homeActuele werkzaamheden

Actuele werkzaamheden

Actuele werkzaamheden

RijswijkBuiten is een nieuwbouwwijk in aanbouw. De komende jaren staat er nogal wat te gebeuren, zowel in Sion als in Parkrijk. Alle werkzaamheden worden met veel zorgvuldigheid uitgevoerd. Bovendien worden er, om de overlast te beperken en de veiligheid te borgen, op een aantal plekken in de wijk tijdelijke bouwwegen aangelegd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor.

In onderstaande plattegrond vindt u een overzicht van alle actuele werkzaamheden, (langlopende) wegafsluitingen en tijdelijke bouwwegen in RijswijkBuiten.

 

 

Bouwwegen

 • a. Bouwweg Kloosterpad en Laan van Sion – Voor het bouwverkeer naar de Gele Lis en Rijshout.
 • b. Bouwweg Loofgang en Terras van Sion – Voor het bouwverkeer naar Eilandrijk (Eilanden van Sion 4). De bouwweg wordt uiterlijk 31 mei 2020 opgeheven.
 • c. Bouwweg Boomgaard en Terras van Sion – Voor het bouwverkeer naar Eilandrijk (Eilanden van Sion 4)
 • d. Bouwweg Parkrijk – Voor het bouwverkeer naar alle (toekomstige) projecten in deelgebied Parkrijk. Om de veiligheid te borgen, is het gedurende de bouwwerkzaamheden niet mogelijk om het Wilheminapark te bereiken via een toegang aan de zuidoostzijde van het park.

Langlopende wegafsluitingen

 • 1. Kloosterpad en Laan van Sion – verkeersbrug: De verkeersbrug van het Kloosterpad naar de Laan van Sion is afgesloten voor autoverkeer, de brug is wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De afsluiting voor autoverkeer is noodzakelijk om te voorkomen dat bouwverkeer naar de Gele Lis en Rijshout schade aan de brug kan veroorzaken. Gezien de nog uit te voeren projecten is de verwachting dat de brug de komende jaren nog afgesloten blijft voor autoverkeer.
 • 2. Loofgang en Terras van Sion – verkeersbrug: Helaas zijn de bouwwerkzaamheden op Eilandrijk (Eilanden van Sion) vertraagd. De verkeersbrug van de Loofgang naar het Terras van Sion is op dit moment afgesloten om te voorkomen dat bouwverkeer schade aan de brug kan veroorzaken.
 • 3. Boomgaard en Terras van Sion – watergang: Helaas zijn de bouwwerkzaamheden op Eilandrijk (Eilanden van Sion) vertraagd. Op dit moment is de watergang in gebruik als bouwweg.

Geplande werkzaamheden derde kwartaal 2019

 • 4. Lange Kleiweg – voorbereidende werkzaamheden:  Via de Laan van ’t Haantje is een tijdelijke bouwweg aangelegd voor de werkzaamheden aan de spooronderdoorgang RijswijkBuiten (aan de Laan van ’t Haantje), deze bouwweg wordt alleen gebruikt voor werkverkeer van ProRail. Voor de kerst 2019 wordt de voorbelasting aangelegd op het tracé van de aan te leggen Laan van ’t Haantje. Voor deze werkzaamheden wordt een inrit aangelegd vanaf de Lange Kleiweg. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, worden er ter plekke verkeersmaatregelen genomen.
 • 5. ’t Haantje – kabel en leidingwerk: In verband met het omleggen van kabels en leidingen is ’t Haantje tijdelijk afgesloten. Voor doorgaand verkeer richting de Lange Kleiweg is ter plekke een omleidingsroute aangegeven. De werkzaamheden worden naar verwachting begin november afgerond.
 • 6. Sionsweg – aanleg trottoir: Tussen 2 en 20 december wordt er door Van Gelder wordt het trottoir ten hoogte van Sionsweg 32b tot en met 34e aangelegd. De opsluitbanden worden (opnieuw) aangebracht en er wordt bij iedere inrit een inritconstructie aangelegd. Tijdens de werkzaamheden is dit deel van de Sionsweg afgesloten voor verkeer. Ter plekke is een omleidingsroute aangegeven. De direct omwonenden zijn via een bewonersbrief geïnformeerd over de werkzaamheden.


Werkzaamheden spooronderdoorgang RijswijkBuiten

In de zomer van 2019 start ProRail met de uitvoering van het Project Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam. ProRail maakt het spoor geschikt om meer treinen te kunnen laten rijden en zo het reizen per trein gemakkelijker te maken. Voor Rijswijk betekent dit een uitbreiding van twee naar vier sporen. De spoorbrug over de Kerstanjewetering op de grens van Rijswijk en Delft maakt plaats voor een brug die geschikt is voor vier sporen. De voorbereidingen voor het werk waren al begonnen. Met de eerste treinvrije periode van 22 tot 25 november 2019 start de daadwerkelijke uitvoering. Tijdens de treinvrije periode wordt er dag en nacht op drie locaties in Rijswijk aan het spoor gewerkt.

In mei 2019 heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden om de wijk te informeren over de wijzigingen in Rijswijk en omgeving, namelijk de spoorverdubbeling en de nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten aan de Laan van ’t Haantje. Heeft u de bijeenkomst gemist? Klik hier voor een video-impressie. Bovendien kunt u de brochure op deze pagina downloaden

 

 

Komende werkzaamheden 

Spooronderdoorgang RijswijkBuiten – funderingen

De eerste damwanden voor de bouwkuipen voor de tunnelingang oost en west zijn in de grond getrild. De contouren van de inritten zijn daarmee nu al te zien. De komende periode gaat aannemer Strukton hiermee verder. In de treinvrije periode werkt Strukton aan een nieuwe funderingsconstructie onder het spoor. Het spoor, de dwarsliggers en ballast moeten daarvoor eerst worden weggehaald en aan het einde van de treinvrije periode worden teruggebouwd. De bovenleiding wordt omhoog gehouden door kranen. Vervolgens brengt een machine funderingspalen de grond in. De zogenaamde Tubexpalen worden de grond in geschroefd. Dit is een geluidsarme methode, die zorgt voor minder hinder in de omgeving. Tegelijkertijd worden ook damwanden in de spoorbaan geplaatst om later de bouwkuip te kunnen ontgraven.

Nieuwe sporen – ruimte maken

De twee nieuwe sporen komen aan weerszijde van de huidige sporen te liggen. De grond langs de spoorbaan wordt daarom opgehoogd. In de afgelopen periode is de voormalige sloot uitgediept een aangevuld met zand. In de treinvrije periode wordt de damwand naast de spoorbaan weer verwijdert. De sloot aan de westzijde wordt in de treinvrije periode over de gehele lengte van overweg ’t Haantje tot aan het Wilhelminapark verder uitgegraven en ook weer met zand aangevuld. De periode daarna wordt de spoorbaan verder opgehoogd zodat de ondergrond kan inklinken.

Brug bij de Kerstanjewetering – funderingen

De brug bij de Kerstanjewetering wordt breder en komt hoger te liggen zodat de doorvaarthoogte voor recreatievaart 1,80 meter wordt. In de treinvrije periode werkt de aannemer aan de fundering van de nieuwe brug. Nadat het spoor, de dwarsliggers en ballast zijn verwijderd, is er ruimte om ook op deze locatie Tubexpalen de grond in te schroeven. Aan de kade bij de brug worden nieuwe damwanden geplaatst als toekomstige beschoeiing. Dit werk gaat dag en nacht door en ook na de treinvrije periode. Overdag werkt de aannemer vanaf een ponton op het water.

Wat merkt u ervan?

