homeActuele werkzaamheden

Actuele werkzaamheden

Actuele werkzaamheden

U woont in een nieuwbouwwijk in aanbouw. De komende jaren staat er nogal wat te gebeuren, zowel in Sion als in Parkrijk. Alle werkzaamheden worden met veel zorgvuldigheid uitgevoerd. Toch kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor.

In onderstaand overzicht kunt u alle actuele werkzaamheden en (langlopende) wegafsluitingen vinden die de komende periode in RijswijkBuiten op de planning staan. Deze plattegrond is tevens op groot formaat te downloaden op deze pagina.

 

Langlopende wegafsluitingen

  • 1. Kloosterpad en Laan van Sion – verkeersbrug: De verkeersbrug van het Kloosterpad naar de Laan van Sion blijft nog zeker tot medio 2021 gesloten. De afsluiting is noodzakelijk om te voorkomen dat bouwverkeer naar de Gele Lis en Rijshout schade aan de brug kan veroorzaken.
  • 2. Loofgang en Terras van Sion – verkeersbrug: De verkeersbrug van de Loofgang naar het Terras van Sion wordt pas geopend zodra alle woningen aan het Terras van Sion en Eilandrijk (Eilanden van Sion 4) zijn gerealiseerd. De afsluiting is noodzakelijk om te voorkomen dat bouwverkeer schade aan de brug kan veroorzaken.
  • 3. Menagerie en Terras van Sion – fiets- en voetgangersbrug: De fiets- en voetgangersbrug van de Menagerie naar het Terras van Sion wordt in gebruik genomen zodra de bouw van de woningen aan het Terras van Sion gereed is.
  • 4. Boomgaard en Terras van Sion – watergang: Helaas zijn de bouwwerkzaamheden op Eilandrijk (Eilanden van Sion) vertraagd. De watergang van de Boomgaard naar het Terras van Sion ( tussen eiland 3 en 4 ) kan pas gegraven worden zodra de bouw op Eilandrijk gereed is. Tot die periode blijft de watergang in gebruik als bouwweg. Samen met de aannemer wordt bekeken wanneer naar verwachting begonnen kan worden met het graven van de watergang. Bewoners worden hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

Geplande werkzaamheden derde kwartaal 2019

  • 5-6 Terras van Sion – definitieve inrichting: Vanaf 20 mei tot 12 juli wordt de parallelweg aan het Terras van Sion definitief aangelegd. Tevens wordt er een fiets- en voetpad aangelegd aan de zijde van het Terras van Sion ter hoogte van de Spieringsweteringweg. Om het asfalt te kunnen aanbrengen is het noodzakelijk om op 3 juli 2019 de parallelweg af te sluiten voor verkeer. Bewoners van het Terras van Sion 33 tot en met 47 worden verzocht om op 3 juli voor 7.00 uur de auto te verwijderen van het erf en de parkeerplaatsen langs de rijbaan. Gedurende de dag zijn alle woningen, via het trottoir, lopend bereikbaar. Naar verwachting kunnen de parkeerplaatsen en de rijbaan na 18:00 uur weer in gebruik worden genomen. Om de werkzaamheden gedurende de dag goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om het verkeer op het Terras van Sion af en toe te hinderen, ter plaatse zijn verkeersregelaars aanwezig. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 12 juli. Bewoners zijn tevens per brief geïnformeerd.
  • 7. Laan van Sion en  Princes Beatrixlaan- aanleg waterleiding
  • 8. Lange Kleiweg – voorbereidende werkzaamheden: Op de terreinen ten westen van de Lange Kleiweg is gestart met archeologisch onderzoek en eventueel saneerwerk. Ook worden diverse bomen gekapt om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren en het nieuwe tracé om de aansluiting van de Laan van het Haantje te kunnen realiseren. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond, wordt gestart worden met het aanleggen van een bouwweg voor de werkzaamheden aan de tunnel aan de Laan van het Haantje. Direct na de bouwvakantie wordt gestart met het aanbrengen van voorbelasting op het tracé van de aan te leggen Laan van het Haantje.Voor deze werkzaamheden wordt een inrit aangelegd vanaf de Lange Kleiweg. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, worden er ter plekke verkeersmaatregelen genomen.

Werkzaamheden spoortunnel ’t Haantje

In de zomer van 2019 start ProRail met de uitvoering van het Project Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam. Prorail maakt het spoor geschikt om meer treinen te kunnen laten rijden en zo het reizen per trein gemakkelijker te maken. In mei j.l. heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden om de wijk te informeren over de wijzigingen in Rijswijk en omgeving, namelijk de spoorverdubbeling en de nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten ’t Haantje. Heeft u de bijeenkomst gemist? Klik hier voor een video-impressie. Bovendien kunt u de brochure op deze pagina downloaden.

 

 

 

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief