeer naar de Gele Lis en Rijshout schade aan de brug kan veroorzakem.
  • 2. Loofgang en Terras van Sion – verkeersbrug: De verkeersbrug van de Loofgang naar het Terras van Sion wordt pas geopend zodra alle woningen aan het Terras van Sion en Eilandrijk (Eilanden van Sion 4) zijn gerealiseerd. De afsluiting is noodzakelijk om te voorkomen dat bouwverkeer schade aan de brug kan veroorzaken.
  • 3. Menagerie en Terras van Sion – fiets- en voetgangersbrug: De fiets- en voetgangersbrug van de Menagerie naar het Terras van Sion wordt in gebruik genomen zodra de bouw van de woningen aan het Terras van Sion gereed is.
  • 4. Boomgaard en Terras van Sion – watergang: Helaas zijn de bouwwerkzaamheden op Eilandrijk (Eilanden van Sion) vertraagd. De watergang van de Boomgaard naar het Terras van Sion ( tussen eiland 3 en 4 ) kan pas gegraven worden zodra de bouw op Eilandrijk gereed is. Tot die periode blijft de watergang in gebruik als bouwweg. Samen met de aannemer wordt bekeken wanneer naar verwachting begonnen kan worden met het graven van de watergang. Bewoners worden hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

Geplande werkzaamheden eerste kwartaal 2019

  • 5. Ockenburgertientweg – aanleg parkeervakken en wegverharding: Van maandag 25 maart t/m vrijdag 5 april wordt gewerkt worden aan de definitieve inrichting van Ockenburger Tientweg. Om de werkzaamheden juist en veilig te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om op werkdagen tussen 7.00 uur en 16.00 uur de Ockenburger Tientweg af te sluiten voor verkeer. Wij verzoeken u om de parkeerplaatsen gelegen aan de Ockenburger Tientweg, tussen 7.00 uur en 16.00 uur vrij te houden. De private parkeerplaatsen kunnen via de Beemdgrasstraat worden gebruikt. Omwonenden worden tevens per brief geïnformeerd.
  • 6. Terras van Sion en Van Rijnweg – verplaatsen trapveldje: Het trapveldje naast het Terras van Sion is in januari 2019 verplaatst naar de Van Rijnweg, tussen nummer 1d en 3. Dit is nodig vanwege de toekomstige woningbouwontwikkeling op deze huidige locatie. Na het verplaatsen van het trapveld zal deze niet direct voorzien zijn van een volgroeide grasmat. Naar verwachting zal de grasmat in het voorjaar van 2019 voldoende zijn aangegroeid.
  • 7. Pastoor Verburchweg – aanleg fiets- en voetgangersbrug: In het eerste kwartaal van 2019 wordt in de Pastoor Verburchweg een fiets- en voetgangersbrug aangelegd. Aansluitend wordt het laatste stukje van de Pastoor Verburchweg ingericht.
  • 8. Beemdgraslaan – Kerstanjeburch – aanleg elektra kabels: Vanaf 4 februari wordt een kabel gelegd vanaf het nieuwe transformatorhuisje in de Kerstanjeburch naar het transformathuishuisje in de Beemdgraslaan. Hiervoor dient de tegelverharding aan de evenzijde van de Beemdgraslaan te worden opgebroken. Afhankelijk van de weersomstandigheden is de verwachting dat de werkzaamheden enkele weken zullen duren. De bewoners aan de evenzijde van de Beemdgraslaan worden door Stedin geïnformeerd.
  • 9. Kruising Buitensingel en de Van Rijnweg – aanleg riolering: Vanaf 18 februari wordt riolering aangelegd van de Buitensingel naar de Van Rijnweg. Gedurende de werkzaamheden wordt de Van Rijnweg voor de helft afgezet. De doorgang blijft gewaarborgd. De werkzaamheden duren naar verwachting 2 weken.
  • 10. Menagerie – aanleg speelplek: In de week van 1 april wordt gestart met de aanleg van de speelplek aan de Menagerie. De werkzaamheden duren naar verwachting 2 weken.