De bouwmaterialen worden aan- en afgevoerd met vrachtwagens via de Lange Kleigweg of de Laan van ’t Haantje. Dit zorgt mogelijk voor extra verkeersdrukte in uw buurt.  De aannemer werkt op dit project zoveel mogelijk op werkdagen en overdag.  Soms zijn er treinvrije periodes nodig, waarbij er geen treinen rijden en de aannemer veilig dichtbij of aan het spoor kan werken. In die periodes wordt er dag en nacht gewerkt. De eerste treinvrije periode is van 22 tot 25 november 2019. Overweg ’t Haantje en de vaarverbinding Kerstanjewetering zijn dan afgesloten.

Treinvrije periode van 22 tot 25 november 2019

Tijdens de treinvrije periode is de overweg ’t Haantje van donderdag 21 november 19:00 uur tot maandag 25 november 7:00 uur afgesloten. De woningen en bedrijven aan ’t Haantje blijven bereikbaar. Er wordt ter plekke een omleidingsroute aangegeven. Fietsers worden omgeleid via de Ruys de Beerenbrouckstraat in Delft. Tijdens de treinvrije periode rijden er van 22 tot en met 24 november 2019 geen treinen tussen Den Haag Centraal/Den Haag Laan van NOI en Rotterdam. NS zet bussen in. Reist u tijdens deze periode met de trein? Kijk dan voor de actuele reisinformatie op www.ns.nl. Of raadpleeg 9292 voor een reisadvies op maat, via www.9292.nl of telefonisch via 0900-9292 (€0,90 per minuut).

Meer informatie

Op www.prorail.nl/rijswijk-rotterdam vind u meer informatie over dit project.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met ProRail via :

 • www.prorail.nl/contact
 • 0800-776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden

 


Extra verkeersdrukte verwacht door wegwerkzaamheden aan de Erasmusweg (Den Haag) 

De Gemeente Den Haag vernieuwt de Erasmusweg en verbetert tegelijkertijd de bereikbaarheid en veiligheid. De Erasmusweg is een belangrijke hoofdweg tussen het centrum en de A4. De werkzaamheden duren van maart 2019 tot halverwege 2020. Tijdens de werkzaamheden is telkens een deel van de Erasmusweg afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt voor extra reistijd, ook op andere hoofdroutes.

Op 26 augustus om 06:00 uur start het werk tussen de Moerweg en de Troelstrakade. De weg is hier tot 6 januari afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt voor omleidingsroutes en extra reistijd voor auto’s vanaf de A4/Rijswijk en naar de N211/Wateringen. De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. Geadviseerd wordt om de route via het Erasmusplein, Moerweg en de Melis Stokelaan te vermijden. Dit is de kortste route, het is de verwachting dat het hier erg druk wordt.

Adviesroutes

 • Vanaf Rijswijk/A4, Prinses Beatrixlaan naar het centrum van Den Haag:Volg de Generaal Spoorlaan, Burgemeester Elsenlaan, De Genestetlaan, Slachthuislaan richting Vaillantlaan/Hoefkade of Parallelweg.
 • Vanaf Wateringen/N211: Volg route Lozerlaan (N211), Escamplaan (S104), Oude Haagweg (S104) en Loosduinseweg (S104).

Extra reistijd: ga voorbereid op weg

Door de wegafsluiting wordt het drukker op de wegen in de buurt én op de andere hoofdroutes. De extra reistijd voor auto’s kan oplopen tot 15-30 minuten in de spits. Ga daarom voorbereid op weg.

 • Volg de omleidingsroutes. De digitale borden langs de weg geven de snelste route aan.
 • Op www.denhaag.nl/erasmusweg (externe link) vindt u een kaart met de actuele vertragingen op de route.
 • Download de app Erasmusweg voor Android of iOs (iPhone) voor de actuele vertragingen op uw telefoon en ontvang meldingen bij onverwachte hinder
 • Probeer de spits te vermijden als dat kan of reis met het openbaar vervoer of de fiets.

Meer informatie? Kijk op www.denhaag.nl/erasmusweg

 

 

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief