Header

5 jaar RijswijkBuiten

5 jaar geleden (april 2013) sloeg toenmalig minister Stef Blok de eerste paal voor de woningen rondom de Anjelier, nu het oudste wijkje van Sion. Inmiddels is RijswijkBuiten uitgegroeid tot een van de meest duurzame wijken van Nederland. Alle woningen zijn, in lijn met in de toekomst geldende duurzaamheidsnormen, zonder gasaansluiting gebouwd. Daarnaast is er is veel groen aangelegd en nieuw water gegraven.  

Ook is inmiddels een kindcentrum opgeleverd, met basisschool , dagopvang en gymzaal. Verspreid door de wijk zijn speeltuinen aangelegd en is er een gezondheidscentrum en een tweede school gehuisvest in tijdelijke bebouwing. De wijk is gevormd en bewoners weten elkaar onder andere te vinden in bewoners- en kopersgroepen. Zo zijn er  leuke activiteiten georganiseerd door bewoners en de Oranjevereniging.

In november behalen we een nieuwe mijlpaal waar we erg trots op zijn. In deelgebied Parkrijk wordt namelijk de 1000e woning opgeleverd. Dit moment vieren we met een feestelijke handeling, meer hierover in de volgende nieuwsbrief. 

Al met al veel mooie mijlpalen om bij stil te staan. Volgend jaar besteden we hier extra aandacht aan.

---

Kunstproject Novo Sion

Op 12 oktober werd kunstproject Novo Sion feestelijk geopend door Wethouder Borsboom. Alle bewoners van Sion waren hiervoor uitgenodigd. Het werk van beeldend kunstenaar Michiel Kluiters, verwijst naar het klooster Sion dat hier ooit stond, bestaat uit 16 grote schijven die in de stoepen en straten van de wijk zijn gezet. In de schijven zijn voorstellingen afgebeeld van de geschiedenis van RijswijkBuiten, in een reliëf van cortenstaal en beton.

 

Om het verband tussen de nieuwe wijk en de geschiedenis van de plek verder te versterken, is een wandelroute met audiotour ontwikkeld. De wandelroute is te vinden in de gratis app 'Rondje Rijswijk' . De audiotour verteld verhalen over het Spook van Sion, een reislustige Romeinse mijlpaal en een muntschat, en is dus bij uitstek geschikt om op toegankelijke wijze meer te weten te komen over de rijke geschiedenis van de wijk.

---

Hof van Sion

Op een prominente plek in de wijk, pal op de historische locatie waar het middeleeuwse Klooster van Sion en in de 18e eeuw  Buitenplaats Sion heeft gestaan, wordt in samenwerking met de bewonerscommissie een bijzonder project ontwikkeld: Hof van Sion. Voor de ontwikkeling van het buitengebied is een participatieproces doorlopen waarbij volop gebruik is gemaakt van de kennis en ervaring van een groep bewoners. Begin juli heeft de participatiewerkgroep de plannen aan wethouder Marloes Borsboom gepresenteerd. De komende periode zal worden gebruikt om te bekijken hoe deze ideeën daadwerkelijk tot uitvoering kunnen worden gebracht. We verwachten hierover begin 2019 meer te kunnen vertellen.

---

Ontwikkelingen in het Wilhelminapark

De komende jaren wordt het Wilhelminapark heringericht en beter aangesloten op zowel Sion als Parkrijk, waardoor het park onderdeel wordt van de totale wijkbeleving. Ook wordt het groen verbeterd en komt er komt meer ruimte om te sporten en te spelen. Op zondag 14 oktober opende wethouder Marloes Borsboom een nieuwe bijenstal met 12 bijenkasten. De bijenstal is uitgerust met acht zonnepanelen die de Natuurtuin en de Blokhut volledig van stroom voorzien,  een primeur in Nederland!

---

Montessori Parkrijk, de tweede school in Parkrijk

In de tijdelijke schoollokalen in Sion is de tweede brede school van de wijk, Montessori Parkrijk, van start gegaan. Inmiddels is het Voorlopig Ontwerp van de nieuwbouw gereed. De nieuwbouw, bestaande uit 16 lokalen, een kinderdagopvang en gymzaal,  zal naar verwachting in 2021 in gebruik genomen kunnen worden.

---

Duurzaamheid in Rijswijk(Buiten)

Wethouder Marloes Borsboom heeft donderdag 4 oktober namens de gemeente Rijswijk het Convenant klimaatadaptief bouwen ondertekend.  Ambitie is om nieuwbouwlocaties zoveel mogelijk klimaatadaptief te bouwen. In ontwerpprincipes worden uitgangspunten vastgelegd die leiden tot minder wateroverlast en hittestress, minder nadelige gevolgen van langdurige droogte en bodemdaling, en meer biodiversiteit.

RijswijkBuiten wordt zoveel als mogelijk klimaatadaptief gebouwd en geeft hiermee een prachtig voorbeeld! RijswijkBuiten heeft geen gasnetwerk,  is compleet energieneutraal en alle woningen zijn voorzien van een warmtepomp, energielabel A, drievoudig glas en zonnepanelen. Maar duurzaamheid beperkt zich niet alleen tot het verminderen van ons energieverbruik, ook groen, afval, biodiversiteit en de luchtkwaliteit spelen een belangrijke rol. In Parkrijk zetten we nog een tandje bij en wordt er ingezet op projecten met deelauto’s en elektrische fietsen.

De wijkinrichting in RijswijkBuiten is, met veel plek voor openbaar groen, de omgang met water en de nadruk op langzaam verkeer, eveneens toegerust op een toekomst waarin we allemaal op een duurzamere manier gaan leven. Ook houden we rekening met extremere weersomstandigheden en meer wateroverlast.  Zo wordt het regenwater van daken en straten in de wijk, direct naar het open water geleid.

Bij duurzame woningbouw en een klimaatadaptieve inrichting  van de openbare ruimte hoort natuurlijk ook een tuinrichting die past bij deze ontwerpprincipes. Volledig betegelde tuinen passen daar niet bij! Ook in uw eigen (reeds aangelegde) tuin is er veel mogelijk, iedereen kan dus een steentje bijdragen aan de verduurzaming van onze leefomgeving. Zo kan worden gedacht aan het aanbrengen van verscheidenheid in beplanting (bio-diversiteit), natuurlijke wateropvang van hemelwater, nest- en voeder gelegenheid voor vogels en waterdoorlatende verhardingen.

De komende periode gaan we bewoners op verschillende manieren stimuleren om hun tuinen duurzamer te gaan inrichten. Het project met het Wellantcollege, waarbij duurzame voorbeeldontwerpen worden gemaakt, is daar een blijvend onderdeel van. Zo maken we samen Rijswijk(Buiten) nog een stukje duurzamer!

---

Woningen in verkoop/verhuur

In de volgende nieuwbrief (begin 2019) krijgt u een eerste beeld van nieuwe projecten die in 2019 in de verkoop danwel verhuur gaan. Voor een overzicht van de projecten die momenteel nog in verkoop zijn verwijzen wij u graag naar de website .

---

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in RijswijkBuiten? Wij informeren u graag. U bent iedere maandagmiddag en woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur van harte welkom.