homeRijswijkBuitenOnderwijs in RijswijkBuiten

Onderwijs in RijswijkBuiten

Onderwijs in RijswijkBuiten

Onderwijshuisvesting is een gemeentelijke taak. Uitgangspunt is om kinderen in de wijk RijswijkBuiten zoveel mogelijk in de wijk of anders in de nabije omgeving, basisonderwijs te bieden. In RijswijkBuiten komen twee permanente onderwijsvoorzieningen voor het basisonderwijs. In Sion is Kindcentrum Buitenrijck gevestigd. De tweede onderwijsvoorziening komt in Parkrijk.

Kindcentrum BuitenRijck
Kindcentrum BuitenRijck is een basisschool en kinderopvang onder één dak. In de nieuwbouw is huisvesting voor 12 groepen onderwijs. Daarnaast is er een welzijnsruimte van 50m2 en een sportzaal die door derden kan worden gehuurd. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Buitenrijck.

Kindcentrum Parkrijk
Na diverse overleggen met verschillende schoolbesturen is besloten dat Librijn het onderwijs in de nieuwe school in deelgebied Parkrijk van RijswijkBuiten gaat verzorgen. In deze nieuwe brede school wil Librijn een integraal kindcentrum realiseren met de Montessori visie als uitgangspunt. Naast onderwijs en buitenschoolse opvang worden ook voorzieningen gerealiseerd voor 0 – 4 jarigen in de vorm van een kinderdagverblijf. Bij de brede school wordt daarnaast ook een sportzaal gebouwd.

Inmiddels is het Voorlopig Ontwerp van de nieuwbouw gereed. De nieuwbouw, bestaande uit 16 lokalen, een kinderdagopvang en gymzaal,  zal naar verwachting in 2021 in gebruik genomen kunnen worden. Tot die tijd maakt het nieuwe kindcentrum gebruik van de tijdelijke lokalen in Sion. De tijdelijke locatie is gevestigd aan de Van Rijnweg 7 en 11. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Librijn.

Vragen
Heeft u vragen over onderwijshuisvesting in de gemeente Rijswijk, neem dan contact met de Opgave Jeugd, Onderwijs & Brede scholen via het Klant Contact Center (telefoonnummer 14 070) of via het contactformulier.

 

Downloads

Geen documenten gevonden.