homeActuele werkzaamheden

Actuele werkzaamheden

Actuele werkzaamheden

U woont in een nieuwbouwwijk in aanbouw. De komende jaren staat er nogal wat te gebeuren, zowel in Sion als in Parkrijk. Alle werkzaamheden worden met veel zorgvuldigheid uitgevoerd. Toch kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor.

In onderstaand overzicht kunt u alle actuele werkzaamheden en (langlopende) wegafsluitingen vinden die de komende periode in RijswijkBuiten op de planning staan. Deze plattegrond is tevens op groot formaat te downloaden op deze pagina.

 

 

Langlopende wegafsluitingen

  • 1. Kloosterpad en Laan van Sion – verkeersbrug: De verkeersbrug van het Kloosterpad naar de Laan van Sion blijft nog zeker tot medio 2021 gesloten. De afsluiting is noodzakelijk om te voorkomen dat bouwverkeer naar de Gele Lis en Rijshout schade aan de brug kan veroorzaken.
  • 2. Loofgang en Terras van Sion – verkeersbrug: De verkeersbrug van de Loofgang naar het Terras van Sion wordt pas geopend zodra alle woningen aan het Terras van Sion en Eilandrijk (Eilanden van Sion 4) zijn gerealiseerd. De afsluiting is noodzakelijk om te voorkomen dat bouwverkeer schade aan de brug kan veroorzaken.
  • 3. Boomgaard en Terras van Sion – watergang: Helaas zijn de bouwwerkzaamheden op Eilandrijk (Eilanden van Sion) vertraagd. De watergang van de Boomgaard naar het Terras van Sion ( tussen eiland 3 en 4 ) kan pas gegraven worden zodra de bouw op Eilandrijk gereed is. Tot die periode blijft de watergang in gebruik als bouwweg. Samen met de aannemer wordt bekeken wanneer naar verwachting begonnen kan worden met het graven van de watergang.

Geplande werkzaamheden derde kwartaal 2019

  • 4. Lange Kleiweg – voorbereidende werkzaamheden: Op de terreinen ten westen van de Lange Kleiweg is gestart met archeologisch onderzoek en eventueel saneerwerk. Ook worden diverse bomen gekapt om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren en het nieuwe tracé om de aansluiting van de Laan van het Haantje te kunnen realiseren. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond, wordt gestart worden met het aanleggen van een bouwweg voor de werkzaamheden aan de spooronderdoorgang RijswijkBuiten (aan de Laan van ’t Haantje). Direct na de bouwvakantie wordt gestart met het aanbrengen van voorbelasting op het tracé van de aan te leggen Laan van ’t Haantje.Voor deze werkzaamheden wordt een inrit aangelegd vanaf de Lange Kleiweg. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, worden er ter plekke verkeersmaatregelen genomen.
  • 5. Metelerkampstraat t.h.v. Kindcentrum Buitenrijck – inrichting openbare ruimte: Vanaf 26 augustus wordt gestart met de definitieve inrichting van de openbare ruimte rondom appartementencomplex Buitenpoort Sion en Kindcentrum Buitenrijck aan de Metelerkampstraat. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer 5 weken.

 

Werkzaamheden spooronderdoorgang RijswijkBuiten

 

In de zomer van 2019 start ProRail met de uitvoering van het Project Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam. ProRail maakt het spoor geschikt om meer treinen te kunnen laten rijden en zo het reizen per trein gemakkelijker te maken. Voor Rijswijk betekent dit een uitbreiding van twee naar vier sporen tussen Rijswijk en Delft Zuid. Een nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten aan de Laan van ’t Haantje vervangt de huidige overweg aan ’t Haantje. Bovendien maakt de spoorbrug over de Kerstanjewetering, op de grens van Rijswijk en Delft, plaats voor een spoorbrug die geschikt is voor vier sporen.

In mei j.l. heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden om de wijk te informeren over de wijzigingen in Rijswijk en omgeving, namelijk de spoorverdubbeling en de nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten aan de Laan van ’t Haantje. Heeft u de bijeenkomst gemist? Klik hier voor een video-impressie. Bovendien kunt u de brochure op deze pagina downloaden

 

 

Werkzaamheden

In de maanden juli en augustus richt aannemer Strukton aan beide kanten van het spoor een werkterrein in ter hoogte van de Laan van ’t Haantje. De bouwmaterialen worden aan- en afgevoerd met vrachtwagens via de Lange Kleiweg of de Laan van ’t Haantje. Dit zorgt mogelijk tijdelijk voor extra verkeersdrukte in uw buurt. Begin augustus start Strukton met het grondwerk voor de spoorbaanuitbreiding aan de oostzijde van het spoor. Vanaf eind september is ook aan de westzijde aan de beurt. In oktober start het grondwerk voor de bouwkuip van de nieuwe onderdoorgang.

De aannemer werkt op dit project zoveel mogelijk op werkdagen en overdag. Dit geldt ook voor de aankomende periode van juli tot en met oktober 2019. Soms zijn er treinvrije periodes nodig, waarbij er geen treinen rijden en de aannemer veilig dichtbij of aan het spoor kan werken. In die periodes wordt er dag en nacht gewerkt. De eerste treinvrije periode is van 22 tot 25 november 2019. Overweg ’t Haantje en de vaarverbinding Kerstanjewetering zijn dan afgesloten.

Meer informatie

Op www.prorail.nl/rijswijk-rotterdam vind u meer informatie over dit project.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met ProRail via :

  • www.prorail.nl/contact
  • 0800-776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden

 

 

 

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief