homeActuele werkzaamheden

Actuele werkzaamheden

Actuele werkzaamheden

U woont in een nieuwbouwwijk in aanbouw. De komende jaren staat er nogal wat te gebeuren, zowel in Sion als in Parkrijk. Alle werkzaamheden worden met veel zorgvuldigheid uitgevoerd. Toch kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor.

In onderstaand overzicht kunt u alle actuele werkzaamheden en (langlopende) wegafsluitingen vinden die de komende periode in RijswijkBuiten op de planning staan. Deze plattegrond is tevens op groot formaat te downloaden op deze pagina.

 

 

Langlopende wegafsluitingen

 • 1. Kloosterpad en Laan van Sion – verkeersbrug: De verkeersbrug van het Kloosterpad naar de Laan van Sion blijft nog zeker tot medio 2021 gesloten. De afsluiting is noodzakelijk om te voorkomen dat bouwverkeer naar de Gele Lis en Rijshout schade aan de brug kan veroorzaken.
 • 2. Loofgang en Terras van Sion – verkeersbrug: De verkeersbrug van de Loofgang naar het Terras van Sion wordt pas geopend zodra alle woningen aan het Terras van Sion en Eilandrijk (Eilanden van Sion 4) zijn gerealiseerd. De afsluiting is noodzakelijk om te voorkomen dat bouwverkeer schade aan de brug kan veroorzaken.
 • 3. Boomgaard en Terras van Sion – watergang: Helaas zijn de bouwwerkzaamheden op Eilandrijk (Eilanden van Sion) vertraagd. De watergang van de Boomgaard naar het Terras van Sion ( tussen eiland 3 en 4 ) kan pas gegraven worden zodra de bouw op Eilandrijk gereed is. Tot die periode blijft de watergang in gebruik als bouwweg. Samen met de aannemer wordt bekeken wanneer naar verwachting begonnen kan worden met het graven van de watergang.

Geplande werkzaamheden derde kwartaal 2019

 • 4. Lange Kleiweg – voorbereidende werkzaamheden: Op de terreinen ten westen van de Lange Kleiweg is gestart met archeologisch onderzoek en eventueel saneerwerk. Ook worden diverse bomen gekapt om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren en het nieuwe tracé om de aansluiting van de Laan van het Haantje te kunnen realiseren. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond, wordt gestart worden met het aanleggen van een bouwweg voor de werkzaamheden aan de spooronderdoorgang RijswijkBuiten (aan de Laan van ’t Haantje). Direct na de bouwvakantie wordt gestart met het aanbrengen van voorbelasting op het tracé van de aan te leggen Laan van ’t Haantje.Voor deze werkzaamheden wordt een inrit aangelegd vanaf de Lange Kleiweg. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, worden er ter plekke verkeersmaatregelen genomen.
 • 5. Spieringsweteringweg en Sionsweg – aansluiten waterleiding: Dunea voert nvanaf week 41 werkzaamheden uit aan de Spieringsweteringweg t.h.v de Sionsweg. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met week 43. Ter plekke is een omleidingsroute aangegeven.
 • 6. ’t Haantje – kabel en leidingwerk: In verband met het omleggen van kabels en leidingen is ’t Haantje tijdelijk afgesloten. De werkzaamheden worden naar verwachting begin november afgerond.
 • 7. Van Rijnweg – werkzaamheden: Vanaf maandag 21 oktober 7:00 uur tot en met vrijdag 25 oktober 18:00 uur worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Van Rijnweg. Als gevolg van deze werkzaamheden wordt het viaduct over de A4 gedurende de werkzaamheden afgesloten. Ter plekke is omleidingsroute aangegeven.

Extra verkeersdrukte verwacht door wegwerkzaamheden aan de Erasmusweg (Den Haag) 

De Gemeente Den Haag vernieuwt de Erasmusweg en verbetert tegelijkertijd de bereikbaarheid en veiligheid. De Erasmusweg is een belangrijke hoofdweg tussen het centrum en de A4. De werkzaamheden duren van maart 2019 tot halverwege 2020. Tijdens de werkzaamheden is telkens een deel van de Erasmusweg afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt voor extra reistijd, ook op andere hoofdroutes.

Op 26 augustus om 06:00 uur start het werk tussen de Moerweg en de Troelstrakade. De weg is hier tot 6 januari afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt voor omleidingsroutes en extra reistijd voor auto’s vanaf de A4/Rijswijk en naar de N211/Wateringen. De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. Geadviseerd wordt om de route via het Erasmusplein, Moerweg en de Melis Stokelaan te vermijden. Dit is de kortste route, het is de verwachting dat het hier erg druk wordt.

Adviesroutes

 • Vanaf Rijswijk/A4, Prinses Beatrixlaan naar het centrum van Den Haag:Volg de Generaal Spoorlaan, Burgemeester Elsenlaan, De Genestetlaan, Slachthuislaan richting Vaillantlaan/Hoefkade of Parallelweg.
 • Vanaf Wateringen/N211: Volg route Lozerlaan (N211), Escamplaan (S104), Oude Haagweg (S104) en Loosduinseweg (S104).

Extra reistijd: ga voorbereid op weg

Door de wegafsluiting wordt het drukker op de wegen in de buurt én op de andere hoofdroutes. De extra reistijd voor auto’s kan oplopen tot 15-30 minuten in de spits. Ga daarom voorbereid op weg.

 • Volg de omleidingsroutes. De digitale borden langs de weg geven de snelste route aan.
 • Op www.denhaag.nl/erasmusweg (externe link) vindt u een kaart met de actuele vertragingen op de route.
 • Download de app Erasmusweg voor Android of iOs (iPhone) voor de actuele vertragingen op uw telefoon en ontvang meldingen bij onverwachte hinder
 • Probeer de spits te vermijden als dat kan of reis met het openbaar vervoer of de fiets.

Meer informatie? Kijk op www.denhaag.nl/erasmusweg

 

 

 

 

 


Werkzaamheden spooronderdoorgang RijswijkBuiten

In de zomer van 2019 start ProRail met de uitvoering van het Project Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam. ProRail maakt het spoor geschikt om meer treinen te kunnen laten rijden en zo het reizen per trein gemakkelijker te maken. Voor Rijswijk betekent dit een uitbreiding van twee naar vier sporen tussen Rijswijk en Delft Zuid. Een nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten aan de Laan van ’t Haantje vervangt de huidige overweg aan ’t Haantje. Bovendien maakt de spoorbrug over de Kerstanjewetering, op de grens van Rijswijk en Delft, plaats voor een spoorbrug die geschikt is voor vier sporen.

In mei j.l. heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden om de wijk te informeren over de wijzigingen in Rijswijk en omgeving, namelijk de spoorverdubbeling en de nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten aan de Laan van ’t Haantje. Heeft u de bijeenkomst gemist? Klik hier voor een video-impressie. Bovendien kunt u de brochure op deze pagina downloaden

 

 

Werkzaamheden

In de week van 16 september 2019 start aannemer Strukton met het aanbrengen van damwanden voor een tijdelijke bouwconstructie. De constructie zorgt ervoor dat Strukton de bouwkuip kan uitgraven voor de bouw van de inritten van de tunnel. De damwanden worden met een heimachine met een trilblok de grond ingetrild. Vanaf begin oktober 2019 worden bij overweg ’t Haantje kabels en leidingen verlegd door vier nutsbedrijven. Van Vulpen voert het werk uit namens de vier bedrijven. Bewoners aan ’t Haantje ontvangen een aparte brief hierover van Van Vulpen.

De bouwmaterialen worden aan- en afgevoerd met vrachtwagens via de Lange Kleigweg of de Laan van ’t Haantje. Dit zorgt mogelijk voor extra verkeersdrukte in uw buurt. De aannemer werkt op dit project zoveel mogelijk op werkdagen en overdag. Dit geldt ook voor de aankomende periode tot en met medio november. Soms zijn er treinvrije periodes nodig, waarbij er geen treinen rijden en de aannemer veilig dichtbij of aan het spoor kan werken. In die periodes wordt er dag en nacht gewerkt. De eerste treinvrije periode is van 22 tot 25 november 2019. Overweg ’t Haantje en de vaarverbinding Kerstanjewetering zijn dan afgesloten.

Meer informatie

Op www.prorail.nl/rijswijk-rotterdam vind u meer informatie over dit project.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met ProRail via :

 • www.prorail.nl/contact
 • 0800-776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden

 

 

 

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief